Page 4 - izvjestaj_godisnji_2019
P. 4

4     Извјештај о раду за 2019. годину                                                                                  5
        дестинација и гастро понуду Републике Српске на петом фестивалу манифестација                      Сада. Као и сваке године значајну подршку смо дали остварењима у издаваштву
        и дестинација „Београдски манифест“. Пружили смо подршку организовању                      са циљем презентације културне баштине и савременог стваралаштва Републике

        манифестације Дани Градишке у Београду у оквиру које су представљени                      Српске и пружали подршку у представљању књига из Републике Српске у Србији.
        културно-историјски и природни потенцијали у циљу промоције града и
        привлачења туриста. У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ одржан је                          У области спортске сарадње, Представништво је пружило подршку
        састанак привредника Републике Српске и Војводине. У Београду и Новом Саду                       у организовању међународне бициклистичке трке Београд - Бањалука
        успјешно је представљена туристичка понуда ОЦ „Јахорина“ и промовисана нова                       2019, међународне манифестације “Балкански скок пријатељства 2019”,
        гондола, а у Београду је организовано и треће по реду „Вече Јахорине“.                         традиционалне Спортске сусрете ратних војних инвалида Требиња и Београда,
                                                                    седму „Дорћолијаду“ и Меморијални турнир „Аврам 2019“. Такође, пружили
           У области научно-техничке сарадње реализовали смо 4 трибине на којима                      смо подршку учешћу женске репрезентације Републике Српске на Свјетском
        су разматране актуелне теме које се тичу политичког, друштвеног, економског                       школском првенству у фудбалу и међународној бициклистичкој „Трци кроз

        и културног живота Републике Српске и БиХ: „Референдум о сецесији БиХ `92. и                      Србију“.
        стварање Републике Српске - 27 година касније“, „Зашто Српска неће у НАТО?“,
        „Шта БиХ чини (не)могућом државом?“ и „Српска и Србија у промјењеним                         На пољу информативне сарадње Представништво је наставило да остварује
        геополитичким приликама - стање и перспективе“. У оквиру нашег пројекта                    добру сарадњу са медијима у Србији и Републици Српској који су најављивали
        „Стручна пракса и усавршавање студената“ реализовали смо дводневну едукацију                      и извјештавали о свим значајнијим активностима Представништва, а посебну
        и стручно усавршавање за 16 студената четврте године фармације Медицинског                       пажњу смо посвећивали одржавању и ажурирању веб-сајта Представништва,
        факултета Универзитета у Бањој Луци у Институту „Др Јосиф Панчић“ у Београду.                      редовном објављивању Билтена и Економских прегледа из Републике Српске и
        У јуну је у Београду организован састанак декана факултета безбједности                    Србије.
        Републике Српске и Србије на којем је договорен низ заједничких активности са
        циљем даљег јачања академске сарадње. Представништво је и у 2019. години                            У току 2019. године дошло је до повећања обима посла у области борачко-
        подржало учеснике из Републике Српске на „Тесла глобал форуму“.                             инвалидске заштите, тако да нам је у периоду јануар - децембар 2019. године

                                                                    уступљено укупно 407 нових списа-предмета. Представништво свакодневно
           У области просвјетне сарадње и сарадње са младима издвајамо активности                      обавља послове из ове области који су пренесени из надлежности Министарства
        које се односе на: спровођење Светосавског књижевног и ликовног конкурса                    рада и борачко-инвалидске заштите Владе Републике Српске.
        за ђаке из Србије, Републике Српске и дијаспоре, међународну манифестацију
        „Београдски Шопен фест“ и пријем на Белом двору за најбоље матуранте                         Такође, свакодневно обављамо и послове у вези сa функционисањем
        средњих школа у Србији и Републици Српској.                                       резиденцијалног објекта „Вила Републике Српске“, а имамо и низ других сталних
                                                                    обавеза, као што су организовање различитих састанака, сусрета, посјета и других
           Из садржајне културне сарадње издвајамо двије најзначајније активности                      активности које су резултат сарадње са институцијама и субјектима из Републике
        које смо и у 2019. години успјешно реализовали: манифестацију „Дани Српске у                      Српске.

        Србији“ и представљање Републике Српске на Међународном београдском сајму
        књига. Као и до сада, учествовали смо и пружили подршку већ традиционалним                           У 2019. години, поред планираних активности у Програму и плану рада
        манифестацијама: Фестивал поезије београдских основних школа „Мали                        за 2019. годину, реализовали смо и додатне активности од којих издвајамо:
        победник“, Београдски фестивал хармонике, Међународна умјетничка колонија                        подршку представницима из Републике Српске на „Сајму завичаја – завичај кроз
        у Крчедину, манифестација „Лицидерско срце“, Кочићев дан у Београду,                      привреду, туризам и културу“ у Новом Саду и на 9. Сајму наоружања и војне
        24. „Сусрети српских земаља“, Крајишки црквено-народни свесрпски сабор                      опреме „Партнер 2019“ у Београду; подршку организовању манифестације
        „Крушедолска звона 2019“, манифестација „Крајишке пјесме, игре и обичаји -                       „Дани Градишке у Београду“ и подршку потписивању споразума и организовању
        Бусије 2019“ и Завичајни збор - косидба на Селишту изнад Буковца код Новог                       манифестације „Недеља Дауновог синдрома Београд-Бањалука“.
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8   9