Naučno-tehnička saradnja

Štampa

Saradnja u naučno-tehničkoj oblasti proizilazi prvenstveno iz primjene protokola i memoranduma potpisanih između resornih ministarstava, instituta, fakulteta i drugih institucija u ovoj oblasti, a posebno Protokola o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, odnosno Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Sporazuma o bilateralnoj naučnoj saradnji koje su potpisale Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpska akademija nauka i umetnosti.


Aktivnosti Predstavništva na polju naučno-tehničke i univerzitetske saradnje za 2019. godinu

Organizovanje naučnih konferencija, tematskih skupova i objavljivanje zbornika radova

Predstavništvo planira da u konsultaciji sa kabinetima predsjednika Republike i predsjednika Vlade Republike Srpske, u svakom kvartalu 2019. održi najmanje po jedan tematski skup na aktuelne teme koje se tiču političkog, društvenog, ekonomskog, kulturnog i vjerskog života Republike Srpske i BiH i saradnje koju Srpska na tim poljima ostvaruje ili planira da ostvari sa Republikom Srbijom. Zavisno od obima i kvaliteta izlaganja i diskusija do kraja 2019. godine biće objavljeni i tematski zbornici radova. Кonkretne teme biće usaglašene sa kabinetima predsjednice, premijera Republike Srpske i ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju, a na iste adrese biće dostavljeni transkripti izlaganja i zaključci skupova, kao i kompletna priprema zbornika. Predstavništvo će ove skupove organizovati samostalno ili u saradnji sa relevantnim naučnim institutima, visokošklskim institucijama i medijskim kućama u Republici Srpskoj i Srbiji, a uz učešće univerzitetskih profesora, naučnih istraživača, analitičara, kulturnih i javnih radnike iz Srpske i Srbije. Neke od tema biće BiH i NATO, ustavne promjene, promjene izbornog zakona BiH, entitetske nadležnosti u izvornom Dejtonskom sporazumu, pozicija Republike Srpske u zajedničkim organima, BiH na putu u EU, uloga Pravoslavne crkve u društvenom životu srpskog naroda itd.

 

Aktiviranje MAP-a za BiH i gaženje neutralnosti Republike Srpske

Predstavništvo planira da organizuje skup na temu „Aktiviranje MAP-a za BiH i gaženje neutralnosti Republike Srpske“. Nedavna odluka NATO da aktivira Akcioni plan za članstvo BiH u toj alijansi otvorilo je mnoga pitanja i nedoumice:

 

Republika Srpska nakon formiranja vlasti u BiH

U drugom kvartalu u planu je održavanje skupa na temu „Republika Srpska nakon formiranja vlasti u BiH“. Кako će funkcionisati novoizabrano rukovodstvo Republike Srpske s obzirom na predizborne programe, ali i domaće i međunarodne političke okolnosti? Sa jedne strane, patriotski blok nikada nije bio jedinstveniji, jer je okupio i veliki dio opozicije, a sa druge, novi izazovi, kako iz Sarajeva, tako i iz Brisela. Već prvih dana mandata predsjedavajućem Predsjedništva BiH osporeno je pravo na zastavu Republike Srspke i lično obezbjeđenje, a emisari NATO-a su stigli sa ponudom integracije BiH po skraćenoj proceduri, uprkos skupštinskoj rezoluciji Republike Srpske o vojnoj neutralnosti. Da li se poslije OHR, a zatim stranaca u pravosuđu BiH, NATO javlja kao novi mehanizm pritisaka na Republiku Srpsku?

 

Prezentacija projekta Enciklopedija genocida u NDH

Predstavništvo planira da 2019. godine u saradnji sa Muzejem žrtava genocida i Republičkim sekretarijatom za vjere Republike Srpske organizuje prezentaciju projekta Enciklopedije genocida u NDH. Istoričari Veljko Đurić Mišina (Beograd) i Dragan Davidović (Banjaluka), uz podršku institucija kojim rukovode, pokrenuli su veliki projekat da se u enciklopedijskoj formi obuhvate svi relevantni dokumenti i naučni prilozi vezani za genocid u NDH. Pored srpskih autora tu će biti sabrani i radovi renomiranih autora iz Rusije, Izraela, SAD, Francuske, Britanije, Njamačke, a uz saradnju većeg broja domaćih saradnika biće istraženi i ekonomski i kulturni aspekti genocida, te sačinjena mapa zločina nad srpskim narodom u Hrvatskoj i BiH. Enciklopedija je inspirisana i biće urađena po modelu „Enciklopedije holokausta“. Projekat koji je razrađen i trajaće četiri godine dobio je načelnu podšku odgovarajućih institucija Srbije i Srpske te SPC, a biće najprije javno predstavljen u Beogradu i Banjaluci.


