Knjiga stradalnika u napadu na Tuzlansku kolonu

Štampa

 

Knjiga stradalnika u napadu na kolonu JNA 15. maja 1992. godine na lokalitetu Brčanska Malta u Tuzli... Opširnije