Подрињe

Штампа

Ријека ДринаВелики потенцијал ријеке Дрине и недовољно искориштене могућности за сарадњу у широј регији Подриња, подстакли су идеју да се започне са реализацијом пројекта који ће допринијети бољем животу и развоју општина с обје стране Дрине.

 

 

Пројекат Подрињe" подразумијева јачање и унапређење сарадње између општина у Републици Српској и Републици Србији које се налазе у ширем подручју слива ријеке Дрине.

Основни циљ Пројекта је предузимање заједничких активности за унапређење привредног и друштвеног живота у Подрињу, прије свега у области пољопривреде, природних ресурса, производно-прерађивачке дјелатности и туризма, кроз успостављање и развијање сарадње и партнерства на локалном, регионалном и међувладином нивоу.

Носиоци пројекта

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске и Министарство привреде Републике Србије

Координатор пројекта

Представништво Републике Српске у Србији

Учесници у пројекту

Пројекат ће обухватити:

Кратак преглед досадашњих активности

Протоколом о сарадњи на пројекту „Подриње“ који је потписан на заједничкој сједници Владе Републике Српске и Владе Републике Србије октобра 2012. године утврђено је да улогу координатора оперативних активности на Пројекту обавља Представништво Републике Српске у Србији. Након Шесте заједничке сједнице Владе Републике Србије и Владе Републике Српске која је одржана 20. септембра 2014. године интензивиране су активности на пројекту „Подриње“ тако да је током 2014. године завршена прва фаза Пројекта и урађена је Студија сличности и комплементарности привредне структуре Републике Српске и Републике Србије.
2015. године у Ужицу је одржана конститутивна сједница на којој су формирани Савјет корисника и Радна група Републике Србије и Републике Српске за припрему Акционог плана „Подриње“.
У 2016. години реализоване су бројне активности у вези усаглашавања заједничког Акционог плана пројекта „Подриње“ 2017-2020. У априлу је Влада Републике Србије, на приједлог Министарства привреде Републике Србије усвојила Уредбу за Програм подстицања привредног развоја Подриња.
У новембру 2017. године одржана је заједничка сједница влада Републике Српске и Републике Србије на којој је усвојен Акциони план Програма развоја Подриња 2018-2022. Нови акциони план има огроман значај, и изузетно је важан за реализацију неколико стратешких пројеката.

Пословником о раду Савјета корисника Програма предвиђено је да Представништво најмање два пута годишње сазива сједницу Савјета.
Представништво ће дати свој допринос реализацији овог Пројекта кроз припрему материјала, организовање састанака, координацију других активности и обављање послова који ће произаћи из сарадње ресорних министарстава и свих учесника у Пројекту.