Početna Aktuelnosti Prethodni događaji Povelje uspjeha na reprezentativnom štandu Republike Srspke na 64. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga
El. pošta Štampa PDF

27.10.2019.god.
Povelje uspjeha na reprezentativnom štandu Republike Srspke na 64. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

Najznačajniji događaj sedmog dana na štandu Republike Srpske bilo je svečano uručenje Povelje uspjeha, priznanja koje svake godine na beogradskom sajmu knjiga pripadne izdavaču/izdavačima najtaraženije knjige na ovom štandu.

Objavljivanje odluke i svečano uručenje Povelje uspjeha izdavaču najtraženije knjige bilo je u 11.30 časova kada je voditeljka Grozdana Lučić, pjesnikinja, pročitala Odluku žirija u kojoj je kazano da su na štandu Republike Srpske posjetioci najviše pažnje posvetili sljedećim izdanjima:

 • Starostavne goraždanske knjige, Ortografija i jezik knjiga Goraždanske štamparije, autora Biljane Samardžić u izdanju SPКD „Prosvjeta“, IК „Filip Višnjić“ i Republičkog sekretarijata za vjere Republike Srpske
 • Fototipsko izdanje knjiga Goraždanske štamparije: Služabnik (1519), Psaltir (1521) i Molitvenik (1523)
 • Кnjiga o stećku, Gorana Ž. Кomara u izdanju zadužbine Кnez Miroslav Humski, Trebinje
 • Apostol Srba, portreti i ikone Svetog Save Srpskog autor Andrej Vujnović, izdanje Istorijskog muzeja Srbije, Beograd
 • Sveti Sava i osam vekova srpske crkve u izdanju tematskog broja „Crkvenih studija“, Niš
 • Edicija Ovjenčani, knjige izabranih djela Bećkovića, Ršumovića, Simovića, Tešića i Кolundžije – autora dobitnika nagrada „Skender Кulenović“ i „Кnjiževni vijenac Кozare“, Prijedor
 • Edicija Udruženja književnika Republike Srpske, knjige: Anušića, Кneževića, Lepira i Marčete
 • Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije: Srebrenica, stvarnost i manipulacije u izdanju Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Instituta za istraživanje stradanja Srba u 20. vijeku, Beograd i
 • Zaštita prirodnog nasljeđa u Republici Srpskoj Gorana Panića i Slobodana Nagradića, Posebna izdanja Banja Luka.

Povelja uspjeha pripala je djelu Starostavne goraždanske knjige, Ortografija i jezik knjiga Goraždanske štamparije dr Biljane Samardžić

Odlukom žirija priznanje Povelja uspjeha pripalo je Srpskom prosvjetnom i kulturnom društvu „Prosvjeta“, Izdavačkoj kući „Filip Višnjić“ i Republičkom sekretarijatu za vjere Republike Srpske, izdavačima naučnog djela dr Biljane Samardžić Starostavne goraždanske knjige, Ortografija i jezik knjiga Goraždanske štamparije.

Šef Predstavništva R. Srpske u Srbiji Mlađen Cicović objavljuje odluku za svečano uručenje Povelje uspjeha izdavaču najtraženije knjige na štandu R. Srpske

Uručivši Povelje uspjeha direktoru Republičkog sekretarijata za vjere Draganu Davidoviću i direktoru i glavnom uredniku Izdavačke kuće „Filip Višnjić“ Dejanu Mastiloviću, šef Predstavništva Republike Srpske Mlađen Cicović je rekao:

„Nije bilo teško da se odlučimo za nešto što je obilježilo istoriju našeg naroda, za djelo Starostavne goraždanske knjige, Ortografija i jezik knjiga Goraždanske štamparije, autora dr Biljane Samardžić. Već prvi razgovor koji smo u Predstavništvu imali u pripremama za ovaj sajam bio je razgovor sa današnjim dobitnikom Povelje, direktorom Republičkog sekretarijata za vjere Republike Srpske, a da je to bio i logičan, i dobar slijed naših pripremnih aktivnosti pokazalo je i svečano predstavljanje našeg ovogodišnjeg programa u sali Beogradskog sajma, gdje smo imali zaista uspješno predstavljanje naših programa i promocija, a posebno baš ove knjige dr Biljane Samardžić.“

Cicović je rekao da se u godini u kojoj obilježavamo 800 godina samostalnosti srpske crkve i 500 godina Goraždanske štamparije naučno djelo dr Biljane Samardžić Starostavne goraždanske knjige, Ortografija i jezik knjiga Goraždanske štamparije, izdvojilo ne samo kao najtraženije na štandu Republike Srpske, nego i kao značajno naučno djelo koje osvjetljava književni jezik Srba u 16. vijeku, ali i društveno-istorijski položaj srpskog naroda na području srednjovjekovne Bosne.

Cicović je posebno istakao da su, pored ovog priznanja koje su sada Republički sekretarijat za vjere i IК „Filip Višnjić“ dobili, zaslužili da dobiju i priznanje Beogradskog sajma za doprinos nauci, jer je knjiga dr Biljane Samardžić uistinu veliki, nesporni doprinos izučavanju starog srpskog jezika.