Srpska pravoslavna crkva kao faktor jedinstva srpskog naroda

U četvrtom kvartalu u planu je održavanje skupa na temu „SPC kao faktor jedinstva srpskog naroda“. Nedavno najavljena saglasnost vaseljenskog patrijarha u Carigradu da će dati saglasnost na odvajanje kijevske mitropolije od moskovske patrijaršije, otvorila je realnu mogućnost da po analogiji autokefalnost dobiju i Ohridska i Cetinjska mitropolija. U Crnoj Gori je već bilo pokušaja da se formira crnogorska pravoslavna crkva, a u Makedoniji je srpskopravoslavno sveštenstvo lojalno beogradskoj patrijaršiji izloženo velikim pritiscima. Potencijalno radi se o „velikim raskolom“ u hrišćanskom svijetu, a nije ga teško povezati sa geopolitičkim intervencijama na „velikoj šahovskoj tabli“. Na ovom skupu razgovaralo bi se o procesu koji bi imao ne samo vjerske nego i prvorazredne nacionalne i međunarodne političke implikacije po srpski narod u Srbiji i Srpskoj.

 

Ljudski resursi Republike Srpske u Srbiji

Predstavništvo do kraja 2019. godine planira da kreira bazu podataka ljudskih resursa Republike Srpske u Srbiji. U Srbiji, posebno u većim kulturnim centrima poput Beograda i Novog Sada, živi i radi veliki broj stručnjaka i naučnih istraživača u različitim oblastima kao što su medicina, ekonomija, privreda, a naročito informatička tehnologija koji su rođenjem ili porodičnim porijeklom vezani za prostor Republike Srpske ili ostalih dijelova BiH. Nije riječ samo o generaciji izbjeglica tokom rata 1992-1995. nego i o njihovim već odraslim potomcima, ali i o ranijim generacijama koje su i u ratu i u miru stizali u Srbiju i ostajali u njoj. Logična je pretpostavka da je većina tih ljudi iz svih oblasti rada i stvaralaštva, pa i nauke, zadržala emocije prema zavičaju, svom i svojih predaka, i da imaju poseban afinitet za saradnju sa odgovarajućim institucijama u Republici Srpskoj. Iako potencijalno predstavljaju dragocjen kadrovski potencijal o njima ne postoji evidencija ni u Srbiji ni u Srpskoj.
Projektni zadatak bio bi da se kreira registar imena, adresa, profila, zvanja i drugih podataka o njima, metod rada upitnik koji bi bio oglašen na veb-sajtu Predstavništva Republike Srpske, a podaci bi bili sistematizovani i obrađeni. Zaintersovani za formiranje ovakve baze, pored unošenja osnovnih ličnih podataka, odgovorili bi na niz pitanja. Recimo, da li su do sada sarađivali sa naučnim i drugim institucijama u Republici Srpskoj, kakva su njihova iskustva, da li su spremni da se više angažuju, da li su se sami preporučili ili očekuju da budu pozvani, da li su nailazili na administrativne i druge prepreke, na koji način misle da bi mogli da doprinesu razvoju Republike Srpske i saradnji Srpske i Srbije itd.

 

Projekat - Stručna praksa i usavršavanje studenata

Ove godine Predstavništvo će organizovati stručnu praksu za dvije grupe od sedmoro studenata farmacije Medicinskog fakulteta iz Banjaluke na Institutu „Josif Pančić“ u Beogradu. Od 2011. godine, u saradnji sa univerzitetima, odnosno fakultetima u Republici Srpskoj, i institucijama i kompanijama u Srbiji, Predstavništvo uspješno realizuje ovaj projekat u kojem učestvuju studenti završnih godina fakulteta i postdiplomci.

 

Saradnja studentskih organizacija Republike Srpske i Srbije

I u 2019. godini Predstavništvo će podsticati saradnju i povezivanje studentskih organizacija Republike Srpske i Srbije i pružati podršku zajedničkim projektima koji nastanu kao rezultat takve saradnje, a koji su u cilju afirmacije vrijednosti iz Republike Srpske i Srbije.

 

„Tesla global forum“

Predstavništvo će i ove godine podržati učešće đaka i studenata iz Republike Srpske na „Tesla global forumu“ - naučnoj, kulturnoj i obrazovnoj manifestaciji u čast velikog srpskog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Ova manifestacija se održava već šest godina zaredom polovinom jula na Fruškoj gori, uz generalno pokroviteljstvo Telekoma Srbije i podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Sa životom, idejama i djelima Nikole Tesle upoznaju se đaci i studenti iz Srbije, Republike Srpske i inostranstva.


Realizaciju i informacije o ovim aktivnostima možete pratiti u rubrici Aktuelnosti
.