Page 10 - izvjestaj_polugodisnji_2021
P. 10

10     Извјештај о раду за период јануар - јуни 2021. године                                                                       11
           Уз подршку Представништва Републике Српске у Србији, у Београду је                   3. Научно-техничка сарадња
        организована промоција туристичке понуде Требиња у периоду 25-27. јун 2021.

        године поводом промотивне кампање „И овог љета ТРЕБИЊЕ ТЕ ЧЕКА“, сходно                            У оквиру обиљежавања 9. јануара Дана Републике и 28. фебруара, дана у
        склопљеном „Протоколу о пословно-техничкој сарадњи“ између туристичких                      којем је усвојен први Устав Републике Српске, Представништво Републике Српске
        организација Требиња и Београда. У Кнез Михаиловој улици у центру Београда                       у Србији је заједно са информативно-политичким порталом „Све о Српској“ 26.
        представљена је туристичка понуда Требиња на десет типских штандова, на                    фебруара, у Прес центру Удружења новинара Србије, одржало трибину на тему
        којима су Београђани и туристи из иностранства добили прилику да пробају                   „Република Српска пред новим изазовима“.На трибини су говорили и Ненад
        чувене херцеговачке специјалитете, вина и ракије. Пажњу је изазвало извођење                      Кецмановић, Александар Павић, Дарко Танасковић и Синиша Љепојевић, а
        сплета традиционалних игара и пјесама из Херцеговине Културно-умјетничког                        преко конференцијске видео везе укључили су се предсједавајући и српски члан
        друштва „Алат Свислајон“, а на штандовима су престављени Град Требиње, Музеј                      Предсједништва БиХ Милорад Додик, Јелена Гускова из Москве и Стивен Мајер
        Херцеговине, Херцеговачка кућа, вина шест винарија, ресторани, Аква парк                    из Вашингтона. У поздравној ријечи домаћина, шеф Представништва Млађен

        „Град Сунца“, туристичке организације и произвођачи меда и љековитог биља.                       Цицовић истакао је да очекује да ће трибина судећи по уваженим учесницима из
        Презентацију Требиња посјетио је и градоначелник Мирко Ђурић који је истакао                      Србије, Српске и свијета, бити заиста вриједан одговор, не на западнополитичке
        да је представљање тог града са југа Републике Српске и његових садржаја,                  притиске на Републику Српску, него на питања која сами себи постављамо за
        први пут организовано на овакав начин у центру главног града Србије. Директор                      вријеме и послије свих тих притисака. Који су то изазови пред којим се налази
        Туристичке организације Београд Миодраг Поповић изјавио је да Београђани                        Република Српска? Да ли опаснији од оних до сада најтежих с почетка ‘90-их?
        доста знају о Требињу и да ове године очекује највећи број посјета Београђана                      На који начин да им се супротстави? Може ли и овога пута да их издржи? Била
        у протеклих неколико година, а најавио је и представљање Београда у Требињу.                      су само нека од питања на која су покушали да одговоре шест угледних аутора
        Директор Туристичке организације Требиње Мирјана Путица је истакла вишестру                       из Српске, Србије и иностранства током готово трочасовног трајања трибине
        туристичку понуду Требиња и најатрактивније локације за туристе међу којима су                     одржане у Београду.
        центар града са љетном баштом Платани, живописна зелена пијаца, Градски парк
        Јован Дучић, бројни културно-историјски споменици, стари град Кастел, са много                         У организацији информативно-политичких портала „Све о Српској“ и

        угоститељских и занатских радњих, Музеј Херцеговине, као и бројни манастири и                      „Факти“, и уз подршку Представништва Републике Српске у Србији, у Београду
        други вјерски објекти. Промоција туристичких потенцијала Требиња у Београду                       је 27. маја одржана трибина под називом „Изворни Дејтон или мирни разлаз
        организована је заједно са Туристичком организацијом Београда, а у складу са                      у БиХ“. Поред предсједавајућег Предсједништва БиХ Милорада Додика, на
        договором са састанка министара пољопривреде Републике Српске и Србије и                        трибини одржаној у Прес центру Удружења новинара Србије говрили су и:
        градоначелника Требиња и Београда.                                           некадашњи амбасадор и универзитетски професор Дарко Танасковић, политички

                                                                    аналитичар Ненад Kецмановић, дипломата Зоран Миливојевић, политиколог
           У оквиру пројекта који Представништво реализује са порталом „еКапија“                      Александар Павић, социолог Слободан Рељић, уредник портала „Нови
        под називом „Скенирање општина и градова у Републици Српској“ у првој                     стандард“ Александар Вујовић, амбасадор БиХ у Хрватској Александар Врањеш,

        половини 2021. године представљене су општине Петрово и Милићи и град                     професор међународних односа Жељко Будимир и професор геополитике Срђан
        Зворник, а стање је скенирано са аспеката: привредних, туристичких, културних                      Перишић. Разговор је модерирао уредник портала „Све о Српској“ и „Факти“
        и других потенцијала и могућности за сарадњу. Прикупљене информације су                    Ђуро Билбија, а поздравну ријеч у име организатора и Представништва дао је
        представљене у форми електорнских билтена који су доступни клијентима                      шеф Представништва Млађен Цицовић. Текстови излагања са ове трибине биће
        „еКапије“ и објављени на сајту Представништва.                                     објављени на порталима „Све о Српској“ и „Факти“ и у другим медијима, као и
                                                                    у зборнику радова који Представништво Републике Српске у Србији планира да
                                                                    публикује у наредним мјесецима.                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15