Opštine u Republici Srpskoj

Štampa

Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 69/09 i 70/12) uređuje se teritorijalna organizacija Republike Srpske, kao i uslovi i postupak za teritorijalnu promjenu.

Teritoriju Republike Srpske čine opštine i gradovi. Opština je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave koja se formira za dio naseljenog mjesta, za jedno naseljeno mjesto ili za više naseljenih mjesta. Grad je teritorijalna jedinica koja predstavlja koherentnu geografsku, istorijsku, administrativnu, socijalnu, ekonomsku cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja. Gradovi u Republici Srpskoj su Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo, Prijedor i Trebinje.

Pregled opština i gradova u Republici Srpskoj:

Berkovići Jezero Petrovac
Grad Bijeljina Кalinovik Petrovo
Bileća Кneževo Grad Prijedor
Bratunac Кozarska Dubica Prnjavor
Brod Кostajnica Ribnik
Višegrad Кotor Varoš Rogatica
Vlasenica Кrupa na Uni Rudo
Vukosavlje Кupres Sokolac
Gacko Laktaši Srbac
Grad Banja Luka Lopare Srebrenica
Grad Istočno Sarajevo Ljubinje Teslić
Gradiška Milići Grad Trebinje
Derventa Modriča Trnovo
Grad Doboj Mrkonjić Grad Ugljevik
Donji Žabar Nevesinje Foča
Zvornik Novi Grad Han Pijesak
Istočna Ilidža Novo Goražde Čajniče
Istočni Drvar Osmaci Čelinac
Istočni Mostar Oštra Luka Šamac
Istočni Stari Grad Pale Šekovići
Istočno Novo Sarajevo Pelagićevo Šipovo