Privredna i ekonomska saradnja

Štampa

Jedan od naših osnovnih zadataka je podsticanje i razvoj saradnje u oblasti privrede i korišćenja prirodnih resursa, tj. unapređenja ekonomske saradnje u svim segmentima. U tom cilju Predstavništvo radi na: stalnom podsticanju neposredne saradnje između privrednih subjekata iz Republike Srpske i Srbije, promociji privrednih potencijala Republike Srpske, podsticanju direktnih ulaganja u Republiku Srpsku i podsticanju izvoza iz Republike Srpske.


Aktivnosti Predstavništva na polju privredne i ekonomske saradnje za 2019. godinu

Projekat „Podrinje"

Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, koje ima ulogu koordinatora operativnih aktivnosti na Projektu „Podrinje“, nastaviće i u 2019. godini aktivnosti vezane za realizaciju usvojenog Akcionog plana ovog projekta. Akcioni plan Programa razvoja Podrinja 2018-2022. usvojen je na zajedničkoj sjednici vlada Republike Srpske i Republike Srbije koja je održana u novembru 2017. godine. Novi akcioni plan za razvoj ima ogroman značaj, te je izuzetno važan za realizaciju nekoliko strateških projekata.

Predstavništvo će u okviru ažuriranja i unapređenja veb-sajta koje planiramo u 2019. godini, kreirati bazu podataka o projektima koji su predviđeni Akcionim planom te kreirati poseban dio veb-sajta koji će se odnositi na projekat „Podrinje“. Na realizaciji ovog projekta je već tokom 2014. godine završena prva faza, urađena je Studija sličnosti i komplementarnosti privredne strukture Republike Srpske i Republike Srbije. U Užicu je 2015. godine održana konstitutivna sjednica na kojoj je formiran Savjet korisnika i Radna grupa Republike Srbije i Republike Srpske za pripremu Akcionog plana „Podrinje“, a tokom 2016. godine su realizovane brojne aktivnosti u vezi usaglašavanja zajedničkog Akcionog plana projekta Podrinje 2017-2020.

Više o Projektu pogledajte ovdje.

 

Projekat „Podsticaj međusobne saradnje i promocija privrednih subjekata iz Republike Srpske i Srbije“

Ovaj projekat Predstavništvo je putem veb-sajta pokrenulo prije pet godina sa ciljem da poveže kompanije koje su zainteresovane za uspostavljanje i proširivanje saradnje sa firmama i kompanijama iz Republike Srpske koje žele da plasiraju svoje proizvode i usluge na tržište Srbije ili da u Srbiji nađu poslovnog partnera. I u 2019. godini nastavićemo da u okviru ovog projekta pružamo podršku poslovnim ljudima i firmama, prikupljamo informacije o ponudi i potražnji roba i usluga i prema potrebi organizujemo poslovne susrete između zainteresovanih kompanija i investitora iz Srbije i Republike Srpske.

Na našem veb-sajtu postavljen je elektronski Кatalog firmi iz Republike Srpske koje su iskazale interes za pronalaženje poslovnog partnera iz Srbije. Кatalog će i ubuduće biti dopunjavan novim firmama koje se prijave putem online upitnika objavljenim na našem veb-sajtu. I ranije smo planirali da pripremimo Кatalog firmi iz Srbije koje su zainteresovane za pronalaženje poslovnog partnera u Srpskoj, pa ćemo ove godine uložiti veće napore da animiramo firme iz Srbije kako bismo realizovali ovu aktivnost. Realizaciju ovog projekta trebalo bi da podrže privredne komore i resorna ministarstva Republike Srpske i Republike Srbije.

Više o Projektu pogledajte ovdje.

 

Promocija prirodnih i privrednih potencijala i podrška preduzećima

Na incijativu i prijedlog opštine i/ili privrednog subjekta organizovaćemo pojedinačne promocije preduzeća i razvojnih projekata iz Republike Srpske u cilju privlačenja stranih investitora i upoznavanja sa ponudom roba i usluga iz Republike Srpske.

I ubuduće ćemo posebnu pažnju poklanjati promociji prirodnih i privrednih potencijala Republike Srpske na veb-sajtu Predstavništva. U Biltenu ćemo i dalje predstavljati opštine, poslovne zone, investicione potencijale i razvojne projekte, a u okviru rubrike „U fokusu“ objavljivaćemo javne pozive i druge materijale koje nam dostave opštine ili drugi subjekti iz Republike Srpske.

U zavisnosti od ispoljenih interesa i potreba, pružaćemo podršku našim preduzećima kod uspostavljanja saradnje sa privrednim subjektima u Srbiji, te davati informativnu i tehničko-organizacionu pomoć u vezi s njihovim učešćem na poslovnim forumima, promotivnim skupovima, konferncijama i sličnim događajima. U ovim aktivnostima naročito ćemo podsticati neposrednu saradnju malih i srednjih preduzeća, prije svega onih koji bi kandidovali zajedničke projekate za finansijsku podršku iz fondova Evropske unije ili nekih drugih fondova.

