Page 5 - izvjestaj_polugodisnji_2021
P. 5

4 Извјештај о раду за период јануар - јуни 2021. године                       5
 Марковић, састанак у Градској кући у Суботици са градоначелником Суботице   На пољу информативне сарадње Представништво је, као и до сада,
 Стеваном Бакићем, присуство састанку министра привреде Србије Анђелке  наставило да остварује добру сарадњу са медијима у Србији и Републици

 Атанасковић и министра привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослава  Српској који су најављивали и извјештавали о свим значајнијим активностима
 Петричевића, представљање туристичке понуде Републике Српске на тениском  Представништва, а посебну пажњу смо посвећивали одржавању и ажурирању
 АТП турниру у Београду, посјету министра трговине и туризма Републике Српске  веб-сајта Представништва, редовном објављивању Билтена и Економских
 Сузане Гашић Представништву и промоцију Требиња у Београду. прегледа из Републике Српске и Србије. Представништво је започело рад на
        изради новог сајта и усвојено је идејно рјешење и изглед почетне странице.
  У области научно-техничке сарадње Представништво је у протеклом
 периоду организовало 3 трибине: заједно са информативно-политичким   У области борачко-инвалидске заштите обављали смо редовне активности,
 порталом „Све о Српској“  26. фебруара трибину на тему „Република Српска  а у периоду јануар - јуни 2021. године преузели смо укупно 482 нова списа-
 пред новим изазовима“; 27. маја у организацији са информативно-политичким  предмета. Представништво свакодневно обавља послове из ове области који су

 порталима „Све о Српској“ и „Факти“ трибину „Изворни Дејтон или мирни разлаз  пренесени из надлежности Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
 у БиХ“ и 17.јуна у организацији са СПКД „Просвјета“ из Београда трибину „Српски  Владе Републике Српске.
 идентитет“.
           У првој половини ове године, поред активности планираних Програмом и
  У области просвјетне сарадње и сарадње са младима издвајамо активности  планом рада за 2021. годину имали смо неколико непланираних активности од
 које се односе на: састанак првог потпредсjедника Владе Србије и министра  који издвајамо промоцију Требиња у Београду, извођење позоришних представа
 просвете, науке и технолошког развоја Бранка Ружића и министарке просвjете и  „Седми дан“ и Дервиш и смрт“.
 културе Републике Српске Наталије Тривић у Београду на којем се разговарало
 о заједничком раду два министарства на припреми заједничких уџбеника   Такође, свакодневно обављамо и послове у вези сa функционисањем
 за националне предмете – српски језик, историја и географија и сарадњу са  објекта „Вила Републике Српске“. У протеклом периоду Представништво је,
 Фондацијом Њ.К.В. Престолонасљедника Александра за додјелу признања за  у сарадњи са институцијама Републике Србије и Републике Српске, активно

 најбоље матуранте средњих школа у Србији и Републици Српској. учествовало у активностима за рјешавање коначног статуса овог резиденцијалног
        објекта.
  Из културне сарадње и сарадње са завичајним удружењима у овом периоду
 издвајамо учешће и пружање подршке манифестацијама: извођење позоришне   Поред наведеног, Представништво обавља и низ других послова, као што
 представе „Седми дан“, манифестацију „Дани Ћирила и Методија“, представљање  су организовање различитих састанака, сусрета, посјета и других потребних
 монографије „Српско-руски, руско-српски односи“, гостовање ансамбла Народног  активности које произилазе из сарадње са институцијама и субјектима из
 позоришта Републике Српске са представом „Дервиш и смрт“, фестивал „Мали  Републике Србије и Републике Српске.
 победник“, Завичајни збор у Буковцу код Новог Сада, „Крајишке пјесме, игре и
 обичаји - Бусије“, поклањање књига из Републике Српске библиотекама у Србији   Детаљан преглед свих реализованих активности у периоду јануар - јуни

 и др. Као и сваке године значајну подршку смо дали остварењима у издаваштву  2021. године разврстаних по областима дајемо у прегледу који слиједи.
 са циљем презентације културне баштине и савременог стваралаштва Републике
 Српске и пружали подршку у представљању књига из Републике Српске у Србији.


  У области спортске сарадње Представништво је пружило подршку
 организовању Међународне бициклистичке трке Београд-Бањалука и подржало
 Спортске сусрете ратних војних инвалида Требиња и Београда.


                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10