Привредна и економска сарадња

Штампа

Један од наших основних задатака је подстицање и развој сарадње у области привреде и коришћења природних ресурса, тј. унапређења економске сарадње у свим сегментима. У том циљу Представништво ради на: сталном подстицању непосредне сарадње између привредних субјеката из Републике Српске и Србије, промоцији привредних потенцијала Републике Српске, подстицању директних улагања у Републику Српску и подстицању извоза из Републике Српске.


Активности Представништва на пољу привредне и економске сарадње

Пројекат „Скенирање општина и градова у Републици Српској“

Представништво од 2020. године реализује пројекат „Скенирање општина и градова у Републици Српској“ у сарадњи са порталом „еКапија“. Овим пројектом се скенира стање у општинама и градовима у Републици Српској са свих аспеката: привредних, културних, туристичких и свих других који ће на најбољи начин представити потенцијале и могућности за сарадњу. Регионална присутност и читаност „еКапије“ пружа могућности у презентацији потенцијала наших општина и градова као средина интересантних за улагања или за сарадњу. Истовремено, информације о градовима и општинама до којих „еКапија“ дође су од помоћи Представништву Републике Српске у сталном послу промовисања Републике Српске у Србији и привредног, културног и туристичког повезивања Србије и Српске. Резултати скенирања општина и градова у Републици Српској представљају се у посебним електронским билтенима у оквиру „еКапије“ које објављујемо и на нашем сајту.

 

Пројекат „Подриње“

Представништво Републике Српске у Србији, које има улогу координатора оперативних активности на пројекту „Подриње“, наставиће активности везане за реализацију усвојеног Акционог плана Програма развоја Подриња 2018-2022 у складу са препорукама носиоца пројекта - Министарства привреде и предузетништва Републике Српске и Министарства привреде Републике Србије.

 

Промоција природних и привредних потенцијала и подршка предузећима

У оквиру овог задатка обављаћемо слиједеће активности:

а) На инцијативу и приједлог општине и/или привредног субјекта промовисаћемо развојне пројекте и организоваћемо појединачне промоције предузећа у циљу привлачења страних инвеститора и упознавања са понудом роба и услуга из Републике Српске.
б) Посебну пажњу посветићемо промоцији природних и привредних потенцијала Републике Српске на новом веб-сајту Представништва који планирамо ускоро објавити. У оквиру рубрике „У фокусу“ и даље ћемо објављивати  јавне позиве и друге материјале које нам доставе општине или други субјекти из Републике Српске.
в) У зависности од испољених интереса и потреба, као и до сада, пружаћемо подршку нашим предузећима приликом успостављања сарадње са привредним субјектима у Србији, те давати информативну и техничко-организациону помоћ у вези са њиховим учешћем на пословним форумима, промотивним скуповима, конфернцијама и сличним догађајима. У овим активностима нарочито ћемо подстицати непосредну сарадњу малих и средњих предузећа, прије свега оних који би кандидовали заједничке пројекате за финансијску подршку из фондова Европске уније или неких других фондова.

 

Подстицање произвођача из Србије за улагања у Републику Српску

Представништво ће кроз разговоре и директне контакте са произвођачима у Србији, сугерисати и подстицати их да у производним погонима у Републици Српској организују производњу својих робних марки. На овакав начин допринијело би се запошљавању радника и развоју привреде Републике Српске, а произвођачи из Србије би обезбиједили бољи пласман својих производа и на тржишту Федерације БиХ, прије него отварањем представништава својих фирми у Федерацији БиХ што је до сада била честа пракса.

 

Праћење и рјешавање проблема са којима се сусрећу привредници из Србије приликом пословања у Републици Српској

Представништво ће и даље настојати да иницира рјешавање проблема које имају привредници из Србије приликом пословања у Републици Српској и о томе обавјештавати ресорна министарства и привредне коморе Републике Српске и Србије и пружати подршку субјектима који нам се директно обрате за помоћ у рјешавању конкретних проблема.


Сусрети привредника Србије и Српске у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији"

Представништво ће, уз подршку Привредне коморе Републике Српске, и у овој години организовати промоције привредних потенцијала Републике Српске, као и разговоре представника Привредне коморе и привредника из Републике Српске са представницима регионалних привредних комора и привредницима Републике Србије у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“. У оквиру ове манифестације ћемо настојати да организујемо што плодотворније привредне сусрете у градовима Србије како би привредници Србије и Српске успостављали и проширивали директну сарадњу.

 

Организовање наступа представника из Републике Српске на Београдском сајму

Представништво ће у овој години бити организатор заједничких наступа представника из Републике Српске на сљедећим међународним манифестацијама на Београдском сајму и то:

 

Подршка излагачима из Републике Српске на сајмовима у Београду, Новом Саду и Суботици

Излагачима из Републике Српске који буду учествовали и на другим значајним сајамским манифестацијама Представништво ће и даље пружати информативну и техничку помоћ. По потреби, организоваћемо посјете представника Владе и министарстава Републике Српске сајамским манифестацијама, као и радне састанке и разговоре који би се тим поводима водили са представницима институција и Владе Србије и другим субјектима.

 

Фестивал дестинација и манифестација Београдски манифест

Представништво ће и у овој години у сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске пружити подршку представљању туристичке понуде Републике Српске на Фестивалу дестинација и манифестација „Београдски манифест“. Овај Фестивал је највећи регионални породични фестивал манифестација и дестинација, који се у мају одржава на Београдској тврђави и у парку Калемегдан. Kонцепт фестивала омогућава посјетиоцима да се кроз забаван и квалитетно проведен породични дан, упознају са могућностима које нуди регионална туристичка понуда.

 

Промоција туристичке понуде Олимпијског центра „Јахорина“

Представништво већ дуже вријеме пружа подршку Олимпијском центру „Јахорина“ приликом промотивних активности представљања туристичке понуде у Београду и Новом Саду.

 

Реализацију и информације о овим активностима можете пратити у рубрици Актуелности.