Сарадња у области социјалне и здравствене заштите

Штампа

Представништво обавља послове и задатке који се односе на унапређење и развој сарадње у области социјалне и здравствене заштите између Републике Српске и Србије. У том смислу, Представништво обавља послове који се односе на:


Активности Представништва на пољу социјалне и здравствене заштите за 2020. годину

Послови у области борачко-инвалидске заштите

Представништво мјесечно доставља податаке за обрачун Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и то ће чинити и у наредној години. Наведени подаци се односе на кориснике који своја права у области борачко-инвалидске заштите остварују преко Представништва.
Укупан број личних и породичних права које корисници који живе у Србији остварују Представништва по прописима Републике Српске је 3.603 (до 31.12.2019. године), од тога су:
  • лична права укупно 3.236, и то: 2.587 права бораца, 608 права ратних војних инвалида и 41 права цивилних жртава рата;
  • породична права укупно 367, и то: 28 права чланова породице умрлог војног инвалида, 315 права чланова породице погинулог борца, 22 права породице цивилних жртава рата и 2 корисника посебних мјесечних примања.
Преко  Представништва права из области борачко-инвалидске заштите остварујe укупно 3.473 корисника. У 2019. години из општина у Републици Српској достављено је 407 нових списа.
Као и до сада Представништво ће сваког мјесеца преузимати обрачун из информационог система Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, припремати и ажурирати спискове корисника личне и породичне инвалиднине, вршити прерачунавање износа обрачунатих у КМ у одговарајуће износе у еврима у којима се врши исплата и њихово достављање у банку. Представништво ће водити евиденцију и о новим корисницима и припремати сву неопходну документацију која је потребна да би корисници оставрили своја права, те бити у контакту са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите и општинским органима борачко-инвалидске заштите Републике Српске, и према потреби са одговарајућим институцијама Републике Србије.

 

Тематски скуп - рјешавање проблема остваривања права на здравствену заштиту

Представништво ће и у наредној години наставити настојања да се ријеше проблеми остваривања права на здравствену заштиту са којима се суочавају држављани Републике Српске који већи дио године живе у Србији, првенствено студенти који студирају у Србији и пензионери који су имали избјеглички статус, а сада имају двојно држављанство и личну карту Србије и не желе да одјаве пребивалиште из БиХ, јер имају имовинска потраживања у Федерацији. Први проблем се огледа у томе да студенти док су на школовању у Србији имају право само на хитну здравствену заштиту, док се у другом случају, да би остварили право на здравствену заштиту у Србији, у Фонду здравствене заштите Републике Србије се од пензионера захтијева одјава из Федерације. Будући да у Федерацији потражују имовину пензионери се не могу одрећи личне карте из Федерације. У сарадњи са представницима Министарства здравља Републике Србије, Завода за здравствено осигурање Републике Србије, Завода за социјално осигурање Србије, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Фонда за здравствено осигурање Републике Српске, Представништво ће наставити залагање да се покушају ријешити наведени проблеми и организује тематски скуп о наведеној проблематици.