Штампа
27.09.2011.год.
Инвестициона конференција окупила више од 400 учесника

Под покровитељством предјседника Републике Српске, а у организацији Министарства за економске односе и регионалну сараднју РС, 22. и 23. септембра ове године одржана је Инвестициона конференција на којој су презентоване могућности улагања у Републику Српску у секторима енергетике, металске индустрије, туризма и прераде хране.  Први дан Конференције одржан је у Бањалуци, у Административном центру Владе Републике Српске, а други у Хотелу „Монумент“ на Мраковици.

Конференција је окупила  више од 400  учесника из преко 20 земља свијета. Учешће на Конференцији узели су  инвеститори из Сјеврене Америке, Русије, Кине, Мексика, Италије, Израела, Велике Британије, Холандија, Мађарске, Њемачке, Швајцарске, Чешке,  Словеније, Словачке, Србије, Хрватске, Финске и Холандије.

У четвртак, 22. септембра, ресорна министарства представила су  инвестиционе понуде појединих сектора. Министарство индустрије, енергетике и рударства је презентовало инвестициони потенцијал металопрерађивачког сектора. Инвeстициoнe приликe у сeктoру туризмa представило је Министраство трговине и туризма. Министарство индустрије, енергетике и рударства представило је инвестиционе прилике у области енергетике. Могућности за улагање у прехрамбени сектор Републике презентовало је Минстарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске је представила предности улагања у Републику Српску, са посебним освртом на улогу коју има у том процесу.

Други дан Конференције, петак, 22. септембар био је посвећен општинама и градовима у Републици Српској.  Инвестиоционе потенцијале на својим подручјима представили су општина Мркоњић Град у металопрерађивачком сектору, град Бањалука, општина Вишеград и општина Требиње  у области туризма, општина Козарска Дубица  у сектору  прераде хране, док је  општина Приједор  представила инвестиционе потенцијале у области енергетике.

Остале општине су путем промотивних материјала и билатералних разговора  упознале заинтересоване инвеститоре са  могућностима за  улагање на својим подручјима. Oвo је уjeднo била и приликa зa лoкaлнe зajeдницe дa рaзмиjeнe пoзитивнe прaксe и усвoje мeтoдoлoгиje, кaкo би пoдиглe нивo свoje aтрaктивнoсти прeмa стрaним, aли и дoмaћим инвeститoримa.

Комплетна инвестициона понуда општина Републике Српске представљена је на CD издању које је подијељено присутнима, а своје мјесто ће наћи и на веб страници Владе РС намијењеној страним инвеститорима, као и на интернет презентацијама представништава РС у иностранству.

Како је брига о постојећим инвеститорима једно од опредјељења Владе Републике Српске, један тематски блок Конференције био је посвећен  aнaлизи искуставa и мишљeњa пoстojeћих инвeститoрa, њиховим приједлозима и сугестијама са циљем да се идентификују и отклоне критичнe тaчкe у пословању.

Министар за економске односе и регионалну сарадњу РС Жељка Цвијановић оцијенила је да је Инвестициона конференција била успјешна и да је РС успјела у намјери да се представи као повољна дестинација за страна улагања.

„Имамо похвале за организацију конференције, логистику која је пружена учесницима, али и за конкретне пројекте који су представљени”, додала је Цвијановићева.

Министарка Цвијановић је рекла да су представници привредних комора појединих земаља које су учествовале на конференцији затражили организовање мини конференција на којима би постојећа понуда капацитета РС била додатно представљена и допуњена новим приједлозима.

„Бројни билатерални разговори који су вођени били су прилика да се презентује и нешто више него што је било предвиђено презентацијама појединих сектора. Могућности РС далеко су веће и немогуће их је презентовати у само два дана колико траје конференција“, истакла је Цвијановићева.

Додала је и да је формиран интерресорни тим у име Владе РС, који ће бити у контакту са учесницима конференције, представницима инвестиционих фондова, посредничким кућама и привредним коморама ради сталне размјене информација, као и да је у плану заједничка турнеја на прољеће по Европи и САД.

Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић истакао је да је свака активност која је усмјерена ка подстицању економског живота у Републици Српској позитивна.

„Овдје су на веома квалитетан начин представљени природни ресурси Републике Српске и конкретни пројекти, а велики број присутних који је у ова два дана чуо шта се нуди сигурно ће допринијети подстицању улагања у Републику Српску“, истакао је Цицовић.