Početna Aktivnosti Privredna saradnja

Privredna saradnja

El. pošta Štampa PDF

Jedan od naših osnovnih zadataka je podsticanje i razvoj saradnje u oblasti privrede i korišćenja prirodnih resursa, tj. unapređenja ekonomske saradnje u svim segmentima. U tom cilju Predstavništvo radi na: stalnom podsticanju neposredne saradnje između privrednih subjekata iz Republike Srpske i Srbije, promociji privrednih potencijala Republike Srpske, podsticanju direktnih ulaganja u Republiku Srpsku i podsticanju izvoza iz Republike Srpske.


Aktivnosti Predstavništva na polju privredne saradnje za 2018. godinu

Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta „Podrinje"

Protokolom o saradnji na projektu „Podrinje“ koji je potpisan na zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije oktobra 2012. godine utvrđeno je da ulogu koordinatora operativnih aktivnosti na Projektu obavlja Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. Nakon Šeste zajedničke sjednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske koja je održana 20. septembra 2014. godine intenzivirane su aktivnosti na projektu „Podrinje“.

U 2014. godini završena je prva faza Projekta, urađena je Studija sličnosti i komplementarnosti privredne strukture Republike Srpske i Republike Srbije.

2015. godine u Užicu je održana konstitutivna sjednica na kojoj su formirani Savjet korisnika i Radna grupa Republike Srbije i Republike Srpske za pripremu Akcionog plana „Podrinje“.

U 2016. godini realizovane su brojne aktivnosti u vezi usaglašavanja zajedničkog Akcionog plana projekta „Podrinje“ 2017-2020. U aprilu je Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva privrede Republike Srbije usvojila Uredbu za Program podsticanja privrednog razvoja Podrinja.

U novembru 2017. godine održana je zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Republike Srbije na kojoj je usvojen Akcioni plan Programa razvoja Podrinja 2018-2022.

U Višegradu će se u martu 2018. godine održati sastanak Radne grupe i Savjeta korisnika uz prisustvo resornih ministara, na kojem će se dogovoriti konkretne aktivnosti na realizaciji Akcionog plana Projekta Podrinje.

Novi akcioni plan će za razvoj imati ogroman značaj, i biće izuzetno važan za realizaciju nekoliko strateških projekata.

Predstavništvo će u okviru ažuriranja i unapređenja sajta koje planiramo u 2018. godini, kreirati bazu podataka o projektima koji su predviđeni Akcionim planom te kreirati poseban dio sajta koji će se odnositi na projekat Podrinje.

Poslovnikom o radu Savjeta korisnika Programa predviđeno je da Predstavništvo najmanje dva puta godišnje saziva sjednicu Savjeta, što će Predstavništvo učiniti i u 2018. godini Predstavništvo će dati svoj doprinos realizaciji ovog Projekta kroz pripremu materijala, organizovanje sastanaka, koordinaciju drugih aktivnosti i obavljanje poslova koji će proizaći iz saradnje resornih ministarstava i svih učesnika u Projektu. Više o Projektu pogledajte ovdje.

 

Projekat „Podsticaj međusobne saradnje i promocija privrednih subjekata iz Republike Srpske i Srbije“

Povezivanje kompanija koje su zainteresovane za uspostavljanje i proširivanje saradnje sa firmama i kompanija iz Republike Srpske koje žele da plasiraju svoje proizvode i usluge na tržište Srbije ili da nađu poslovnog partnera je cilj ovog projekta.

U okviru ovog projekta Predstavništvo će pružati podršku poslovnim ljudima i firmama, prikupljati informacije o ponudi i potražnji roba i usluga i prema potrebi organizovati poslovne susrete između zainteresovanih kompanija i investitora iz Srbije i Republike Srpske. Na našem veb-sajtu postavljen je elektronski Katalog firmi iz Republike Srpske koje su iskazale interes za pronalaženje poslovnog partnera iz Srbije. Trenutno su u Katalogu predstavljene 32 firme iz Republike Srpske, a biće dopunjavan s novim firmama i ubuduće.

I ranije smo planirali da pripremimo Katalog firmi iz Srbije koje su zainteresovane za pronalaženje poslovnog partnera u Srpskoj, ove godine ćemo uložiti veće napore da animiramo firme iz Srbije kako bi realizovali ovu aktivnost.

Na našem sajtu postavljena su 2 online Upitnika preko kojih se firme mogu prijaviti za predstavljanje u katalozima, a poziv Predstavništva kompanijama iz Srbije objavljen je i na portalu eKapija. Realizaciju ovog projekta trebalo bi da podrže privredne komore i resorna ministarstva Republike Srpske i Republike Srbije.

U 2017. godini smo, u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“ a u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i regionalnim privrednim komorama u Srbiji organizovali tri susreta poslovnih ljudi Srbije i Srpske (u Vranju, Novom Sadu i Subotici) i ti susreti su, kao i Forum o usaglašavanju uslova za poslovanje u jugoistočnoj Evropi koji je održan u Beogradu, dali konkretne rezultate, pa slične susrete planiramo ostvariti i u 2018. godini. Više o Projektu pogledajte ovdje.

 

Promocija prirodnih i privrednih potencijala i podrška preduzećima

Na incijativu i prijedlog bilo koje opštine ili privrednog subjekta a koristeći dosadašnja iskustva, i u narednom periodu ćemo organizovati pojedinačne promocije preduzeća i razvojnih projekata iz Republike Srpske u cilju privlačenja stranih investitora i upoznavanja sa ponudom roba i usluga iz Republike Srpske.

I ubuduće ćemo posebnu pažnju poklanjati promociji prirodnih i privrednih potencijala Republike Srpske u okviru našeg sajta. U Biltenu ćemo nastaviti sa predstavljanjem Opština Republike Srpske i njihovih poslovnih zona, investicionih potencijala i razvojnih projekata, a u okviru rubrike U fokusu i dalje ćemo objavljivati Javne pozive, kao i promotivne investicione materijale koje nam dostave opštine ili drugi subjekti iz Republike Srpske.

Predstavništvo će i u 2018. godini, u zavisnosti od ispoljenih interesa i potreba, pružati podršku našim preduzećima kod uspostavljanja saradnje s privrednim subjektima u Srbiji, te davati informativnu i tehničko-organizacionu pomoć u vezi s njihovim učešćem na poslovnim forumima, promotivnim skupovima, konferncijama i sličnim događajima. U ovim aktivnostima naročito ćemo podsticati neposrednu saradnju malih i srednjih preduzeća, prije svega onih koji bi kandidovali zajedničke projekate za finansijsku podršku iz fondova Evropske unije ili nekih drugih fondova. 
Поставите питање
Курсна листа ЦБ БиХ
Бањалучкa берзa
Београдска берза
Članovi : 4
Sadržaj : 2546
Broj pregleda članka : 3174663
Imamo 73 gostiju na mreži
Преузмите Adobe Reader
Преузмите Adobe Flash Player

Najava događaja

18.03.2019.god.
Nedelja Daunovog sindroma Beograd – Banja Luka
Opširnije...
 
06.03.2019.god.
Tribina „Referendum o secesiji BiH '92. i stvaranje Republike Srpske – 27 godina kasnije“
Opširnije...

Prethodni događaji

19.03.2019.god.
Bošnjak: Stvarati što bolje uslove za lica sa Daunovim sindromom
Opširnije...
 
08.03.2019.god.
Održana tribina „Referendum o secesiji BiH '92. i stvaranje Republike Srpske – 27 godina kasnije“
Opširnije...
Преузмите Билтен