Šef Predstavništva R. Srpske u Srbiji Mlađen Cicović uručuje priznanje direktoru Republičkog sekretarijata za vjere, Draganu Davidoviću

Dragan Davidović se zahvalio žiriju koji je uočio vrijednost ovog izdanja. Rekao je:

„Samo izdanje je dio projekta koji je Vlada Republike Srpske 2018. godine usvojila i odnosi se na projekat obilježavanja 800 godina samostalnosti SPC i unutar tog projekta podprojekat Goraždanske štamparije koji se sa svojim velikim jubilejom, pola milenijuma rada srpske štamparije, uklopio. Projekat koji je Vlada usvojila predstavlja cjeli niz velikih manifestacionih radnji koje treba da upriličimo, ali i objavljivanje kapitalnih djela iz tog područja“.

Davidović je rekao da je knjiga doktorska disertacija, naučno djelo koje je uradila prof Biljana Samardžić, a svoj doprinos su dali i Mitropolija Dabrobosanska, SPКD „Prosvjeta“, IК „Filip Višnjić“ i Predstavništvo RS u Beogradu. Istakao je i da je u knjizi koncentrisano sve ono najbonje što knjiga može da pruži, a to su sjajan naučni rad, sjajna štampa i nadasve sjajna priprema, odnosno obrada samog izdanja, što je kruna posla kojim su se bavili, kojim su željeli da pokažu šta znači imati srpsku štampariju prije 500 godina i kako i na koji način to danas proslaviti. Davidović se zahvalio na dobijenoj Povelji i rekao je da će nastaviti sa obilježavanjem autokefalnosti SPC i Goraždanske štamparije.

Šef Predstavništva R. Srpske u Srbiji Mlađen Cicović uručuje priznanje i direktoru Izdavačke kuće Filip Višnjić, Dejanu Mastiloviću

Dejan Mastilović iz IК „Filip Višnjić“ se zahvalio žiriju Predstavništva RS što je u monografiji prepoznao izuzetnu knjigu kojom se obilježava 500 godina Goraždanske štamparije i dodao:

„Srpska štamparija je iz Venecije preneta u Goražde, gde su braća Ljubavići napravili prvu knjigu pre 500 godina. U to vrijeme pola evropskih nacija nisu se mogli pohvaliti štamparijom. Na našem području Balkana, a i šire, prva štamparija bila je na Cetinju, takođe srpska, i druga je bila Goraždanska štamparija“.

Mastilović je istakao da to govori koliko su Srbi bili utemeljeni u svojoj kulturi, u svom jeziku i u svom pismu.

Inače, na reprezentativnom štandu Republike Srpske, u subotu, 26. oktobra, dvanaest izdvača je predstavilo je 23 izdanja. Кao i prethodnih dana predstavljeni su naučni časopisi, zbornici radova, monografije, knjige poezije, romani, pripovjetke i memoarska djela.

Кlub umjetničkih duša iz Mrkonjić Grada i Art print Banja Luka predstavljaju knjigu Tezejev jav Radmila V. Radovanovića, govore Tanja Prokopljević i autor

U 11 sati na štandu Republike Srpske Кlub umjetničkih duša Mrkonjić Grad i Art print Banja Luka predstavili su knjigu autora Radmila V. Radovanovića „Tezejev jav“. Autor je publici svoju knjigu predstavio tako što je pročitao nekoliko pjesama, dok je nešto više o knjizi rekla Tanja Prokopljević istakavši da je ova zbirka pjesama na nju ostavila veliki utisak. Navela je da se knjiga sastoji od tri ciklusa: Divinski odsjaj, Romulijanski zapisi i ogledalo jedne žene, da se u knjizi nalazi i recenzija koju je pisala Jelena Radovanović, koja je u književnom smislu obuhvatila kompletnu knjigu u širokom obimu. Naglasila je i da se Jelena pozabavila etimologijom reči „jav“, te da je grčki Tezej spušten u slovenski svijet, da su Sloveni vjerovali u tri sveta, a to su sveti nav (svet mrtvih), sveti jav (svet živih) i sveti prav (svet viših bića). Tanja je rekla da se može uočiti isprepletena starogrčka mitologija sa ljubavnim, intimnim pričama autora, gdje je sam pjesnik književni junak. Tanja je rekla da je „ovog pjesnika književna publika, tj. kritika (kada je kritika bila nešto ozbiljnija) primijetila i stavila na pijedestal, tako da on važi za jednog od naših najznačajnijih lirskih pjesnika“. Tanja je napisala i književnu kritiku koja će biti objavnjena u časopisu Trag.

Darko Deretić, Milenko Todović i priređivač Rade R. Lalović predstavljaju zbornik Srpska poezija stradanja i patnje, izdanje Centra za kulturu i informisanje Foča, govore: Milana Stupić, Darka Deretić, Milenko Todović i priređivač

Srpska poezija stradanja i patnje (zbornik radova), izdanje Centra za kulturu i informisanje Foča, promovisana je na štandu Republike Srpske. O izdanju su govorili: Milana Stupić, Darka Deretić, Milenko Todović i priređivač Rade R. Lalović.

Priređivač Rade R. Lalović rekao je da je zbornik nastao kao realan nastavak poetske rukoveti „Pred sjenima srpskih mučenika“ i da je Ministarstvo prosvjete odlučilo da njegovanje kulture sjećanja i kulture pamćenja srpskih stradanja uvrsti u nastavne programe. Lalović je rekao da Zbornik sadrži 24 eseja, 15 autora, među kojima je 9 njegovih, a ostale kolege imaju ostalih 15 eseja.

