Page 12 - izvjestaj_godisnji_2019
P. 12

12     Извјештај о раду за 2019. годину                                                                                  13
        Градским позориштем Градишка и београдском општином Палилула, 11. и 12.                         д.о.о. Бања Лука, „БЕС” д.о.о Теслић, „Нова творница пречистача” Рогатица,
        априла организовао је манифестацију „Дани Градишке у Београду“, уз подршку                       „Нови Јелшинград” а.д. Бања Лука, „Инвест градња” д.о.о. Соколац, „Ливар”

        и помоћ Представништва Републике Српске у Србији. Манифестација је започела                       ливница челика а.д. Бања Лука, „Swisslion industrija alata” а.д. Требиње и
        отварањем штанда Туристичке организације Градишка у Кнез Михаиловој улици                        програми бившег холдинга Руди Чајавец и „Технички ремонт“ а.д. Братунац.
        на којем је у умјетничком дијелу програма наступила пјевачка група „Перла“                  Приказани су најновији домети српске одбрамбене индустрије, а највише
        Културно-умјетничког друштва „Коловит“ из Градишке, а кроз презентације су                       пажње од садржаја са 13 штандова из Републике Српске привукло је оклопно
        приказани туристички и природни потенцијали овог града. Отварању штанда                     возило „Деспот“ Техничког ремонта Братунац, које коначно креће у серијску
        присуствовали су Зоран Аџић градоначелник Градишке, Миленко Павловић,                      производњу. Отварању сајма и представљању возила „Деспот“ присуствовао је
        предсједник скупштине Градишке и сарадник у Представништву Републике                       и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик и предсједник Србије
        Српске у Србији. Манифестација је настављена свечаним отварањем у Центру за                       Александар Вучић. У Свечаној сали управне зграде Београдског сајма одржан је
        културу „Влада Дивљан“ уз презентацију гастрономија Лијевча поља и Поткозарја                      сусрет представника привредних друштава Републике Српске и Републике Србије

        и наступ женске пјевачке групе „Перла“ која је извела изворне пјесаме са подручја                    у области производње наоружања и војне опреме. Скуп је отворио министар
        Градишке. Манифестацију су свечано отворили градоначелник Градишке Зоран                        одбране Александар Вулин. Министар привреде и предузетништва Републике
        Аџић, шеф Представништва Млађен Цицовић и замјеник предсједника општине                         Српске Вјекослав Петричевић истакао је да је министарство које представља први
        Палилула Дарко Пауновић. У склопу манифестације представљена је изложба                         пут отворило свој штанд на сајму „Партнер“, показавши на тај начин колики значај
        графика др Борислава Шокчевића „Градишка некад и сад“ и изложба слика                     придаје намјенској индустрији. Присутнима се обратила и помоћница министра
        15 година Градишке колоније у организацији Завичајног музејa Градишка и                    за индустрију у оквиру Министарства привреде и предузетништва Републике
        Удружења ликовних умјетника Градишка, а на великој сцени Центра за културу                       Српске Соња Товиловић, након чега су привредна друштава из Републике Српске
        „Влада Дивљан“ представило се Градско позориште Градишка са представом                     и Србије презентовала су своје производне могућности. У другом дијелу сусрета
        „Љубав“. Другог дана манифестације „Дани Градишке у Београду” у Скупштини                        одржани су директни разговори представника привредних друштава Републике
        града Београда представљен је албум „Грађанска Градишка”, којим је кроз                    Србије и Републике Српске у циљу изналажења модела и изношења конкретних
        фотографије и разгледнице посвједочено колико је почетком 20. вијека био                    приједлога међусобне сарадње, а све у складу са закљуцима 9. и 10. заједничке

        висок ниво грађанског друштва у том граду, који је називан и „Мали Београд” све                     сједнице влада Републике Српске и Републике Србије о интензивирању и
        до 1941. године, када је НДХ зауставила његов развој. Промоцији у Скупштини                       конкретизацији сарадње у области намјенске индустрије.
        града присуствовали су министар за европске интеграције и међународну
        сарадњу Републике Српске Златан Клокић, помоћник градоначелника Београда                            У оквиру манифестације „Дани Републике Српске у Србији“, 5. септембра
        Андреја Младеновић, градоначелник Градишке Зоран Аџић, принц Александар                         у Привредној комори Војводине одржани су сусрети привредника Републике
        Карађорђевић, шеф Представништва Млађен Цицовић и друге званице.                         Српске и Војводине. Радован Вишковић, предсједник Владе Републике Српске,
        Представништво Републике Српске у Србији је активно учествовало у организацији                     предводио је делегацију Републике Српске на састанку са делегацијом Аутономне
        ове манифестације и подржало њену реализацију.                                     покрајине Војводине, коју је предводио потпредсједник Покрајинске владе
                                                                    Ђорђе Милићевић. Делегацију Републике Српске чинили су и привредници,

           Представништво Републике Српске у Србији пружило је техничку подршку                       шеф представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, предсједник
        Министарству привреде и предузетништва Републике Српске и активно је                      Привредне коморе Републике Српске Борко Ђурић и предсједник Подручне
        учествовало у припреми наступа Републике Српске на 9. Међународном                       привредне коморе Бања Лука Горан Рачић. Делегацију АП Војводине чинили
        сајму наоружања и војне опреме „Партнер 2019“ који је отворен 25. јуна на                        су привредници, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну
        Београдском сајму, а одржава се под покровитељством Министарства одбране                        сарадњу и локалну самоуправу у Покрајинској влади Огњен Бијелић и
        Републике Србије. На сајму је било 128 излагача а међу њима 13 компанија из                       предсједник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић. Договорени су
        Републике Српске: „ОРАО” а.д. Бијељина, „Космос” а.д. Бања Лука, „ФМСН” а.д.                      заједнички наступи на сајамским манифестацијама, а премијер Вишковић је
        Пале, „Зрак-оптоелектроника” д.о.о Теслић, „Матра” д.о.о Бања Лука, „Синелт”                      позвао привреднике са територије Војводине да представништва својих фирми
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17