Штампа
17.10.2013.год.
Одржана заједничка радионица у вези са пројектом "Подриње"

Јуче, 16. октобра, у Зворнику одржана је прва заједничка радионица представника локалних заједница и подручних привредних комора с подручја Републике Српске које су укључене у пројекат „Подриње“ на тему: „Могућности прекограничне сарадње Републике Србије и Републике Српске“. У раду је учествовало више од 30 представника ових општина и привредних комора, као и чланови Радне групе коју је именовала Влада Републике Српске за пројекат „Подриње“.

Радионица на пројекту

Циљ радионице био је да се учесници упознају с Пројектом и да се прикупе додатне информације за комплетирање анализе стања подручја Подриња, те пројектне идеје за прекограничну сарадњу с општинама из Републике Србије, а које су такође обухваћене овим пројектом. Учесници радионице су указали на интересе становиштва овог подручја, њихових локалних заједница и институција, изнијели позитивна искуства и навели препреке за већу сарадњу у Подрињу. Фокус радионице био је на областима инфраструктуре и комуникације, привреде, људских ресурса, животне средине, образовања, здравства, културе и туризма, које су од посебног интереса и значаја за ово подручје.

Размјена искустава у оквиру радионице на пројекту

Пројекат „Подриње“ је дио ширег пројекта под називом „Унапређење сарадње Републике Србије и Републике Српске у складу са Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа с посебним освртом на комплементарност њихових привреда и прекограничну сарадњу“, а организатори ове радионице били су Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске, Представништво Републике Српске у Републици Србији и Економски институт д.о.о. Бања Лука.