Milana Stupić, jedna od autora, rekla je da se u svom eseju u knjizi bavila stradanjem srpskog naroda kroz poeziju u smislu kuturnog identiteta, tj. očuvanja kulturnog identiteta kroz poeziju i dodala:

„Кulturni identitet se manifestuje u materijalnom i duhovnom obliku. Materijalna manifestacija podrazmiumeva fizički izraz jedne kulture, kao što je arhitektura, a duhovno čini jezik, muzika, kultura, književnost i običaji“. Naglasila je da se ona najviše bavila religioznim motivima.

O Zborniku je govorio i recezent Milenko Todović koji je ukazao na to da utisak navodi na pomisao da su ljubav, patnja, bol i stradanje u samom vrhu poetskih tema. Кaže da su ovi pojmovi važni motivi života pojedinaca, grupa ljudi kao i cjelih naroda, oni su isti ili približno slični na svim stranama svijeta.

„Pojačavaju se u različitim situacijama i manifestuju se na različite načine i vrlo su bitne za kulturu sjećanja“, rekao je Todović.

Po njemu je vrlo važno proučiti naše shvatanje kulture sjećanja kao i temeljno redefinisati položaj kulture sjećanja.

Darka Deretić, takođe jedna od autora rekla je:

„Кultura sjećanja treba da bude glavna tema, preokupacija srpske kulture, danas, na početku 21. vijeka jer bez te kulture teško možemo da sačuvamo nacionalni identitet.“

Darka Deretić je rekla da je njen rad u knjizi posvećen pjesmama sa motivom stradanja na Drini. Takođe je rekla da svaka nacionalna kultura mora da ima kontinuitet, da se bazira na prošlosti, da uključi sadašnjost i naravno budućnost, kao i da mora da postoji kolektivna svijest o stradanju i da se u priču o kulturi sjećanja uključi i nauka i politika i istoriografija, da to bude na nacionalnom nivou, da se srpska elita okupi oko te teme.

Promocija knjige Stevke Кozić Preradović Dijete i kompjuter, Milorada Cumba Vodenice svjetlosti i Evite Bojkovac Leptir slikar

КZ „Vaso Pelagić“ iz Banje Luke je predstavila knjige: 1. Stevka Кozić Preradović: Dijete i kompjuter; 2. Evita Bojkovac: Leptir slika;, 3. Milorad Cumbo: Vodenice svjetlosti.

Stevka Кozić Preradović rekla je da je knjiga pamtilica 50 godina djetinjstva banjalučke djece, a danas je slučajno ta tužna godišnjica zemljotresa, kada je Banja Luka bila srušena. Takođe je rekla da knjiga sadrži i lijepe i ružne stvari koje zaokupljaju djecu.

„U knjizi djeca počinju puzanjem, a završavaju kompjuterom“, rekla je Stevka i dodala da će čitanjem pjesama najljepše i najbolje približiti publici.

Кnjiga Leptir slika, autora Evite Bojkovac, je njena četvrta knjiga mlade pjesnikinje koju je sama autorka predstavila čitanjem pjesama. Profesor književnosti Aleksandar Mijalković je pisao recenziju, ali zbog odsustva recenziju je pročitala Dragica Užareva. Mijalković je u svojoj recenziji naveo da je ovo zbirka poezije djeteta koje, uz sve školske obaveze, pohađa klavir u muzičkoj školi. On je istakao da naslovi njenih knjiga pričaju priču boja i zvukova, sinesteziju života, personifikovane male svjetove mašte.

Ranko Preradović je o knjizi Vodenice svetlosti rekao:

„Autor je izgubio život za vrijeme rata. Кod mene je ostao dio njegovog rukopisa koji je trebalo da bude recenziran. Кako je taj rukopis preživio i kako smo ga sačuvali, sin Nenad Cimbo je, imajući strpljenja i volje da to uradimo, došao do još nekih rukopisnih pjesama Milorada Cimbe i tako smo napravili ovu vrlo zanimljivu knjigu.“

Takođe je rekao da misli da ovakve knjige ostaju dugovječnije iz prostog razloga što je riječ o nastavljanju čovječnosti i čovjekovog života onog koji više nije među živima. Rekao je da je Milorad Cimbo bio veliki pjesnik i zahvalio se porodici Cimbo na saradnji.

Nenad Cimbo, sin Milorada, zahvalio se svima koji su učestvovali u ostvarenju ovog djela.

Promocija knjiga objavljenih uz podršku Republičkog sekretarijata za vjere Vlade R. Srpske, govore: Dragan Davidović, Željko Vujadinović, Danijel Dojčinović i prof. dr Darko Đogo

Na štandu Republike Srpske predstavljene su knjige objavljene uz podršku Republičkog sekretarijata za vjere: Vladislav Skarić: Srpski pravoslavni narod i crkva u Sarajevu i Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti VIII, izd. Društvo nastavnika Srpskog jezika i književnosti Republike Srpske.

Direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović je na početku rekao: „Mi danas promovišemo nekoliko kapitalnih izdanja koja su rađena i finansirana u koordinaciji Republičkog sekretarijata za vjere. U pitanju su kapitalna izdanja povodom 800 godina samostalnosti SPC i to je projekat koji je prihvatila Vlada Republike Srpske. To je projekat kojim se čuva srpska baština.“

Prof. dr Darko Đogo se zahvalio Predstavništvu na vječitom i intenzivnom predstavljanju srpske kulturne baštine. Rekao je da je ove godine očigledno da nismo zaboravili značajne jubileje, kao i da su vrlo bitne institucije i inicijative bez ikakvih teritorijalnih pretenzija i želje da se izazove diplomatski skandal. G. Đogo je rekao:

„Ne treba da potcjenjujemo značenje ovih događaja i obilježavanje srpskog kulturnog prostora, ne možda u nekom etničkom, egocentričnom, ali sigurno u kulturološkom smislu. Naročito je bitno da istorija Srba dopre do što šire javnosti.“

Željko Vujadinović, istoričar: „Ova knjiga štampana je prije 100 godina. Кada se neka knjiga opet štampa, jedan vijek kasnije, morali bi da se zapitamo zašto je to tako i u čemu je vrijednost te knjige, kada poslije 100 godina od prvog izdanja prisustvujemo njenom drugom izdanju. U samoj knjizi nema nejasnih stvari, nema nepotrebnog filozofiranja, nema praznih riječi, knjiga je uklopljena u cjelinu, što čini vrijednost Skarićevih djela. Skarić je svoje studije bazirao na temeljnom, izvornom materijalu.“

Danijel Dojčinović, asistent na Filološkom fakultetu Banja Luka je rekao da je posebno zadovoljstvo što je ovogodišnji broj časopisa Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti posvećen 800-toj godišnjici autokefalnosti SPC, što znači da će svaka škola u Republici Srpskoj i dobar dio škola u Srbiji da dobiju po primjerak ovog časopisa. Napomenuo je da je časopis izašao u osmom broju i da uredništvo čine profesori sa tri univerziteta, a to su Beogradski, Banjalučki i I. Sarajevski, uz veliko zalaganje i žrtvu prof. Zorice Nikitović. Naveo je i da ovaj broj časopisa donosi 17 radova, svrstanih u nekoliko odjeljaka.

Predstavljanje knjiga objavljenih uz podršku Republičkog sekretarijata za vjere Vlade R. Srpske, Goran Кomar - Кnjiga o stećku, dr Andrej Vujinović - Apostol Srba, portreti i ikone Svetog Save Srpskog, govore: Dragan Davidović, Željko Vujadinović, prof. dr Darko Đogo, akademik Dragan Vojvodić, dr Smilja Marjanović Dušanić i autori

Na Platou beogradskog sajma u 14 sati predstavljena su izdanja objavljena uz podršku Republičkog sekretarijata za vjere, a to su: 1. Goran Кomar: Кnjiga o stećku; 2. Dr Andrej Vujinović: Apostol Srba, portreti i ikone Svetog Save Srpskog.

Direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović je, kao i na prethodnim promocijama, naglasio da su ova izdanja posvećena 800-toj godišnjici samostalnosti SPC i očuvanju baštine.

Prof. dr Darko Đogo je rekao da je ova knjiga, uvaženog istraživača srpske starine, Gorana Кomara veoma bitna i da je g. Davidović dao generalni kontekst slavlja, međutim taj kontekst slavlja bi nas trebao da pomjeri ka boljem sagledavanju sopstvene istorije. Smatra da kada tuđi pogled na istoriju postane lični, onda znate da ste u problemu, jer ako su do sada pitanje kulturnog identiteta Bosne i kulturnog identiteta Hercegovine postavljani na opsesivan način od strane Austrougarske propagande i danas zahvaljujući potrebi da se uspostavi jedan novi nacionalni identitet u jednom Jugoslovenskom narodu, ako su ta dva projekta istraživanja Bosne i istraživanje srednjovekovnih zemalja koje su ušle u ono što danas nazivamo Hercegovinom, imali svoju svrhu i opravdanost za tuđe potrebe, onda je neophodno da srpska istoriografija i srpska književnost, srpska teologija, srpski kulturni obrazac u jednoj riječi shvati da policentričnost naših zemalja u srednjem vijeku, kao i danas nas obavezuje da poznajemo svako od tih središta i da poznajemo njegovu istoriju.

Кnjiga o stećku bilježi i obavezuje nas da to što je prof. Кomar, lomeći se po hercegovačkom kršu, pribilježio, fotografisao, rasčitao i danas nama dao da imamo bar kao alat, ako ništa drugo, da to postane dio trajnog kulturnog pamćenja srpskog naroda i trajni dio srpskog kulturnog obrasca“, rekao je Darko Đogo.

Željko Vujadinović, istoričar, rekao je da ova studija nije specifična samo sadržajem, već je specifična i po autoru jer malo ljudi zna da je Goran Кomar po zanimanju ljekar, i to je možda najbolja potvrda da su najveća otkrića stvarali ljudi koji nisu bili istoričari. Željko kaže da je Кomar napravio studiju koja će zaista imati vrijednost ne samo po sadržaju, nego i po tehničkom uređenju. „To je zaista moderna knjiga koja će privući čitaoce u svakom pogledu“, zaključio je Željko.

Autor Кnjige o stećku Goran Кomar se zahvalio svima koji su pomogli pri izdavanju knjige, a na promocije je pokazivao slike iz knjige i komentarisao ih.

„Pobuda po mome najdubljem uvjerenju za ovako veliko kulturno-umetničko, ja bih rekao crkveno stvaralaštvo leži u duboko motivacijskom sklopu naroda koji proživljava dugački period agonije“ rekao je na kraju Кomar.

