Page 12 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 12

12           Извјештај о раду за 2015. годину                                                                            13
        фабрике, као и достигнућа из области роботике, мјерне технике, енергетике,                   Подручне привредне коморе Бања Лука, посјетили су излагаче из Републике
        индустријске електронике, телекомуникација, индустријског софтвера, ИЦТ                      Српске. На позив градоначелника Јенеа Маглаија и Привредне коморе Републике

        технологије, представљени су значајни иновативни техничко-технолошки                        Српске, у Суботици је боравила и делегација из Бање Луке на челу са Слободаном
        пројекти, интересантне демонстрације и показне вјежбе, а одржани су и                     Гаврановићем, градоначелником, а том приликом потписан је протокол о
        ексклузивни међународни скупови.                                            сарадњи ова два града. Сајам је имао бројне пратеће програме, који су по
                                                                    први пут били дислоцирани од мјеста одржавања сајма, као што су предавања
           Представништво је било подршка нашим представницима на 82.                        на Грађевинском факултету, предавања Гаранцијског фонда Војводине која
        међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, који је одржан од 9. до                         су  одржана у Таванкуту и Бачким Виноградима, а бавила су се енергетском
        15. маја. Заједнички наступ домаћих привредника организовала је Привредна                        ефикасношћу у пољопривреди.
        комора Републике Српске у сарадњи са Владом РС и Спољнотрговинском
        комором БиХ. На заједничком штанду своју понуду представила су 22 привредна                          У Медија центру у Београду 3. септембра одржана је прес-конференција

        друштва и фирме из Републике Српске. У оквиру сајма 12. маја одржан је                   поводом одржавања трећег по реду Међународног сајма туризма и здравља који
        сусрет привредника пољопривреде и прехрамбене индустрије Српске и Србије                        се одржао у Бањалуци од 17. до 19. семтембра. Директор Туристичке организације
        на тему: „Резултати, изазови и проблеми у робној размјени Србије и Српске                  града Бањалука Остоја Барашин рекао је да је Сајам посвећен туризму, здравим
        у области хране и пољопривредних производа“. На овом скупу говорили су                    стиловима живота и универзалној теми здравља са циљем представљања
        потпредсједник Привредне коморе РС Михајло Видић, предсједник Подручне                         туристичке понуде Бањалуке и размјене искуства са 15 туроператера и туристичким
        привредне коморе Бања Луке Горан Рачић и директор Цицовић, а на скупу је                        радницима из региона. Директор Цицовић рекао је да је искуство показало да
        учествовало десетак представника фирми и привредних друштава из Републике                        туристички производ данас не може бити ограничен на један простор, већ је
        Српске. Представништво је у марту помогло представницима Новосадског сајма                       потребна регионална сарадња. На конференцији је говорио и предсједник Sa-
        у организовању промоција 82. међународног пољопривредног сајма у Бањалуци                        cen International (Међународни центар за развој и унапређење угоститељства и
        и Бијељини потенцијалним излагачима из Републике Српске.                                туризма Jугоисточне Европе) Драган Глигоријевић, који је истакао да је, откад су
                                                                    се туристичке организације у југоисточној Европи повезале да заједно дјелују

           Подршку Представништва имала је Привредна комора Републике Српске                        на простору Балкана, регион остварио повећање девизног прихода од 30 одсто.
        у организовању наступа на 9. међународном и регионалном сајму привреде                         Сацен је директору Цицовићу, као знак захвалности за допринос сарадњи,
        „СуСајам 2015“, који је одржан у Хали спортова у Суботици од 4. до 6. јуна, са                     додијелио златну медаљу и златну значку за изузетан допринос на унапређењу
        тематским фокусом на енергетску ефикасност. Главни организатор овог сајма је                      и развоју угоститељства и туризма Југоисточне Европе, док је Барашину уручена
        ЈКП „Суботичке пијаце“, суорганизатор Регионална привредна комора Суботица,                       златна кашика Сацена. Представништво је финансирало одржавање ове прес-
        уз покровитељство града Суботице и АП Војводине. Представило се 230 излагача                      конференције.
        из Србије, Мађарске, Републике Српске, Хрватске, Румуније, Црне Горе, Чешке...
        Овогодишњи партнер сајма била је Привредна комора Републике Српске која                            Као и претходних година, Представништво је пружило сву потребну
        је заједно са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу и                    логистичку подршку Олимпијском центру Јахорина и Туристичкој организацији

        Подручном привредном комором Бања Лука и више од 30 привредника из РС                          Источно Сарајево у вези са њиховим представљањем на 30. зимском сајму
        наступила на заједничком штанду. Сајам је отворио градоначелник Суботице Јене                      туризма и ски опреме „Еxпозим 2015“ који је одржан од 26. до 29. новембра 2015.
        Маглаи, а на отварању су говорили председник Привредне коморе Републике                         године на Београдском сајму. У оквиру сајма промовисана је и посебна понуда
        Српске Борко Ђурић и министар индустрије, енергетике и рударства РС Петар                        гдје је скијашима омогућено да куповином сезонског ски-паса у Србији, могу
        Ђокић. Министар Ђокић, министар трговине и туризма Предраг Глухаковић,                     да скијају у Олимпијском центру “Јахорина” три повезана дана, док ће, с друге
        Душанка Тегелтија, помоћник министра трговине и туризма, директор                        стране, скијаши куповином ски-паса у ОЦ “Јахорина” моћи користити скијалишта
        Представништва г. Цицовић, Борко Ђурић предсједник Привредне коморе, мр                         у Србији”, тј. ски-центре на Копаонику, Златибору и Старој Планини. Ова посебна
        Драгица Ристић, директор Привредне коморе РС и Горан Рачић предсједник                         могућност реализује се на основу споразума који су у Бањој Луци 19. новембра
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17