Page 4 - izvjestaj_polugodisnji_2021
P. 4

4     Извјештај о раду за период јануар - јуни 2021. године                                                                       5
        Марковић, састанак у Градској кући у Суботици са градоначелником Суботице                           На пољу информативне сарадње Представништво је, као и до сада,
        Стеваном Бакићем, присуство састанку министра привреде Србије Анђелке                      наставило да остварује добру сарадњу са медијима у Србији и Републици

        Атанасковић и министра привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослава                      Српској који су најављивали и извјештавали о свим значајнијим активностима
        Петричевића, представљање туристичке понуде Републике Српске на тениском                        Представништва, а посебну пажњу смо посвећивали одржавању и ажурирању
        АТП турниру у Београду, посјету министра трговине и туризма Републике Српске                      веб-сајта Представништва, редовном објављивању Билтена и Економских
        Сузане Гашић Представништву и промоцију Требиња у Београду.                               прегледа из Републике Српске и Србије. Представништво је започело рад на
                                                                    изради новог сајта и усвојено је идејно рјешење и изглед почетне странице.
           У области научно-техничке сарадње Представништво је у протеклом
        периоду организовало 3 трибине: заједно са информативно-политичким                            У области борачко-инвалидске заштите обављали смо редовне активности,
        порталом „Све о Српској“  26. фебруара трибину на тему „Република Српска                   а у периоду јануар - јуни 2021. године преузели смо укупно 482 нова списа-
        пред новим изазовима“; 27. маја у организацији са информативно-политичким                        предмета. Представништво свакодневно обавља послове из ове области који су

        порталима „Све о Српској“ и „Факти“ трибину „Изворни Дејтон или мирни разлаз                      пренесени из надлежности Министарства рада и борачко-инвалидске заштите
        у БиХ“ и 17.јуна у организацији са СПКД „Просвјета“ из Београда трибину „Српски                     Владе Републике Српске.
        идентитет“.
                                                                       У првој половини ове године, поред активности планираних Програмом и
           У области просвјетне сарадње и сарадње са младима издвајамо активности                      планом рада за 2021. годину имали смо неколико непланираних активности од
        које се односе на: састанак првог потпредсjедника Владе Србије и министра                   који издвајамо промоцију Требиња у Београду, извођење позоришних представа
        просвете, науке и технолошког развоја Бранка Ружића и министарке просвjете и                      „Седми дан“ и Дервиш и смрт“.
        културе Републике Српске Наталије Тривић у Београду на којем се разговарало
        о заједничком раду два министарства на припреми заједничких уџбеника                          Такође, свакодневно обављамо и послове у вези сa функционисањем
        за националне предмете – српски језик, историја и географија и сарадњу са                  објекта „Вила Републике Српске“. У протеклом периоду Представништво је,
        Фондацијом Њ.К.В. Престолонасљедника Александра за додјелу признања за                      у сарадњи са институцијама Републике Србије и Републике Српске, активно

        најбоље матуранте средњих школа у Србији и Републици Српској.                              учествовало у активностима за рјешавање коначног статуса овог резиденцијалног
                                                                    објекта.
           Из културне сарадње и сарадње са завичајним удружењима у овом периоду
        издвајамо учешће и пружање подршке манифестацијама: извођење позоришне                             Поред наведеног, Представништво обавља и низ других послова, као што
        представе „Седми дан“, манифестацију „Дани Ћирила и Методија“, представљање                       су организовање различитих састанака, сусрета, посјета и других потребних
        монографије „Српско-руски, руско-српски односи“, гостовање ансамбла Народног                      активности које произилазе из сарадње са институцијама и субјектима из
        позоришта Републике Српске са представом „Дервиш и смрт“, фестивал „Мали                        Републике Србије и Републике Српске.
        победник“, Завичајни збор у Буковцу код Новог Сада, „Крајишке пјесме, игре и
        обичаји - Бусије“, поклањање књига из Републике Српске библиотекама у Србији                          Детаљан преглед свих реализованих активности у периоду јануар - јуни

        и др. Као и сваке године значајну подршку смо дали остварењима у издаваштву                       2021. године разврстаних по областима дајемо у прегледу који слиједи.
        са циљем презентације културне баштине и савременог стваралаштва Републике
        Српске и пружали подршку у представљању књига из Републике Српске у Србији.


           У области спортске сарадње Представништво је пружило подршку
        организовању Међународне бициклистичке трке Београд-Бањалука и подржало
        Спортске сусрете ратних војних инвалида Требиња и Београда.


                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8   9