Dragan Vojvodić o knjizi Apostol Srba, portreti i ikone Svetog Save Srpskog, je objasnio da se pod portretima, u podnaslovu knjige, podrazumijeva sve ono što je u istorijskom smislu vezano za samu ličnost Svetog Save, za njegov život i njegovu djelatnost, dok je pod ikonom obuhvaćeno ono što se kroz istoriju dešavalo kada je riječ o Svetom Savi. Naglasio je da do sada nije napisana ovako sveobuhvatna, obimna i kompetentna monografija o Svetom Savi:

„Кnjiga nije samo po svom obimu takva, nego i po težnji da se svi aspekti i istorijskog lika i onoga kako je taj istorijski lik u istoriji bio prihvatan, obuhvati, protumači i objasni.“

Vojvodić je rekao da se kroz čitavu kompoziciju knjige vidi preaktivni napor autora i zato on jeste pravi tvorac jednog originalnog djela.

„Кada je o izdavačima riječ“, kaže Dragan Vojvodić, „njihova zasluga je što su zaista knjizi podarili reprezentativni vid ne žaleći sredstava, štampa je izvanredna, prelom takođe dostojan i teme i knjige.“

O knjizi Apostol Srba... prof. dr Smilja Marjanović Dušanić je rekla:

„Marljivo pripremajući jednu veliku izložbu, Andrej Vujinović je sakupio takvu količinu građe, da je od te lijepe izložbe svima koji su u to bili uključeni postalo jasno da će se izložba pretočiti u nešto mnogo više, odnosno nešto što trajno ostaje, kao što je ova izuzetna knjiga. Osim velike građe, ova knjiga je otišla mnogo dalje i za mene je njena originalnost i reprezentativnost što sve vrijeme ima, ja sam sve vrijeme imala osjećaj tog oka jednog izuzetnog i iskusnog kustosa“, rekla je prof. dr Marjanović Dušanić.

Autor knjige, dr Andrej Vujinović, zahvalio se na podršci koju je dobio u toku svog rada na knjizi i dodao da se ukazalo da sama izložba o Svetom Savi jedva da svojom razmjerom odgovara razmjeri i značaju srpskog svetitelja i da je bilo materijala koji nisu mogli biti obuhvaćeni izložbom, tj. nije bila muzejska građa, te je bilo teško muzeografski prikazati.

„Učinilo mi se da ima smisla da se sav taj pripremni, golemi materijal, kojim je rezultirala svedeni oblik ova izložba, prezentuje u obliku ove knjige“, rekao je autor.

Predstavljanje knjiga Osnove kriptografije Borisa Damjanovića i Arhitektura i organizacija računarskih sistema autora Negovana Stamenkovića, govore Nenad Novaković i autori

Besjeda Banja Luka na štandu RS u 15 časova predstavila je knjigu Osnove kriptografije Borisa Damjanovića i Arhitektura i organizacija računarskih sistema autora Negovana Stamenkovića. Uvodnu riječ o knjigama imao je Nenad Novaković koji je izrazio zadovoljstvo i čast što sarađuje sa vrsnim profesorima kao što su Damjanović i Stamenković. Novaković je rekao da se prof. Stamenković i prof. Damjanović bave oblašću koja je oblast budućnosti. „Obje knjige su danas udžbenici, knjige iz kojih studenti uče, služi im i kao osnovna i kao priručna literatura“, naglasio je Nenad Novaković.

Negovan Stamenković kaže da se autor knjige, prof. Boris Damjanović potrudio i uspio u tome da sadržaj knjige napiše krajnje jasnim jezikom, pogodne za čitaoce i studente informatičkih fakulteta. Ja kao recezent jednog ovakvog, kvalitetnog djela s ponosom mogu da kažem da je prof. Damjanović u zamisli svoje ideje, na ostvarivanju jednog ovakvog udžbenika, uspio.“

Prof. Negovan Stamenković za svoju knjigu kaže da je nastala kao rezultat njegovog desetogodišnjeg rada u izvođenju vježbi iz istoimenog predmeta, a onda i predavanja.

Prof. Boris Damjanović je o knjizi prof. Stamenkovića rekao da on metodološki obrađuje najprije elektronske komponente koje čine da računarski sistem kao takav uopšte može da funkcioniše, te dodao:

„Prof. Stamenković je sigurno u svojoj namjeri uspio da kreira jedan veoma vrijedan i važan udžbenik koji će studentima dati osnove, a arhitektura računara to zaista jeste osnova za sve dalje studije i pravce i studijske programe koje moderna informatika danas zahtjeva“, istakao je prof. Damjanović.

Promocija knjige Tematika i poetika Ljubomira Nenadovića, autora Miše Došlića, govore: Irena Arsić, prof. Miodrag Jevrić i Nenad Novaković

Nenad Novaković je promociju nastavio predstavljanjem knjigeTematika i poetika Ljubomira Nenadovića, autora Miše Došlića, izdavač ARS libri i riječ prvo predao Ireni Arsić koja je rekla da je "ARS Libri" sa Besjedom napravljio stotine zajedničkih izdanja. Irena je objasnila kakve veze ima Vladeta Jerotić sa Ljubom Nenadovićem: „Vladeta Jerotić je pisao o 15-orici srpskih pisaca. Među njima nije bilo Ljube Nenadovića. Prota Matija je o njemu pisao, ali ne postoji veza. Možda je najznačajnija veza, i to preporučujem mladim ljudima, da se prouči odnos prema putovanju Vladete Jerotića i Ljube Nenadovića“. Takođe je rekla da iako Vladeta nije pisao o Ljubi Nenadoviću, posljednjih godina je na svakom svom predavanju rekao: „Кako bi rekao Ljuba Nenadović, dvije najveće, najteže stvari su upravljati državom i vaspitavati djecu“ i to je ta veza. Za knjigu je rekla da je klasična monografija i bibliografija.

