Штампа
09.04.2010.год.
Састанак у Требињу

У просторијама Општине у Требињу одржан је састанак на тему сарадње на програму реинтродукције бјелоглавог супа на Попово поље у Херцеговини. Скуп је организовао Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске у сарадњи са Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ из Београда и невладином организацијом „Јужњачко плаво небо“ из Требиња. На састанку су учествовали и представници Земаљског музеја БиХ, Еко-центра Caput Insulae-Beli из Хрватске, Фонда за заштиту птица грабљивица из Србије и представник међународног пројекта заштите и обнове лешинара на Балканском полуострву. Договена је заједничка сарадња на реализацији овог пројекта. У наредном периоду усагласиће се даље активности на реализацији пројекта, апрва фаза односиће се на прикупљање средстава за изградњу Центра за реинтродукцију бјелоглавог супа на подручју Мркоњића код Требиња. Представништво се активно укључило у промоцију овог пројекта и позива све заинтересоване да подрже његову реализацију.