Kulturna saradnja i saradnja sa zavičajnim udruženjima

Štampa

Saradnja Republike Srpske i Srbije na polju kulture i umjetnosti važan je dio ukupnog djelovanja Predstavništva, ne zato što se najlakše vidi i najbrže pokaže blagotvornost uspjeha, nego prije svega zato što zbližava ljude na najplemenitiji način, duhovno ih obogaćuje i uzdiže, a pri tom im pruža mogućnost i za bolju saradnju na drugim poljima: ekonomskom, naučno-tehničkom, sportskom...

Bliske veze i dugogodišnja saradnja stvaralaca iz Republike Srpske i Srbije dobra je osnova, ne samo za dalji rad, nego i kao mogućnost proširenja saradnje i njenog obogaćivanja, kako sadržajima, tako i novim učesnicima.

U tom cilju Predstavništvo radi na:


Aktivnosti Predstavništva na polju kulturne saradnje i saradnje sa zavičajnim udruženjima za 2020. godinu

Manifestacija „Dani Srpske u Srbiji“

Manifestacija „Dani Srpske u Srbiji“ je postala najveća tradicionalna manifestacija kojom Predstavništvo Republike Srpske građanima Srbije sveobuhvatno predstavlja Republiku Srpsku kroz različite programe iz oblasti kulture, umjetnosti i stvaralaštva, nauke, prosvjete, privrede i dr. Svake godine podizali smo ovu manifestaciju na još viši nivo i širili kako broj gradova i opština u kojima je realizovana tako i broj realizovanih programa. I u 2020. godini nastojaćemo da organizujemo i realizujemo ovu manifestaciju sa još kvalitetnijim raznovrsnim programom u kojem će biti zastupljeni predstavnici i institucije iz svih dijelova Republike Srpske.

Više o Projektu pogledajte ovdje.

 

Međunarodni beogradski sajam knjiga

Uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture, a u saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske i Udruženjem izdavača Republike Srpske i u 2020. godini organizovaćemo jedinstven nastup Republike Srpske na 65. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga koji se održava u oktobru svake godine. Predstavništvo će, kao i prethodnih godina, organizovati predstavljanje nauke i književnosti, kulture i umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa svima koji budu zainteresovani da njihove knjige budu predstavljene na pažljivo osmišljenom reprezentativnom štandu Republike Srpske.

 

Projekat „Umjetnici Reublike Srpske u Matici iseljenika i Srba u regionu“

Predstavništvo će nastaviti sa realizacijom ovog projekta koji obuhvata predstavljanje umjetnika, stvaralaca i institucija kulture iz Republike Srpske u Matici iseljenika i Srba u regionu u Beogradu kroz književne večeri, izložbe, predavanja, pozorišne predstave, performanse, koncerte i sl.

 

Tematski skup u znak sjećanja na grofa Savu Vladislavića - Raguzinskog

Predstavništvo će u 2020. godini, u organizaciji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, organizovati tematski skup u znak sjećanja na velikana Savu Vladislavića, hercegovačkog Srbina, jednu od najuzbudljivijih ličnosti srpske istorije, uticajnog diplomatu na dvoru cara Petra Velikog i carice Katarine. Na tematski skup će biti pozvani najviši predstavnici Republike Srbije i Republike Srpske, pripadnici diplomatskog kora, kao i istaknute ličnosti iz svijeta nauke, kulture i umjetnosti. Pored čuvanja od zaborava našeg svestranog velikana, koji je izuzetnu slavu stekao revnosno služeći ruskom dvoru, pritom ne zaboravljajući i potpomažući svoj narod, cilj skupa je i unapređivanje saradnje i njegovanje dobrih odnosa sa Rusijom i njenim diplomatskim predstavnicima u Beogradu, kao i sveukupna promocija Republike Srpske i njenih znamenitih ličnosti.

