Štampa
12.07.2010. god.
Stručna praksa i usavršavanje studenata

U skladu sa planiranim projektom, Predstavništvo je započelo prikupljanje podataka o zainteresovanim kompanijama i institucijama iz Srbije koje žele da se uključe u program obezbjeđuvanja stručne prakse studentima. U toku je prikupljanje prijava i podataka o obrazovnim profilima koji bi bili prikladni za pojedine kompanije i institucije.