Štampa
10.09.2019.god.
Promocija prva dva toma Enciklopedije Republike Srpske na Vračaru

U utorak, 17. septembra, u 18 sati u Gradskoj opštini Vračar (Njagoševa 77) biće održana svečana promocija prvog i drugog toma Enciklopedije Republike Srpske.

Promociju će otvoriti predsjednik Gradske opštine Vračar prof. dr Milan A. Nedeljković.

Na promociji će govoriti predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Rajko Кuzmanović, potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Vaskrsija Janjić, vikarni episkop remezijanski Stefan Šarić, direktor Arhiva Srbije Miroslav Perišić i zamjenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vesić.

Enciklopedija Republike Srpske predstavlja najznačajniji projekat koji realizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Prvi tom Enciklopedije objavljen je 2017. godine. Njime su obuhvaćene odrednice sa početnim slovima A i B, ima 783 stranice formata A4, sadrži 1.303 odrednicе, 271 pododrednicu, 372 fotografijе i 32 karte.

Drugi tom objavljen je 2018. godine i obuhvata odrednice sa početnim slovima V i G, ima 760 stranica formata A4, sadrži 1.450 odrednica, 222 pododrednicе, 520 fotografija i 17 karata. Na njegovoj izradi bila su angažovana 324 autora okupljena u 16 stručnih redakcija.

U toku je izrada trećeg toma Enciklopedije Republike Srpske.

Promociji će prisustvovati šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, a Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji podržava aktivnost Gradske opštine Vračar na promociji prva dva toma ovog kapitalnog nacionalnog projekta.