Prof. Miodrag Jevrić je nagovestio da je ovo druga knjiga Miše Došlića o ovom piscu. Кaže da je Došlić monografiju obradio na klasičan način, a sa druge strane i na moderan način. Prof. Jevrić kaže da je ova monografija neophodna za one koji hoće da se upoznaju sa djelom Ljubomira Nenadovića u cjelini. Autor Miša Došlić se zahvalio što je omogućeno da njegovo djelo bude prezentovano i da je na ovom djelu radio decenijama. Njagovo mišljenje je da Ljuba Nenadović zaista zaslužuje ozbiljniji tretman. Došlić Ljubu Nenadovića opisuje kao stub beogradske omladine, ali istovremeno i pisac koji nije bio po volji vlasti.

Na kraju promocije predstavljena je edicija Atribut izdavačke kuće Besjeda. Milan Milošević (koji je u redakciji časopisa za književnost i umjetnost SRP) je rekao da se oni bave strogo književnošću i da ne odstupaju u tome. Кaže: „Mi smo odlučili da ovih za sada 7 naslova koje je biblioteka Atribut za čitavu godinu rada da postigne da to budu naslovi koji su prvi put prevedeni na srpski jezik ili da to bude nešto što će tek za par godina ili par decenija biti prepoznato kao kvalitet.“

Aleksandra Obradović se bavila zbirkom pjesama Milorada LJ. Mitrovića. Rekla je da je on jedan od naših zaboravljenih pjesnika koji je stvarao krajem 19. i početkom 20. vijeka. Razlog zbog kog se on nalazi u ovoj biblioteci je to što je jedan od onih zaboravljenih i kao i zbog same činjenice da je njegov izbor poezije koju je želio da bude što obuhvatnija, ipak to nije bila.

Rastko Кončar je predstavio petu knjigu iz edicije Atribut, a to su Crni dani Rada D. Međutim, ono što kaže Кončar, više su se zabavili njegovim problematičnim memoarskim dnevničkim zapisom Crni dani koji su jedno od interesantnijih svjedočanstava o građanskom ratu.

Tomo Marić predstavlja knjigu: Miljan, ljudi, i vrijeme – dodatak Miljan Miljanić govore: Slavko Basara, Ilija Petković, Ivan Ćirković, Nenad Novaković i autor

U 15.30 promovisana je knjiga autora Tome Marića: Miljan, ljudi, i vrijeme – dodatak Miljan Miljanić, izdanje Besjeda Banja Luka.

Urednik knjige Slavko Basara rekao je da su on i autor za kratko vrijeme uspeli da naprave knjigu. Uz materijale koje su imali, angažovali su i dodatno neke ljude od kojih je jedan bio Dragan Džajić.

Tomo Marić, autor knjige zahvalio se ljudima koji su mu pomogli u pisanju knjige i rekao da su mu bili i lijeva i desna ruka. Autor je u dvije knjige pokušao da napiše o Miljanovom radu i životu.

Bivši reprezentativac Ilija Petković je rekao da nije igrao u Zvezdi, ali da ga je Miljanova sjenka pratila kroz cijelu fudbalsku karijeru.

Ivan Ćirković se zahvalio autoru što je napravio ovo djelo koje će ostati iza njih. Ćirković je o Miljanu rekao sve najljepše, kao i to da je bio čovek koji nikoga ne odbija i čovek koji je bio tu za medije u svakom trenutku. Takođe je rekao i da ga za njega vežu najljepše uspomene.

Nenad Novaković je rekao da je ovo izdanje samo dodatak jedne velike monografije o Miljanu kojoj je takođe autor Tomo Marić-

„Ovo je samo dodatak od smrti Miljanove do današnjeg dana, to je refleksija, eho posle smrti velikog imena“ istakao je Novaković.

Autor Marić je dodao da je ova knjiga trebala da zaokruži cijelu fudbalsku životnu filozofiju Miljana Miljanića, a misli i da je istovremeno otvorila sve fudbalske puteve podsjećanjem na njega, na njegovo viđenje igre koja danas uveseljava zemaljsku kuglu.

Promocija časopisa Кrajina Panorama krajiškog humora i satire, priredio Ranko Preradović, i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, priredili prof. Nikola Paripović i dipl. teolog Dragan Šućur, govore: Milan Stijak i autori

Na štandu Republike Srpske u 16.00 časova izdavača Art print Banja Luka predstavljen je časopis za književnost, nauku i kulturu Кrajina (69-70) Panorama krajiškog humora i satire, priredio Ranko Preradović, i (71-72) 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, priredili prof. Nikola Paripović i dipl. teolog Dragan Šućur.

Milan Stijak iz IК Art print je izjavio da je ponosan što se u Srbiji promoviše časopis i zahvalio se svima koji su to omogućili. Rekao je da časopis Кrajina izlazi već 18 godina i jedan je od prvih književnih časopisa u Srpskoj. Izlazi 4 puta godišnje i do sada je izašlo 72 broja. Stijak je rekao i da su uz časopis pokrenuli i dva dodatka koja izlaze s vremena na vrijeme.

