Page 8 - izvjestaj_polugodisnji_2021
P. 8

8     Извјештај о раду за период јануар - јуни 2021. године                                                                       9
        корона вируса и другим питањима.                                            регионалног сајма привреде у Суботици, интензивирана између привредника из
                                                                    Републике Српске и привредника из Суботице.           2. Привредна и економска сарадња                                            Министар привреде Србије Анђелка Атанасковић и министар привреде и
                                                                    предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић одржали су састанак
                                                                    28. априла у Београду на којем је договорено да се у наредном периоду интензивно
           У Представништву је 25. јануара одржан састанак са директорицом Агенције                     ради на томе да раније договорени пројекти буду реализовани. На састанку
        за унапређење страних инвестиција у БиХ Милицом Марковић. На састанку се                        се разговарало и о пројектима који су се односили на Подриње и формирање
        разговарало о значају промоције инвестиционих потенцијала БиХ и Републике                        индустријских зона. Састанку министара Србије и Српске присуствовао је и шеф
        Српске, и о сарадњи са Србијом. Договорено је да ће се Представништво активно                      Представништва Млађен Цицовић.
        укључити у све иницијативе Агенције и, као и до сада, интензивно радити на

        промоцији привредних потенцијала и инвестиционих могућности у Републици                            У оквиру тениског АТП турнира „Belgrade Open 2021.“, 24. маја, у тениском
        Српској, а и у БиХ.
                                                                    центру „Новак“ медијима је представљена туристичка понуда Републике Српске,
                                                                    са посебним акцентом на представљање понуде Олимпијског центра „Јахорина“,
           У просторијама Представништва 4. фебруара шеф Представништва                        најпожељније зимске, али и љетне туристичке дестинације у овом дијелу Европе.
        Млађен Цицовић разговарао је са директором Развојне агенције Републике                         Медијима су се обратили и представити туристичке потенцијале Олимпијског
        Српске Маринком Ђукићем о заједничкој сарaдњи на промоцији инвестиционих                        центра „Јахорине“: Дејан Љевнаић, директор Олимпијског центра „Јахорина“;
        потенцијала Републике Српске. Током састанка разговарано је о могућностима                       Недељко Елек, предсједник Управног одбора Олимпијског центра „Јахорина“;
        заједничке сарадње на привлачењу и реализацији директних улагања као и на                        Бранка Михајловић, виши стручни сарадник, Туристичка организација Републике
        што бољој промоцији инвестиционе понуде Републике Српске. Саговорници су                        Српске и Јелена Кусмук, самостални стручни сарадник Представништва Републике

        изразили чврсто опредјељење за пуну сарадњу по овим питањима у наредном                         Српске у Србији која је истакла да Представништво, као што је и до сада, пружа
        периоду и договорили модалитете те сарадње.
                                                                    максималну подршку Туристичкој организацији Републике Српске и Олимпијском
                                                                    центру „Јахорина“ у раду на промоцији туристичке понуде Републике Српске.
           О односима Републике Српске и Републике Србије и јачању и продубљивању
        сарадње између Представништва Републике Српске у Србији и суботичке                          Након посјете Министарству трговине, туризма и телекомуникација
        локалне самоуправе, на састанку у Суботици су 12. фебруара раговарали шеф                        Републике Србије и разговора са министром Татјаном Матић и њеним
        Представништва Млађен Цицовић и градоначелник Суботице Стеван Бакић.                          сарадницима о могућим облицима сарадње два министарства, министар
        Састанку у Градској кући Суботице присуствовали су народни посланик и                     трговине и туризма Републике Српске Сузана Гашић је 2. јуна, са својим
        предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије, Милимир                      помоћницима Душанком Тегелтијим и Далибором Панићем, посјетила
        Вујадиновић, члан Градског вијећа задужен за област привреде, Срђан Самарџић,                      Представништво Републике Српске у Србији, гдје је са шефом Представништва
        и предсједник Скупштине Завичајне заједнице „Република Српска“ у Суботици,                       Млађеном Цицовићем разговаралa о организовању промоције и презентације

        Мирослав Каран. Градоначелник Бакић је нагласио да Град Суботица има јаке                        компанија и производа из Републике Српске у Србији у оквиру акције „Најбоље
        разлоге и одличне услове за јачање сарадње како са Републиком Српском у                   из Српске“. На састанку се разговарало и о заједничким наступима на сајмовима
        цјелини, тако и са њеним појединачним градовима и општинама нарочито јер                        у Београду и Новом Саду и промовисању туристичких потенцијала и атрактивних
        је велики број Суботичана поријеклом са тог простора и додао да и завичајна                       дестинација Републике Српске, а договорено је да ће се у наредном периоду
        удружења, која су веома активна у Суботици, представљају велики потенцијал                       приступити изради заједничког програма реализације свих ових активности
        за повезивање у сфери културе, образовања и спорта, али и привреде. Цицовић                       сагласно Стратегији трговине Републике Српске и напорима који се улажу како
        је истакао досадашњу сарадњу Представништва Републике Српске и Града                      би се што успjешније промовисала домаћа производња и трговина привредних
        Суботице, а која је од јуна 2015. године, када је Република Српска, односно                 субјеката из Републике Српске.
        Привредна комора Републике Српске била партнер 9. Међународног и                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13