Izdanja „Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva“ dostupna i u Srbiji

Štampa

Javno preduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a.d. Istočno Novo Sarajevo obezbijedilo je prodaju svojih najpopularnijih i najvažnijih izdanja na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kompanijom „Data status“ ... Opširnije