Штампа
16.05.2012.год.
Потписан Уговор о научној и стручно-техничкој сарадњи

16. маја 2012. године, у 13:00 часова у Београду, Каћанског 13 потписан је Уговор о научној и стручно-техничкој сарадњи између:

Јавне установе Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука, кога заступа директор проф. др Драго Н. Недић и

Института за хигијену и технологију меса, Београд, кога заступа директорица др Весна Матекало Сверак.

Потписивање Уговора-проф. др Драго Н. Недић и др Весна Матекало Сверак

Овим уговором успоставља се научно и стручно-техничка сарадња  у оквиру научних области којима се баве ова два института, као и сарадња  у области акредитованих лабораторијских испитивања и обуке стручних кадрова у циљу потпунијег коришћења расположивих материјалних и кадровских ресурса.

Научном сарадњом обухваћене су следеће активности:

- заједничко учешће на конкурсима за научно-истраживачке пројекте и учешће у њиховој реализацији;

- заједничко учешће у организацији и раду научних савјетовања, као и заједничко коришћење расположиве стручне литературе и библиотечког фонда;

- сарадници са научним звањима из једног од Института учествују у Комисијама за одбрану докторских дисертација сарадника из другог Института;

- сарадници објављују научне и стручне радове у часописима: Ветеринарски журнал Републике Српске и Технологија меса, чији су издавачи ова два института.

Стручно-техничка сарадња по овом уговору обухвата нарочито следеће:

- сарадњу у области примјене стручних достигнућа у прехрамбеној индустрији;

- сарадњу на увођењу савремених система контроле безбедности и квалитета;

- сарадњу и заједничко организовање пласмана својих услуга корисницима;

- сарадњу у области стручних обука запослених;

- сарадњу у области вршења акредитованих лабораторијских испитивања;

- сарадња и помоћ у увођењу, валидацији и акредитацији лабораторијских метода.

Проф. др Драго Н. Недић истиче: „Сарадња ова два института много значи за обје институције и земље јер унапређење лабораторијске сарадње подразумијева уједначавање метода и лабораторијских анализа што ће олакшати трговину робама на једну и другу страну. Ово је и допринос јачању специјалних и паралелних веза Републике Српске и Србије.“