Page 3 - izvjestaj_godisnji_2019
P. 3

2 Извјештај о раду за 2019. годину                                  3
        УВОД

           Извјештај о раду Представништва - Установе Републике Српске у Србији
        за 2019. годину подносимо на основу члана 19. став 2. Уредбe о условима за
        оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству („Службени
 САДРЖАJ    гласник РС“, бр. 125/11, 123/12, 24/16, 1/18 и 31/19) и члана 16. Правилника

        о условима и начину коришћења буџетских средстава за финансирање рада
        представништава Републике Српске у иностранству („Службени гласник РС“, бр.
 УВОД .......................................................................................................... 3 131/11, 5/13, 32/16, 81/16 и 47/19). ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ   У уводном дијелу извјештаја укратко наводимо најважније активности
        којима смо се бавили у 2019. години.

 1. Институционална сарадња .................................................................. 6
           У области институционалне сарадње, као и претходних година, одржавали
 2. Привредна и економска сарадња ....................................................... 8 смо добре односе и унапређивали сарадњу између органа, организација и
        институција Републике Српске и Србије на регионалном и локалном нивоу, а у
 3. Научно-техничка сарадња .................................................................. 15 складу са Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између
        Републике Српске и Србије. Представништво Републике Српске у Србији је и у
 4. Просвјетна сарадња и сарадња са младима .................................... 18 2019. години успјешно организовало пријем поводом 9. јануара, Дана Републике

 5. Културна сарадња и сарадња са завичајним удружењима ............. 20 Српске, и 28. фебруара, годишњице проглашења првог Устава Републике Српске
        који је уприличен 28. фебруара у Скупштини града Београда. Свечаном пријему
 6. Спортска сарадња ............................................................................... 35 су присуствовали бројни угледни гости - представници политичког, дипломатског,
        привредног, културног, вјерског и других области јавног дјеловања. Током 2019.
 7. Информативна сарадња ..................................................................... 39 године потписана су 3 докумената о сарадњи: у марту у Сремским Карловцима


 8. Сарадња и послови у области социјалне и здравствене заштите .. 40 потписана је Повеља о српском културном простору којом ће бити дефинисане
        смјернице за јединствену културно-просвjетну политику српског народа, у
 9. Остале активности .............................................................................. 41 априлу је потписан Меморандум о сарадњи којим је предвиђен заједнички рад

        Републике Српске и Србије на унапређењу привредних активности, а у јуну Анекс
 НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ И II протокола о сарадњи између АП Војводине и Републике Српске.

 ОЦЈЕНА СТЕПЕНА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА ................................................... 49
           У области привредне и економске сарадње истичемо најзначајније
        активности које се односе на организовање наступа Републике Српске на 41.
        међународном сајму туризма и 10. међународном сајму вина “Beowine” у
        Београду и пружање подршке нашим представницима који су учествовали на
        63. међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду, на 86.
        Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду, на „Сајму завичаја – завичај
        кроз привреду, туризам и културу“ у Новом Саду и на 9. Сајму наоружања и војне
        опреме „Партнер 2019“ у Београду. Организовали смо предтављање туристичких
                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8