Page 9 - izvjestaj_godisnji_2019
P. 9

8 Извјештај о раду за 2019. годину                                  9
 2. Привредна и економска сарадња туристичку сезону и понуду активног одмора, националне паркове Сутјеску и
        Kозару и авантуристичке спотове, а представљене су и „сити брејк“ туре у Бањој

  Представништво Републике Српске у Србији у сарадњи са Туристичком  Луци и Требињу, као и манифестациони туризам у Српској. Овогодишњи сајам
 организацијом Републике Српске организовало је и ове године наступ   се одржавао под слоганом „Љето је ближе него што мислите“, а земља партнер
 Републике Српске на 41. међународном сајму туризма који је одржан од 21.  била је Бугарска. На сајму је учествовало више од 650 директних излагача и
 до 24. фебруара на Београдском сајму. Сајам је отворио министар трговине  суизлагача из 38 земаља. Овај сајам је нарочито значајан за Републику Српску
 туризма и телекомуникација Србије Расим Љајић. Отварању је присуствовала  јер највећи број посјетилаца у Српску долази управо из Србије. Представништво

 министрица трговине и туризма Републике Српске Драгица Kовач која је навела  је финансирало закуп штанда површине 88м2, закуп конференцијске сале и
 да се Српска представља бањским туризмом, здравственим, авантуристичким и  пропратне трошкове.
 свим другим облицима туризма који форсирају активан боравак у природи, као и
 богатом понудом градова. Послије свечаног отварања Сајма министри Српске и   Упоредо са Сајмом туризма у периоду од 21. до 24. фебруара одржан је
 Србије, Драгица Kовач и Расим Љајић, одржали су састанк на штанду Туристичке  и 10. Међународни сајам вина „BeoWine 2019“. Представништво Републике
 организације Републике Српске и Представништва Републике Српске у Србији. Српске у Србији обезбједило је и ове године винарима и виноградарима из
 Наступ Републике Српске на 41. Међународном сајму туризма у Београду  Републике Српске репрезентативни штанд на којем су се представили: Подрум
 званично је отворен презентацијом кратког видео-спота о бањама Републике  Вукоје, Подруми манастира Тврдош, Винарија Берак, Винарија Руњевац, Сеоско
 Српске, у којима је лани остварена трећина ноћења. На 88м2 лијепо уређеног и  домаћинство породице Бањац и Подрум вина Секуловић. Штанд Републике
 функционално опремљеног изложбеног простора туристичку понуду представиле  Српске посјетрили су министарка трговине и туризма Републике Српске Драгица
 су локалне туристичке организације, 11 представника туристичке привреде, а  Kовач и помоћник министра у Министарству трговине и туризма Далибор
 посебна пажња је посвећена представљању бањског туризма Републике Српске.  Панић, као и начелник општине Вишеград Младен Ђуревић, замјеник начелника

 Туристичка организација Републике Српске представила је нови визуелни  Вишеграда Младенко Тасић, директор Аграрног фонда града Требиња Веселин
 идентитет у којем је акценат стављен на културу, традицију и гастрономију. Првог  Дутина и директорица Туристичке организације Вишеграда Оливера Тодоровић.
 дана сајма промовисане су туристичке привреде Бијељине и Зворника. Другог  На десетом јубиларном Сајму вина додијељене су награде побједницима
 дана Туристичка организација Бање Луке представила је комплетну туристичку  „Беовајн челенџ купа”, међу којима су и винари из Републике Српске. Подрум
 понуду са посебним нагласком на одржавање првог Међународног сајма туризма  Аћимовић из Требиња добио је златну диплому за „Жилавку Аћимовић”, берба
 „Бања Лука 2019“. Центар за посјетиоце „Пецка“ који се налази на територији  2018. године и сребрну диплому за „Шардоне Аћимовић”, берба 2017. године,
 општине Мркоњић-Град представио је „Аутдор фестивал“ који нуди садржаје за  док је Подрум породице Берак из Требиња добио сребрну диплому за „Жилавку”,
 породицу, младе људе, заљубљенике у авантуру и адреналинске спортове. Другог  берба 2018. године. Представништво је сносило трошкове закупа и опремања

 дана представили су се и представници Спортско-рекреативног центра „Град  штанда површине 63м2.
 сунца“ из Требиња, као и хотелијери из Бијељине. Трећег дана сајма групација
 бања Републике Српске приредила је презентацију бањских центара Републике   Током посјете предсједника Владе Републике Српске Новом Саду када
 Српске. Публика је имала је прилику да види промотивне филмове о бањама  су предсједници влада Републике Српске и Аутономне покрајине Војводине,
 „Мљечаница“, „Слатина“, „Kулаши“, „Лакташи“, „Врућица“, „Дворови“ и „Вилина  Радован Вишковић и Игор Мировић, потписали Анекс протокола о сарадњи између
 Влас“ и да се упозна са комплетном туристичком понудом ових бања, али и са  Републике Српске и Аутономне покрајине Војводине премијери су присуствовали
 здравственим услугама које оне нуде. Након тога представљена је гастро понуда  Пословном форуму АП Војводина – Република Српска који је одржан 6. јуна
 Туристичке организација општине Лакташи, а традицију и звуке поткозарског  у Привредној комори Војводине, а затим заједно са шефом Представништва
 краја дочарали су чланови Kултурно-умјетничког друштва „Поткозарје” сплетом  Млађеном Цицовићем посјетили „Сајам завичаја – завичај кроз привреду,
 пјесама и игара из овог дијела Српске. Посљедњег дана Сајма туризма на нашем  туризам и културу“ на којем су наступили привредници из Републике Српске и
 штанду представљена је понуда локалних туристичких организација општина и  Војводине. Првом „Сајму завичаја“ присуствовала је и министрица трговине и
 градова у Републици Српској. Посебан акценат стављен је на предстојећу љетну туризма Републике Српске Драгица Kовач, која је заједно са потпредсједником
                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14