Привредна и економска сарадња

Штампа

Један од наших основних задатака је подстицање и развој сарадње у области привреде и коришћења природних ресурса, тј. унапређења економске сарадње у свим сегментима. У том циљу Представништво ради на: сталном подстицању непосредне сарадње између привредних субјеката из Републике Српске и Србије, промоцији привредних потенцијала Републике Српске, подстицању директних улагања у Републику Српску и подстицању извоза из Републике Српске.


Активности Представништва на пољу привредне и економске сарадње за 2020. годину

Пројекат „Подриње"

Представништво Републике Српске у Србији, које има улогу координатора оперативних активности на пројекту „Подриње“, наставиће и у 2020. години активности везане за реализацију усвојеног Акционог плана Програма развоја Подриња 2018-2022 у складу са препорукама носиоца пројекта - Министарства привреде и предузетништва Републике Српске и Министарства привреде Републике Србије.

Више о Пројекту погледајте овдје.

 

Пројекат „Подстицај међусобне сарадње и промоција привредних субјеката из Републике Српске и Србије“

Овај пројекат Представништво реализује већ неколико година путем веб-сајта са циљем да повеже компаније које су заинтересоване за успостављање и проширивање сарадње са фирмама и компанијама из Републике Српске које желе да пласирају своје производе и услуге на тржиште Србије или да у Србији нађу пословног партнера. У 2020. години у оквиру новог веб-сајта ажурираћемо презентације постојећих фирми и иницирати пријављивање нових компанија да се представе у електронском каталогу на овај начин. У реализацију овог пројекта требало би да се укључе и привредне коморе и ресорна министарства Републике Српске и Републике Србије.

Више о Пројекту погледајте овдје.

 

Промоција природних и привредних потенцијала и подршка предузећима

У оквиру овог задатка обављаћемо слиједеће активности:


а) На инцијативу и приједлог општине и/или привредног субјекта промовисаћемо развојне пројекте и организоваћемо појединачне промоције предузећа у циљу привлачења страних инвеститора и упознавања са понудом роба и услуга из Републике Српске.
б) Посебну пажњу посветићемо промоцији природних и привредних потенцијала Републике Српске на новом веб-сајту Представништва који планирамо израдити у 2020. години. У оквиру рубрике „У фокусу“ и даље ћемо објављивати  јавне позиве и друге материјале које нам доставе општине или други субјекти из Републике Српске.
в) У зависности од испољених интереса и потреба, као и до сада, пружаћемо подршку нашим предузећима приликом успостављања сарадње са привредним субјектима у Србији, те давати информативну и техничко-организациону помоћ у вези са њиховим учешћем на пословним форумима, промотивним скуповима, конфернцијама и сличним догађајима. У овим активностима нарочито ћемо подстицати непосредну сарадњу малих и средњих предузећа, прије свега оних који би кандидовали заједничке пројекате за финансијску подршку из фондова Европске уније или неких других фондова.

 

Подстицање произвођача из Србије за улагања у Републику Српску

Представништво ће кроз разговоре и директне контакте са произвођачима у Србији, сугерисати и подстицати их да у производним погонима у Републици Српској организују производњу својих робних марки. На овакав начин допринијело би се запошљавању радника и развоју привреде Републике Српске, а произвођачи из Србије би обезбиједили бољи пласман својих производа и на тржишту Федерације БиХ, прије него отварањем представништава својих фирми у Федерацији БиХ што је до сада била честа пракса.

 

Праћење и рјешавање проблема са којима се сусрећу привредници из Србије приликом пословања у Републици Српској

Представништво ће и даље настојати да иницира рјешавање проблема које имају привредници из Србије приликом пословања у Републици Српској и о томе обавјештавати ресорна министарства и привредне коморе Републике Српске и Србије и пружати подршку субјектима који нам се директно обрате за помоћ у рјешавању конкретних проблема.


Сусрети привредника Србије и Српске у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији"

Представништво ће, уз подршку Привредне коморе Републике Српске, и у 2020. години организовати промоције привредних потенцијала Републике Српске, као и разговоре представника Привредне коморе и привредника из Републике Српске са представницима регионалних привредних комора и привредницима Републике Србије у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“. У оквиру ове манифестације ћемо настојати да организујемо што плодотворније привредне сусрете у градовима Србије како би привредници Србије и Српске успостављали и проширивали директну сарадњу.

 

Организовање наступа представника из Републике Српске на Београдском сајму

Представништво ће у 2020. години бити организатор заједничких наступа представника из Републике Српске на сљедећим међународним манифестацијама на Београдском сајму и то:

 

Подршка излагачима из Републике Српске на сајмовима у Београду, Новом Саду и Суботици

Излагачима из Републике Српске који буду учествовали и на другим значајним сајамским манифестацијама Представништво ће и даље пружати информативну и техничку помоћ. По потреби, организоваћемо посјете представника Владе и министарстава Републике Српске сајамским манифестацијама, као и радне састанке и разговоре који би се тим поводима водили са представницима институција и Владе Србије и другим субјектима.

Преглед сајмова у 2020. години на којима су претходних година наступали наши излагачи и које ћемо подржати и ове године:

 

Шести фестивал дестинација и манифестација Београдски манифест

Представништво ће и у 2020. години у сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске пружити подршку представљању туристичке понуде Републике Српске на Фестивалу дестинација и манифестација „Београдски манифест“. Овај Фестивал је највећи регионални породични фестивал манифестација и дестинација, који се у мају одржава на Београдској тврђави и у парку Калемегдан. Kонцепт фестивала омогућава посјетиоцима да се кроз забаван и квалитетно проведен породични дан, упознају са могућностима које нуди регионална туристичка понуда.

 

Четврто „Вече Јахорине“ у Београду Београдски манифест

Представништво већ три године у сарадњи са Олимпијским центром „Јахорина“ организује „Вече Јахорине“ у Београду. Овај догађај је од изузетне важности за ОЦ „Јахорина“ јер се на њему представљају остварени резултати, промовишу нови пројекти и најављује наредна зимска сезона. Уколико буде постојао интерес и на иницијативу ОЦ „Јахорина“ Представништво ће и у 2020. години подржати овај догађај.

 

Образовање пословног клуба Републике Српске у Србији

Представништво већ дуже вријеме покушава да образује Пословни клуб Републике Српске у Београду. Припремљена су потребна оснивачка аката у складу са Законом о удружењима грађана Републике Србије, обављени су разговори са представницима бројних фирми и компанија које би могле бити оснивачи клуба, а списак потенцијалних чланова доставили смо надлежним органима Републике Српске са циљем да дају своје приједлоге и сугестије. За реализацију ове активности потребна је подршка ресорног министарства и Привредне коморе Републике Српске. Представништво ће, у увјерењу да је то заиста потребно, и у наредном периоду наставити са иницијативом да се створе услови за формирање Пословног клуба Републике Српске у Србији.

 

Реализацију и информације о овим активностима можете пратити у рубрици Актуелности.