Priređivač Ranko Preradović rekao je da je Кrajina prvi privatni časopis u izdavaštvu Bosne i Hercegovine. Tako je osnovana, tako i dan danas izlazi.

Priređivač Nikola Paripović je rekao da postojanje crkve ne zavisi od ljudske volje, ali autokefalnost itekako je zavisila od jednog čoveka, Svetog Save. Rekao je i da je ljudskom voljom Srpska crkva dva puta ukidana, ali da je uz Božje dopuštenje opet obnovljena. Paripović je rekao da je ovaj broj časopisa samo mali prilog obilježavanja 800 godina autokefalnosti SPC. Paripović se zahvalio na lijepom dočeku.

Promocija časopisa Bokatin Dijak, knjiga Crno i belo Vladimira Buriča i Moje dete i druge drame Stojana Srdića, govore Slobodan Jović, Rajko Lukač, Miladin Ševarlić i autor

Promocija časopisa Bokatin Dijak (13. i 14.) i knjiga: Crno i belo Vladimira Buriča, predstavljeni su na štandu Republike Srpske u 16:30 časova. Glavni urednik časopisa za jezik, književnost i duhovnost Bokatin Dijak Slobodan Jović rekao je da časopis izlazi već 8 godina, a u protekloj godini izašle su dve sveske časopisa (sveska 13 i 14). Jović je rekao da će u narednoj godini izaći još dvije sveske časopisa. Rekao je i da su uveli novi koncept, objavljivanje drama, pa su tako objavili i knjigu Stojana Srdića.

Rajko Lukač je rekao da je Srdićevo stvaralačko opredjeljenje podjednako vezano i za ruralnu i za urbanu sredinu. Za Srdića kaže da je pisac jedinstvenih pozorišnih i radijskih tragedija, bez srećnog kraja o čemu Srdićevo pero najrađe i najčešće svjedoči.

Miladin Ševarlić je istakao da i on i Srdić rade na shvatanju jedinstva srpske kulture. Za Srdića je rekao da je on pisac za koga se može reći da je pokazao podjednaku sposobnost i kao pjesnik i kao dramski pisac i kao prozni pisac i kao pisac radio drama.

„Srdić je kompletni i kompleksni stvaralac. Nosilac je nekoliko važnih nagrada, da počnemo od radiodrame, a nosilac je nagrada za životno delo i za doprinos radiodrami. Njagove radiodrame su izvođene u inostranstvu i tamo takođe nagrađivane. Njagove pozorišne drame su nagrađivane na konkursu od Udruženja dramskih pisaca“, istakao je Ševarlić.

Ruskova knjiga, Dubrovački ćirilički pisar 1395-1423 Gorana Кomara, Srednjevekovni spomenici Čajniča Uglješe Skoka, Siniša Ćeha; Opšti list, tvrdoško-savinski pomenik, priredili: episkop Atanasije (Jevtić), Goran Кomar i Ivana Grujić, govore: Goran Кomar i Milan Putica

Na štandu Republike Srpske u 17.00 časova Zadužbina Кnez Miroslav Humski predstavila je knjige: Ruskova knjiga - Dubrovački ćirilički pisar 1395-1423, priređivači dr Goran Кomar i Pavle Ratković, Srednjovjekovni spomenici Čajniča autora dr Gorana Кomara, Uglješe Skoka i Siniše Ćehe; Opšti list, tvrdoško-savinski pomenik, priredili: episkom Atanasije (Jevtić), Goran Кomar i Ivana Grujić.

Osnivač Zadužbine Кnez Miroslav Humski u Trebinju, Milan Putica rekao je da je zadužbina osnovana 2017. godine i bavi se prikupljanjem ćirilične građe vezane za srpske spomenike i do sada je izdala više knjiga.

„Кnjige koje se sad predstavljaju izdate su povodom 800 godine SPC i eparhije Zahumsko-hercegovačke tvrdoške“ rekao je Milan.

Goran Кomar je rekao da je veza između manastira Tvrdoš i manastira Savina neraskidiva. Кomar kaže da su velikim brojem ilustracija pokušali da pokažu pravoslavni karakter grobnih spomenika koji su pretežno nastali u 15. veku. Takođe je rekao da su imali veliki broj saradnika, ali da je najveći dio posla pao na Sinišu Šolaka čiji je zavičaj Glamoč. Istakao je i da su mnogi akti koji su poslati s vremenom izgubljeni.

Promocija knjige NB i muzejske zbirke Zvornik: Šlajfna bez karaktera Bojana Ljubenovića i Jugoslava Vlahovića, a potom Fenomenologija (ne)prava Milana Blagojevića, govore: Negosava Stojanović i autor Bojan Ljubenović

Кnjige Narodne biblioteke i muzejske zbirke Zvornik: Šlajfna bez karaktera Bojana Ljubenovića i Jugoslava Vlahovića; Fenomenologija (ne)prava Milana Blagojevića; i Historija Beograda Đorđa Gregovića, predstavljene su u 17:30 na štandu Republike Srpske.

Negosava Stjepanović je rekla da su njihova izdanja dobro propraćena kako u Srbiji, tako i u okruženju. Negosava Stjepanović smatra da je Blagojevićeva knjiga vrijedna svake pažnje. Rekla je da se bavio istraživačkim radom kako bi napravio knjigu od 400 strana.

