Page 5 - izvjestaj_godisnji_2019
P. 5

4 Извјештај о раду за 2019. годину                                  5
 дестинација и гастро понуду Републике Српске на петом фестивалу манифестација  Сада. Као и сваке године значајну подршку смо дали остварењима у издаваштву
 и дестинација „Београдски манифест“. Пружили смо подршку организовању  са циљем презентације културне баштине и савременог стваралаштва Републике

 манифестације Дани Градишке у Београду у оквиру које су представљени  Српске и пружали подршку у представљању књига из Републике Српске у Србији.
 културно-историјски и природни потенцијали у циљу промоције града и
 привлачења туриста. У оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“ одржан је   У области спортске сарадње, Представништво је пружило подршку
 састанак привредника Републике Српске и Војводине. У Београду и Новом Саду  у организовању међународне бициклистичке трке Београд - Бањалука
 успјешно је представљена туристичка понуда ОЦ „Јахорина“ и промовисана нова  2019, међународне манифестације “Балкански скок пријатељства 2019”,
 гондола, а у Београду је организовано и треће по реду „Вече Јахорине“. традиционалне Спортске сусрете ратних војних инвалида Требиња и Београда,
        седму „Дорћолијаду“ и Меморијални турнир „Аврам 2019“. Такође, пружили
  У области научно-техничке сарадње реализовали смо 4 трибине на којима  смо подршку учешћу женске репрезентације Републике Српске на Свјетском
 су разматране актуелне теме које се тичу политичког, друштвеног, економског  школском првенству у фудбалу и међународној бициклистичкој „Трци кроз

 и културног живота Републике Српске и БиХ: „Референдум о сецесији БиХ `92. и  Србију“.
 стварање Републике Српске - 27 година касније“, „Зашто Српска неће у НАТО?“,
 „Шта БиХ чини (не)могућом државом?“ и „Српска и Србија у промјењеним   На пољу информативне сарадње Представништво је наставило да остварује
 геополитичким приликама - стање и перспективе“. У оквиру нашег пројекта  добру сарадњу са медијима у Србији и Републици Српској који су најављивали
 „Стручна пракса и усавршавање студената“ реализовали смо дводневну едукацију  и извјештавали о свим значајнијим активностима Представништва, а посебну
 и стручно усавршавање за 16 студената четврте године фармације Медицинског  пажњу смо посвећивали одржавању и ажурирању веб-сајта Представништва,
 факултета Универзитета у Бањој Луци у Институту „Др Јосиф Панчић“ у Београду.  редовном објављивању Билтена и Економских прегледа из Републике Српске и
 У јуну је у Београду организован састанак декана факултета безбједности  Србије.
 Републике Српске и Србије на којем је договорен низ заједничких активности са
 циљем даљег јачања академске сарадње. Представништво је и у 2019. години   У току 2019. године дошло је до повећања обима посла у области борачко-
 подржало учеснике из Републике Српске на „Тесла глобал форуму“. инвалидске заштите, тако да нам је у периоду јануар - децембар 2019. године

        уступљено укупно 407 нових списа-предмета. Представништво свакодневно
  У области просвјетне сарадње и сарадње са младима издвајамо активности  обавља послове из ове области који су пренесени из надлежности Министарства
 које се односе на: спровођење Светосавског књижевног и ликовног конкурса  рада и борачко-инвалидске заштите Владе Републике Српске.
 за ђаке из Србије, Републике Српске и дијаспоре, међународну манифестацију
 „Београдски Шопен фест“ и пријем на Белом двору за најбоље матуранте   Такође, свакодневно обављамо и послове у вези сa функционисањем
 средњих школа у Србији и Републици Српској.  резиденцијалног објекта „Вила Републике Српске“, а имамо и низ других сталних
        обавеза, као што су организовање различитих састанака, сусрета, посјета и других
  Из садржајне културне сарадње издвајамо двије најзначајније активности  активности које су резултат сарадње са институцијама и субјектима из Републике
 које смо и у 2019. години успјешно реализовали: манифестацију „Дани Српске у  Српске.

 Србији“ и представљање Републике Српске на Међународном београдском сајму
 књига. Као и до сада, учествовали смо и пружили подршку већ традиционалним   У 2019. години, поред планираних активности у Програму и плану рада
 манифестацијама: Фестивал поезије београдских основних школа „Мали  за 2019. годину, реализовали смо и додатне активности од којих издвајамо:
 победник“, Београдски фестивал хармонике, Међународна умјетничка колонија  подршку представницима из Републике Српске на „Сајму завичаја – завичај кроз
 у Крчедину, манифестација „Лицидерско срце“, Кочићев дан у Београду,  привреду, туризам и културу“ у Новом Саду и на 9. Сајму наоружања и војне
 24. „Сусрети српских земаља“, Крајишки црквено-народни свесрпски сабор  опреме „Партнер 2019“ у Београду; подршку организовању манифестације
 „Крушедолска звона 2019“, манифестација „Крајишке пјесме, игре и обичаји -  „Дани Градишке у Београду“ и подршку потписивању споразума и организовању
 Бусије 2019“ и Завичајни збор - косидба на Селишту изнад Буковца код Новог манифестације „Недеља Дауновог синдрома Београд-Бањалука“.
                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10