Page 9 - izvjestaj_polugodisnji_2021
P. 9

8 Извјештај о раду за период јануар - јуни 2021. године                       9
 корона вируса и другим питањима. регионалног сајма привреде у Суботици, интензивирана између привредника из
        Републике Српске и привредника из Суботице.  2. Привредна и економска сарадња   Министар привреде Србије Анђелка Атанасковић и министар привреде и
        предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић одржали су састанак
        28. априла у Београду на којем је договорено да се у наредном периоду интензивно
  У Представништву је 25. јануара одржан састанак са директорицом Агенције  ради на томе да раније договорени пројекти буду реализовани. На састанку
 за унапређење страних инвестиција у БиХ Милицом Марковић. На састанку се  се разговарало и о пројектима који су се односили на Подриње и формирање
 разговарало о значају промоције инвестиционих потенцијала БиХ и Републике  индустријских зона. Састанку министара Србије и Српске присуствовао је и шеф
 Српске, и о сарадњи са Србијом. Договорено је да ће се Представништво активно  Представништва Млађен Цицовић.
 укључити у све иницијативе Агенције и, као и до сада, интензивно радити на

 промоцији привредних потенцијала и инвестиционих могућности у Републици   У оквиру тениског АТП турнира „Belgrade Open 2021.“, 24. маја, у тениском
 Српској, а и у БиХ.
        центру „Новак“ медијима је представљена туристичка понуда Републике Српске,
        са посебним акцентом на представљање понуде Олимпијског центра „Јахорина“,
  У просторијама Представништва 4. фебруара шеф Представништва  најпожељније зимске, али и љетне туристичке дестинације у овом дијелу Европе.
 Млађен Цицовић разговарао је са директором Развојне агенције Републике  Медијима су се обратили и представити туристичке потенцијале Олимпијског
 Српске Маринком Ђукићем о заједничкој сарaдњи на промоцији инвестиционих  центра „Јахорине“: Дејан Љевнаић, директор Олимпијског центра „Јахорина“;
 потенцијала Републике Српске. Током састанка разговарано је о могућностима  Недељко Елек, предсједник Управног одбора Олимпијског центра „Јахорина“;
 заједничке сарадње на привлачењу и реализацији директних улагања као и на  Бранка Михајловић, виши стручни сарадник, Туристичка организација Републике
 што бољој промоцији инвестиционе понуде Републике Српске. Саговорници су  Српске и Јелена Кусмук, самостални стручни сарадник Представништва Републике

 изразили чврсто опредјељење за пуну сарадњу по овим питањима у наредном  Српске у Србији која је истакла да Представништво, као што је и до сада, пружа
 периоду и договорили модалитете те сарадње.
        максималну подршку Туристичкој организацији Републике Српске и Олимпијском
        центру „Јахорина“ у раду на промоцији туристичке понуде Републике Српске.
  О односима Републике Српске и Републике Србије и јачању и продубљивању
 сарадње између Представништва Републике Српске у Србији и суботичке   Након посјете Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 локалне самоуправе, на састанку у Суботици су 12. фебруара раговарали шеф  Републике Србије и разговора са министром Татјаном Матић и њеним
 Представништва Млађен Цицовић и градоначелник Суботице Стеван Бакић.  сарадницима о могућим облицима сарадње два министарства, министар
 Састанку у Градској кући Суботице присуствовали су народни посланик и  трговине и туризма Републике Српске Сузана Гашић је 2. јуна, са својим
 предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону у Скупштини Србије, Милимир  помоћницима Душанком Тегелтијим и Далибором Панићем, посјетила
 Вујадиновић, члан Градског вијећа задужен за област привреде, Срђан Самарџић,  Представништво Републике Српске у Србији, гдје је са шефом Представништва
 и предсједник Скупштине Завичајне заједнице „Република Српска“ у Суботици,  Млађеном Цицовићем разговаралa о организовању промоције и презентације

 Мирослав Каран. Градоначелник Бакић је нагласио да Град Суботица има јаке  компанија и производа из Републике Српске у Србији у оквиру акције „Најбоље
 разлоге и одличне услове за јачање сарадње како са Републиком Српском у  из Српске“. На састанку се разговарало и о заједничким наступима на сајмовима
 цјелини, тако и са њеним појединачним градовима и општинама нарочито јер  у Београду и Новом Саду и промовисању туристичких потенцијала и атрактивних
 је велики број Суботичана поријеклом са тог простора и додао да и завичајна  дестинација Републике Српске, а договорено је да ће се у наредном периоду
 удружења, која су веома активна у Суботици, представљају велики потенцијал  приступити изради заједничког програма реализације свих ових активности
 за повезивање у сфери културе, образовања и спорта, али и привреде. Цицовић  сагласно Стратегији трговине Републике Српске и напорима који се улажу како
 је истакао досадашњу сарадњу Представништва Републике Српске и Града  би се што успjешније промовисала домаћа производња и трговина привредних
 Суботице, а која је од јуна 2015. године, када је Република Српска, односно  субјеката из Републике Српске.
 Привредна комора Републике Српске била партнер 9. Међународног и                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14