Podsticanje proizvođača iz Srbije za ulaganja u Republiku Srpsku

Predstavništvo će kroz razgovore i direktne kontakte sa proizvođačima u Srbiji sugerisati i podsticati ih da u proizvodnim pogonima u Republici Srpskoj organizuju proizvodnju svojih robnih marki. Na ovakav način doprinijelo bi se zapošljavanju radnika i razvoju privrede Republike Srpske, a proizvođači iz Srbije bi obezbijedili bolji plasman svojih proizvoda i na tržištu Federacije BiH, prije nego otvaranjem predstavništava svojih firmi u Federaciji BiH što je do sada bila česta praksa.

 

Praćenje i rješavanje problema sa kojima se susreću privrednici iz Srbije prilikom poslovanja u Republici Srpskoj

I u 2019. godini, Predstavništvo će nastojati da inicira rješavanje problema koje imaju privrednici iz Srbije prilikom poslovanja u Republici Srpskoj i o tome obavještavati resorna ministarstva i privredne komore Republike Srpske i Srbije i pružati podršku subjektima koji nam se direktno obrate za pomoć u rješavanju konkretnih problema.

 

Susreti privrednika Srbije i Srpske u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji"

Predstavništvo će uz podršku Privredne komore Republike Srpske, organizovati promocije privrednih potencijala Republike Srpske, kao i razgovore predstavnika Privredne komore i privrednika iz Republike Srpske sa predstavnicima regionalnih privrednih komora i privrednicima Republike Srbije u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji". U okviru ove manifestacije ćemo i u 2019. godini nastojati da organizujemo što plodotvornije privredne susrete u gradovima Srbije kako bi privrednici Srbije i Srpske uspostavljali i proširivali direktnu saradnju.

 

Organizovanje nastupa predstavnika iz Republike Srpske na Beogradskom sajmu

Predstavništvo će i u 2019. godini biti organizator zajedničkih nastupa predstavnika iz Republike Srpske na sljedećim međunarodnim manifestacijama na Beogradskom sajmu i to:

 

Podrška izlagačima iz Republike Srpske na sajmovima u Beogradu, Novom Sadu i Subotici

Izlagačima iz Republike Srpske koji budu učestvovali i na drugim značajnim sajamskim manifestacijama Predstavništvo će i dalje pružati informativnu i tehničku pomoć. Po potrebi, organizovaćemo posjete predstavnika Vlade i ministarstava Republike Srpske sajamskim manifestacijama, kao i radne sastanke i razgovore koji bi se tim povodima vodili sa predstavnicima institucija i Vlade Srbije i drugim subjektima. To su sljedeći sajmovi:

45. međunarodni sajam građevinarstva (UFI) u Beogradu od 17. do 20. aprila;
63. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća (UFI) u Beogradu od 21. do 24. maja;
15. međunarodni sajam energetike u Beogradu od 02. do 04. oktobra;
34. EXPO-ZIM međunarodni sajam zimskih sportova, turizma i rekreacije u Beogradu od 28. novembra do 1. decembra;
86. međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu u maju;
11. Međunarodni regionalni sajam privrede “SuSajam“ u Subotici u junu 2019. godine.

 

Peti festival destinacija i manifestacija Beogradski manifest

Predstavništvo će i u 2019. godini u saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske pružiti podršku svim turističkim organizacijama kako bi turistička ponuda Republike Srpske bila predstavnjena na festivalu destinacija i manifestacija „Beogradski manifest“ na najbolji način. Ovaj Festival je najveći regionalni porodični festival manifestacija i destinacija, koji se održava na Beogradskoj tvrđavi i u parku Кalemegdan. Кoncept Festivala omogućava posjetiocima da se kroz zabavan i kvalitetno proveden porodični dan upoznaju sa mogućnostima koje nudi regionalna turistička ponuda.

 

Obrazovanje poslovnog kluba Republike Srpske u Srbiji

Predstavništvo već duže vrijeme pokušava da obrazuje Poslovni klub Republike Srpske u Beogradu. Pripremljena su potrebna osnivačka akata u skladu sa Zakonom o udruženjima građana Republike Srbije, obavljeni su razgovori sa predstavnicima brojnih firmi i kompanija koje bi mogle biti osnivači kluba, a spisak potencijalnih članova dostavili smo nadležnim organima Republike Srpske sa ciljem da daju svoje prijedloge i sugestije. Poslovni klub bi formirale firme iz Srbije čiji su osnivači pravna ili fizička lica iz Republike Srpske i firme iz Srbije koje posluju sa privrednim subjektima iz Republike Srpske. S obzirom i na to da bi članovi Кluba bili istaknuti privrednici koji rade u Srbiji i koji imaju poslovne, porodične i emotivne veze sa Republikom Srpskom, sigurno je da bi takvo neprofitno udruženje na svoj način značajno doprinosilo pospješivanju i unapređenju ukupne ekonomske i privredne saradnje, privlačenju potencijalnih investitora iz Srbije i drugih zemalja i otvaranju novih mogućnosti poslovnog razvoja i povezivanja. Za realizaciju ove aktivnosti potrebna je podrška resornog ministarstva i Privredne komore Republike Srpske. Predstavaništvo će, u uvjerenju da je to zaista potrebno, i u narednom periodu nastojati da se stvore uslovi za formiranje Poslovnog kluba Republike Srpske u Srbiji.

 

Realizaciju i informacije o ovim aktivnostima možete pratiti u rubrici Aktuelnosti.