Page 2 - izvjestaj_godisnji_2019
P. 2

2     Извјештај о раду за 2019. годину                                                                                  3
                                                                    УВОД

                                                                       Извјештај о раду Представништва - Установе Републике Српске у Србији
                                                                    за 2019. годину подносимо на основу члана 19. став 2. Уредбe о условима за
                                                                    оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству („Службени
        САДРЖАJ                                                         гласник РС“, бр. 125/11, 123/12, 24/16, 1/18 и 31/19) и члана 16. Правилника

                                                                    о условима и начину коришћења буџетских средстава за финансирање рада
                                                                    представништава Републике Српске у иностранству („Службени гласник РС“, бр.
        УВОД .......................................................................................................... 3    131/11, 5/13, 32/16, 81/16 и 47/19).        ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ                                                У уводном дијелу извјештаја укратко наводимо најважније активности
                                                                    којима смо се бавили у 2019. години.

        1. Институционална сарадња .................................................................. 6
                                                                       У области институционалне сарадње, као и претходних година, одржавали
        2. Привредна и економска сарадња ....................................................... 8               смо добре односе и унапређивали сарадњу између органа, организација и
                                                                    институција Републике Српске и Србије на регионалном и локалном нивоу, а у
        3. Научно-техничка сарадња .................................................................. 15            складу са Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између
                                                                    Републике Српске и Србије. Представништво Републике Српске у Србији је и у
        4. Просвјетна сарадња и сарадња са младима .................................... 18                   2019. години успјешно организовало пријем поводом 9. јануара, Дана Републике

        5. Културна сарадња и сарадња са завичајним удружењима ............. 20                         Српске, и 28. фебруара, годишњице проглашења првог Устава Републике Српске
                                                                    који је уприличен 28. фебруара у Скупштини града Београда. Свечаном пријему
        6. Спортска сарадња ............................................................................... 35         су присуствовали бројни угледни гости - представници политичког, дипломатског,
                                                                    привредног, културног, вјерског и других области јавног дјеловања. Током 2019.
        7. Информативна сарадња ..................................................................... 39            године потписана су 3 докумената о сарадњи: у марту у Сремским Карловцима


        8. Сарадња и послови у области социјалне и здравствене заштите .. 40                          потписана је Повеља о српском културном простору којом ће бити дефинисане
                                                                    смјернице за јединствену културно-просвjетну политику српског народа, у
        9. Остале активности .............................................................................. 41         априлу је потписан Меморандум о сарадњи којим је предвиђен заједнички рад

                                                                    Републике Српске и Србије на унапређењу привредних активности, а у јуну Анекс
        НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ И                                               II протокола о сарадњи између АП Војводине и Републике Српске.

        ОЦЈЕНА СТЕПЕНА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА ................................................... 49
                                                                       У области привредне и економске сарадње истичемо најзначајније
                                                                    активности које се односе на организовање наступа Републике Српске на 41.
                                                                    међународном сајму туризма и 10. међународном сајму вина “Beowine” у
                                                                    Београду и пружање подршке нашим представницима који су учествовали на
                                                                    63. међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду, на 86.
                                                                    Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, на „Сајму завичаја – завичај
                                                                    кроз привреду, туризам и културу“ у Новом Саду и на 9. Сајму наоружања и војне
                                                                    опреме „Партнер 2019“ у Београду. Организовали смо предтављање туристичких
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   1   2   3   4   5   6   7