Poziv za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje

Štampa

 

Ministarstvo finansija Republike Srpske, na osnovu člana 12. Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj i Rješenja o odeđivanju roka za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj broj 06.08/020-746/22 od 07.03.2022. godine, objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje.

Poziv sa svim detaljima u vezi prijave stare devizne štednje možete pogledati OVDJE.