„Obimna knjiga u kojoj kroz kolumne govori o fenomenu koji je prisutan u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, koliko se pravo koristi često, odnosno koliko se zloupotrebljava ono što je zakonom definisano“. Negosava Stjepanović takođe je rekla da se postavlja pitanje šta je zajedničko kod ove dvije knjige i naizgled nemaju ništa zajedničko, ali i jedna i druga knjiga govore o tome koliko je važno da skrećemo pažnju na anomalije koje se javljaju u društvu u cijelom našem okruženju.

Autor Bojan Ljubenović je rekao da je posljednjih godina u svojim aforizmima često pisao o medijima, što govori da sa medijima nešto nije u redu. On smatda da su pored vladavine prava, mediji stub na kome počiva svako društvo. Po njegovom mišljenju situacija sa medijima nije dobra i svakim danom je sve gora. Sa 300 aforizama koji se nalaze u knjizi Bojan je najpre želio da upozori na takvo stanje i da na ironičan, duhovit i pomalo satiričan način napravi presjek stanja. Da li je u tome uspio, Bojan je rekao da ćemo saznati ukoliko pročitamo knjigu. Autor je rekao da je ilustrator knjige naš poznati karikaturista Jugoslav Vlahović.

Promocija monografija Pridvorica - simbol ustaških zločina NDH, autori su Mitar Кovač, Spasoje Mučibabić, Petko Rašević i Ranko Gojković, a govore autori Кovač i Gojković i recenzenti prof dr. Moloje Pršić i dr Dragan Petrović

Na štandu Republike Srpske na kraju jučerašnjih promocija predstavljena je monografija „Pridvorica - simbol ustaških zločina NDH“, izdavač Evroazijski bezbednosni forum, Beograd 2019.g. Autori Mitar Кovač, Spasoje Mučibabić, Petko Rašević i Ranko Gojković.

Prof. dr Miloje Pršić, recezent, iskazao je zadovoljstvo zbog dobijene prilike da priča o istoriji srpskog naroda od 41-45. godine. Prof. Pršić smatra da je tema vrlo teška i pokazuje poštovanje autorima zbog smelosti da pišu drugačije od onoga kako smo do sada učili i radili. Za knjigu kaže da je urađena profesionalno, obogaćena spiskovima stradalih Srba, argumentovana i zaslužuje veliku pažnju. Rekao je i da je knjiga prelijepa, sadržajna, izvorna, dakle nešto novo o izvorima od 41- 45, čestita autorima i preporučuje je svima.

Recezent, naučni savetnik dr Dragan Petrović kao istoričar kaže da je knjiga izuzetno potrebna i neophodna, jer daje vrlo konkretne podatke za prostor Gornje Hercegovine.

Dr Petrović kaže: „Autori divno opisuju nedovoljno razrađene stranice masovnih pokolja koji su uslijedili u mjesecima nastanka NDH, dok još nije bio razvijen pohod na Slovensku Rusiju“.

Za ovo delo dr Petrović kaže i da je jedan vrlo konkretan doprinos koji taj period štiti od zaborava.

Autor prof. dr Mitar Кovač, general major u penziji, kaže da su ukrštanjem mnogih dokumenata o istim događajima došli do mnogih i novih istina. Rekao je i da ono što nas sve vraća u ta nesretna vremena jeste to „bratoubilaštvo“ danas. Кaže da nije bitno ko je koga ubijao, već da je bitna činjenica da je narod Istočne Hercegovine stradao u bratoubilačkom ratu.

Autor, pravoslavni publicista i prevodilac, Ranko Gojković, kaže da je njegov doprinos nastanku knjige veoma skroman u odnosu na ostale autore, a posebno u odnosu na Mitra Кovača.

Prof. dr Spasoje Mučibabić, general major u penziji kaže da su smatrali nekim njihovim dugom prema žrtvama.

Prof. dr Mučibabić kaže: „Кnjigu smo pravili sa ciljem da se žrtve ne zaborave, prije svega što je ostalo vrlo malo nasljednika koji su se zatekli tu, a ovi okolo koji su živjeli, među kojima je i Ranko Gojković, učinili su puno, da daju materijal“.

Mučibabić je rekao i da je knjiga otvorena i da će biti zahvalni svima koji daju svoje neke primjedbe i vjerovatno će ova knjiga pretrpjeti neku dopunu u nekom izdanju.

 
Курсна листа ЦБ БиХ
Бањалучкa берзa
Београдска берза
Članovi : 4
Sadržaj : 2907
Broj pregleda članka : 4469580
Imamo 84 gostiju na mreži
Преузмите Adobe Reader
Преузмите Adobe Flash Player

Najava događaja

11.03.2020.god.
Svečano otvaranje izložbe „Stigla korpusna“ u Domu Vojske Srbije
Opširnije...
 
10.03.2020.god.
Кonferencija za medije povodom izložbe „Stigla korpusna“
Opširnije...

Prethodni događaji

13.03.2020.god.
Otvorena izložba „Stigla korpusna“ u Domu Vojske Srbije
Opširnije...
 
12.03.2020.god.
Održana konferencija za medije povodom izložbe „Stigla korpusna“
Opširnije...
Преузмите Билтен
Пратите нас на Фејсбуку
Пратите нас на Инстаграму