 

Promocija knjige Luke Nikolića Ratna dejstva Užičke vojske 1914

Predstavništvo će u saradnji sa Ministarstvom odbrane Srbije organizovati promociju knjige Luke Nikolića „Ratna dejstva Užičke vojske 1914“ na kojoj bi učestvovali recenzenti prof. dr Miloš Ković i mr Milisav Sekulić, i autor. Knjiga „Ratna dejstva Užičke vojske 1914“ je objavljena u oktobru 2019. godine u izdanju Radio-televizije Srbije, izdavačke kuće „Prometej“ i Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, i bavi se ratnim operacijama srpske vojske tokom 1914. godine. U tim operacijama Užička vojska je tokom septembra 1914. godine boravila na prostoru Romanije i Podrinja u današnjoj Republici Srpskoj, gdje je imala snažnu podršku domaćeg srpskog stanovništva za koje su ovi događaji ostali trajni dio kulture sjećanja.

 

Učešće u kulturnim događajima i manifestacijama koje se održavaju u Srbiji

Predstavništvo će u materijalnom i organizacionom pogledu podržavati sljedeće kulturne manifestacije i događaje koji se održvaju u Srbiji, a koje smo i ranije podržavali:

a) Međunarodni dječiji festival folklora „Licidersko srce“ koji se održava u avgustu sa obje strane Drine i u kojem nastupaju dječiji folklorni ansambli iz više zemalja. Festival se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije, a organizator festivala je Udruženje građana „Era“ i suorganizatori Grad Užice, Turistička organizacija Zlatibor i Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, čijim se zalaganjem ova manifestacija već godinama održava i u Andrićgradu i Višegradu. S naše strane u organizaciju ove manifestacije uključila se i Turistička organizacija Republike Srpske. Svake godine povećava se broj učesnika i proširuje sadržaj festivala u okviru kojeg se organizuje i humanitarna akcija;

b) „Dani Ćirila i Metodija“ u Srbiji i Republici Srpskoj je manifestacija u kojoj učestvuju književnici iz slovenskih zemalja, a Predstavništvo ovu manifestaciju podržava u u sklopu aktivnosti koje su definisane Memorandumom o saradnji koji je Predstavništvo potpisalo sa Udruženjem književnika Srbije.

v) Kočićev dan u Beogradu je dio velike manifestacije u Republici Srpskoj „Kočićev zbor“ koja se svake godine održava u Banjoj Luci, u Beogradu i u Stričićima, na Zmijanju. „Kočićev dan u Beogradu“ Predstavništvo realizuje u saradnji sa Udruženjem književnika Srbije - polaže se cvijeće na grob Petra Kočića u Aleji velikana na Novom groblju, održava književno podne kod spomenika Kočiću u Čuburskom parku i književno veče u svečanoj sali Udruženja književnika Srbije.

g) Festival poezije beogradskih osnovaca “Mali pobednik“ koji organizuje Udruženje „Kultart” kao izborno takmičenje za međunarodni festival dječije poezije „Dječije carstvo“ koje se održava u Banjoj Luci;

d) sprovođenje konkursa koji raspisuju Predstavništvo i Fondacija "Radost" za književnu nagradu "Izvor" za najljepše pjesme i najljepše priče o zavičaju koje stižu od autora iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i rasijanja, kao i podrška ovoj fondaciji kao izdavanju časopisa za kulturu, nauku i umetnost "Žrnov";

đ) međunarodna umjetnička kolonija u Krčedinu koja se održava pod pokroviteljstvom opštine Inđija, a u organizaciji udruženja „Moj Srem“ iz Krčedina i umjetničke grupe „Arte“. Kolonija se održava u domu porodice Jakšić, a već dvanaest godina okuplja slikare iz cijelog svijeta i književnike srpskog jezičkog prostora;

e) Beogradski festival harmonike koji organizuje Udruženje ljubitelja muzike „Akordeon“ iz Beograda koji popularizuje harmoniku. U ovoj manifestaciji učestvuju i učenici muzičkih škola iz Republike Srpske, kao i profesori muzike iz Republike Srpske u radu žirija.

Saradnja sa Maticom srpskom iz Novog Sada

Predstavništvo je u dugogodišnjem radu ostvarivalo uspješnu saradnju sa Maticom srpskom iz Novog Sada, koja će biti nastavljena i u 2020. godini. Nakon štampanja ijekavskog izdanja „Pravopisa srpskog jezika, ijekavski govor“ i „Normativne gramatike srpskog jezika - ijekavsko izdanje“, dogovoreno je da se u narednom periodu objavi i „Rječnik srpskog jezika, ijekavsko izdanje“. Izadavanjem rječnika će biti zaokružena sistematska podrška ijekavici, kao ravnopravnom izgovoru srpskog jezika, u cilju očuvanja cjelovite srpske jezičke politike i njegovanju srpskog jezičkog standara.

