Page 20 - izvjestaj_polugodisnji_2021
P. 20

20     Извјештај о раду за период јануар - јуни 2021. године                                                                       21
        Саду, Бањалучани су се 25. јуна представили публици у Београду. У пуној                   Представништва Млађен Цицовић честитао је Романијцима у Београду оснивање
        сали Велике сцене националног позоришта у Београду, ансамбл Народног                      удружења, које, како је рекао, за Представништво представља још један простор

        позоришта Републике Српске представом „Дервиш и смрт“ представио се                       гдје ће моћи врло успјешно да раде на подстицању и јачању веза Српске и Србије.
        захтјевном адаптацијом овог Селимовићевог ремек-дјела. Представа „Дервиш                        Цицовић је посебно нагласио улогу свих завичајних удружења, па сада и удружења
        и смрт“ је уникатан трочасовни позоришни спектакл јединствен по задивљујућој                      „Романија“ на очувању националног идентитета. Предсједник новооснованог
        сценографији, сцени прекривеној пијеском, костимима, специфичној атмосфери,                       удружења Винко Пандуревић поручио је да је један од циљева „Романије“ да
        животињама на сцени, те освјетљењу и музици. Гостовање Народног позоришта                        оствари најбољу могућу сарадњу са градским и општинским органима Београда,
        Републике Српске на сценама у Новом Саду и Београду реализовано је уз подршку                      као и са руководством општина у завичају и нагласио да ће удружење бити
                                                                    отворено за све. Градоначелник Источног Сарајево Љубиша Ћосић рекао је да
           Фестивал поезије београдских основних школа „Мали победник 2021“ је                       је увјерен да ће удружење остварити своје циљеве и указао да су околности
        изборни фестивал за „Дјечије царство 2021“, међународну поетску смотру која                       учиниле да су Романијци масовно одлазили са тог простора, што је условило

        се одржава у Бањалуци. Иако је у неколико наврата одлаган, због епидемије                        то да велики број њих данас живи у Београду. Оснивачкој скуштини удружења
        корона вируса, „Мали победник“ се ове године организовао по девети пут,                    „Романија“ у Београду присуствовали су данас и начелници општина Хан Пјесак
        други пут онлајн, преко интернета уз добар ревијални програм са Кристином                        Слободан Ђурић, Пале Бошко Југовић, Сокоца Милован Бјелица, посланик
        Кики Ивановић, Данилом Маринковић и Бранимиром Росићем.  У финалу                       у Скупштини Србије Светозар Андрић и многи други. Удружење Романијаца у
        „Малог победника“ учествовало је 50 пјесника од 1. до 8. разреда. Такмичили                       Београду постојало је и раније, али годинама уназад није било активно.
        су се у две старосне категорије. Премијера фестивала одржана је 27. јуна на
        фејсбук страници „Малог победника“. Жири у саставу Слободан Станишић,                         У Бачком Добром Пољу 23. маја одржала се 12. Војвођанска косидба, у
        Тоде Николетић и Јово Чулић изабрали су најбоље. Теодора Мировић, ученица                        организацији удружења „Војвођанска косидба“ и Туристичке организације Врбас,
        5. разреда ОШ „14. октобар“ апсолутни је побједник фестивала са пјесмом                    уз подршку Представништва Републике Српске у Србији. Ова традиционална
        „Лепотица“. Осим ње још 12 пјесника се пласирало за Бању Луку, на „Дјечије                       манифестација окупља косце из Србије, Републике Српске и региона, a поред
        царство“: Ива Тодоровић (1. мјесто у млађој категорији), Сергеј Колунџија, Дуња                     такмичења у ручном кошењу, одржавају се и надметања у традиционалним

        Дашић, Стеван Старовлах (2. мјеста у млађој категорији), Ника Блешић, Катарина                     спортским дисциплинама (бацање камена с рамена, надвлачење конопца,
        Каназир, Анђела Димитријевић (1. мјеста у старијој категорији), Растко Живак,                      скок у даљ...). Недељко Керлец из Руменке код Новог Сада побједник је ове
        Маша Родић, Елена Мајсторовић, Анастазија Стојадиновић, Ена Тодић (2. мјеста                      традиционалне манифестације. Учествовало је више од 30 косаца свих узраста
        у старијој категорији). Представништво Републике Српске у Србији сваке године                      из Србије, са гостима из Републике Српске и региона. Приређен је и културно-
        помаже одржавање ове традиционалне манифестације, која за циљ има сарадњу                        умјетнички програм, а у забавном дијелу учествовао је пјевач Миломир Миљанић
        Српске и Србије, Београда и Бање Луке, малих пјесника и просвјетних радника.                      Миљан. Циљ је да се очува народна традиција и покаже млађим нараштајима
                                                                    како се некад косило, нарочито у крајевима одакле је становништво Бачког
           У Београду је 16. маја основано завичајно удружење „Романија”, чији                   Доброг Поља дошло послије Другог свјетског рата.
        је циљ очување идентитета, одржавање што ближих веза са родним крајем и

        афирмација економских, културних и свих других односа Републике Српске и                       На Селишту у Буковцу код Новог Сада 26. јуна одржан је 21. Завичајни збор
        Србије. Удружење чине људи који су поријеклом са Сокоца, Хан Пјеска, Рогатице,                     у организацији Завичајног удружења „Мањача“ из Буковца и Савеза крајишких
        Пала и других мјеста око Романије. За предсједника Удружења изабран је                    удружења из Новог Сада. Манифестацију је отворио Александар Вулин, министар
        Винко Пандуревић, за предсједника Скупштине проф. др. Милован Станишић,                         унутрашњих послова Србије који је поручио да нема тих притисака који ће
        а за замјеника предсједника Скупштине Мирко Боровчанин. Поздрављајући                      натјерати Србију да се одрекне своје Републике Српске. Министар Вулин је рекао
        учеснике оснивачке скупштине, замјеник градоначелника Београда Горан Весић                       да Србија не би била овако лијепа и чувана да у њој нема Срба из Републике
        рекао је да у Београду, који је главни град свих Срба, живи “између 10.000 и                      Српске, те да је и они чине сигурном, чуваном успјешном и напредном. Шеф
        15.000 Београђана и Београђанки који су са подручја Романије”. Шеф                           Представништва Млађен Цицовић рекао је да су односи Србије и Републике
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25