Аnketa - Turistička organizacija Republike Srpske

Štampa

Pozivamo Vas da popunite anketu koju je pripremila Turistička organizacija Republike Srpske koja u okviru svojih redovnih aktivnosti promocije turizma Republike Srpske vrši ispitivanje tržišta dijaspore Republike Srpske da bi na najbolji način mogli planirati turističke proizvode.

Istraživanje se sprovodi putem ankete koja je vezana za potrebe projekcije turističkih aktivnosti, a dobijeni podaci bi se koristili isključivo za potrebe TORS-a.

Bili bismo Vam zahvalni ako biste izdvojili malo slobodnog vremena za popunjavanje ankete, pri čemu anketu možete popuniti anonimo putem Google platforme na sljedećem linku.