 

Podrška razvijanju saradnje Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica RS sa institucijama u Srbiji

Predstavništvo će i u 2020. godini nastaviti da pruža podršku promovisanju izdanja Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske i da podržava saradnju ove ustanove sa odgovrarajućim ustanovama u Srbiji. Podržaćemo prikupljanje materijala i objavljivanje književnih djela u audio formatu za potrebe slijepih i slabovidih čime bi se značajno obogatio fond Biblioteke i omogućilo njeno predstavljanje u odgovarajućim institucijama u Srbiji. Takođe, planiramo da i 2020. godine sva izdanja ove specijalne biblioteke predstavimo na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

 

Podrška izdavaštvu i stvaralaštvu u vezi sa Republikom Srpskom

Predstavništvo će i u 2020. godini, u skladu sa raspoloživim sredstvima, podržava projekate u izdavaštvu i u drugim oblastima sa ciljem prezentacije srpske kulturne baštine i savremenog stvaralaštva čije objavljivanje doprinosi promociji Republike Srpske.

 

Potpisivanje protokola o saradnji Predstavništva sa ustanovama kulture u Srbiji

Kao i do sada nastavićemo sa inicijativom da potpišemo protokole o saradnji sa značajnim institucijama kulture i umjetnosti u Srbiji a sa kojima do sada to nismo to uradili. Smatramo da na taj način možemo ostvariti dugoročnu saradnju i intenzivirati zajedničko djelovanje u organizaciji i realizaciji postojećih, i otvaranju novih načina i oblika saradnje u toj oblasti.

 

Doniranje knjiga autora i izdavača iz Republike Srpske

Predstavništvo će i u 2020. godini nastaviti sa dosadašnjom praksom da bibliotekama u gradovima i opštinama u Srbiji donira knjige koje su bile izložene na štandu Republike Srpske na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu kako bi izdanja iz Republike Srpske bila dostupna što široj publici i u Srbiji. Predstavništvo je do sada doniralo oko 8.000 knjiga bibliotekama u 15 gradova i opština u Srbiji.

 

Podrška zavičajnim udruženjima

Predstavništvo planira da i u 2020. godini podrži zavičajna udruženja u njihovim aktivnostima u cilju očuvanja tradicije i njegovanja običaja, a u skladu sa raspoloživim sredstvima. Kao i prethodnih godina, planiramo da podržimo slijedeće manifestacije koje organizuju zavičajna udruženja:

a) Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor „Krušedolska zvona“ koji na Fruškoj gori organizuju Asocijacija izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske u saradnji sa zavičajnim udruženjima Srba iz BiH koji je posvećen srpskim žrtvama iz ratova devedesetih godina prošlog vijeka.
b) Kulturno-sportsku manifestaciju „Susreti srpskih zemalja“ u organizaciji Udruženja za odbranu ćirilice „Dobrica Erić“ iz Beograda koji se održavaju na Jahorini. Program obuhvata niz kulturnih sadržaja i sportskih takmičenja u kojima učestvuju Srbi iz svih zemalja regiona.
v) Zavičajni zbor – kosidba u Bukovcu kod Novog Sada u organizaciji Zavičajnog udruženja „Manjača“ iz Bukovca i Saveza krajiških udruženja koji obuhvata raznovrstan program, od sportsko-viteških disciplina, takmičenja u košenju trave do kulturno-zabavnog programa koji se organizuje u cilju očuvanja identiteta, nasljeđa i kulture Srba iz Krajine.
g) Manifestaciju „Krajiške pjesme, igre i običaji - Busije 2020.“ u organizaciji Koordinacije udruženja izbjeglih i raseljenih u Republici Srbiji koja se održava u izbjegličkom naselju Busije kod Zemuna. Program obuhvata tradicionalne sportske discipline, kulturno-umjetnički program i molitvu za sve poginule u ratovima 90-ih.
Predstavništvo će podržati i druge aktivnosti Zavičajnih udruženja u skladu sa raspoloživim sredstvima.

 

Realizaciju i informacije o ovim aktivnostima možete pratiti u rubrici Aktuelnosti.