Штампа
02.11.2010. год.
Важно обавјештење за пензионере из РС који живе у Србији

Корисници са пребивалиштем ван Републике Српске обавезни су да Фонду ПИО Републике Српске, у скалду са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, најкасније до 31.12.2010. године доставе потврду о животу, која ће важити у 2011. години. Потврда мора бити овјерена у суду, општини или у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Србије (носилац пензијског осигурања у држави пребивалишта). Овјерена потврда о животу може се достављати одмах филијали Фонда ПИО надлежној за исплату пензије, а крајњи рок за доставу је 31.12.2010. године.

За случај недостављања потврде о животу обуставља се исплата (гашење) пензије за јануар 2011. године и даље, све док се не изврши достава исте, без права на накнадну исплату неисплаћених пензија.

Фонд ПИО позива све кориснике са пребивалиштем ван Републике да благовремено доставе потврду о животу како би се избјегле непотребне компликације.

Образац потврде можете преузети овдје.

Више информација на сајту Фонда ПИО.