Gradovi i opštine u Republici Srpskoj

Štampa

Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 69/09, 70/12, 83/14, 106/15, 26/19, 15/21 i 37/22) uređuje se teritorijalna organizacija Republike Srpske, kao i uslovi i postupak za teritorijalnu promjenu.

Teritoriju Republike Srpske čine opštine i gradovi. Opština je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave koja se formira za dio naseljenog mjesta, za jedno naseljeno mjesto ili za više naseljenih mjesta. Grad je teritorijalna jedinica koja predstavlja koherentnu geografsku, istorijsku, administrativnu, socijalnu, ekonomsku cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja. Republika Srpska je teritorijalno organizovana u 10 gradova i 54 opštine.
Gradovi u Republici Srpskoj su Banja Luka, Bijeljina, Gradiška, Derventa, Doboj, Zvornik, Istočno Sarajevo, Laktaši, Prijedor i Trebinje.

Pregled gradova i opština u Republici Srpskoj:

 

Grad Banja Luka Istočno Novo Sarajevo Petrovac
Grad Bijeljina Jezero Petrovo
Grad Istočno Sarajevo Kalinovik Prnjavor
Grad Doboj Kneževo Ribnik
Grad Prijedor Kozarska Dubica Rogatica
Grad Trebinje Kostajnica Rudo
Grad Zvornik Kotor Varoš Sokolac
Grad Gradiška Krupa na Uni Srbac
Berkovići Kupres Srebrenica
Bileća Grad Laktaši Stanari
Bratunac Lopare Teslić
Brod Ljubinje Trnovo
Višegrad Milići Ugljevik
Vlasenica Modriča Foča
Vukosavlje Mrkonjić Grad Han Pijesak
Gacko Nevesinje Čajniče
Grad Derventa Novi Grad Čelinac
Donji Žabar Novo Goražde Šamac
Istočna Ilidža Osmaci Šekovići
Istočni Drvar Oštra Luka Šipovo
Istočni Mostar Pale
Istočni Stari Grad Pelagićevo