Page 8 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 8

8          Извјештај о раду за 2015. годину                                                                            9
         1. Задужују се чланови Радне групе да до 5. децембра 2015. године доставе                      Српској, са акцентом на зимску понуду Олимпијског центра Јахорина и
        Представништву Републике Српске у Србији коначан став на радну верзију                     хотелијерских услуга на Јахорини, затим туристичке понуде општина и градова:

        Акционог плана за реализацију Програма за развој Подриња за период 2016-                        Бања Лука, Приједор, Бијељина, Вишеград, Козарска Дубица, Лакташи,
        2020 из своје надлежности, која је разматрана и прелиминарно усаглашенa на                       Власеница, Зворник, Теслић, Билећа, Гацко, Милићи, те Бања Врућица, винарија
        другој сједници радне групе.                                              „Вукоје“, Сеоско домаћинство „Бањац“ из Козарске Дубице, Етно село „Љубачке
         2. Чланови Радне групе се слажу да тако усаглашен текст Акционог плана                  долине“ из Бање Луке, Етно село „Станишићи“, ресторан „Ловац“ из Бијељине,
        упуте на разматрање Савјету корисника Програма и владама Републике Српске и                       као и туристичка агенција „Енцијан“. Наш штанд, у друштву г. Цицовића, посјетили
        Републике Србије, односно Одбору за управљање пројектом.                                су предсједник Владе Републике Србије Александар Вучић, министар трговине,
         3. Радна група сугерише да обје владе издвоје посебну буџетску позицију                       туризма и телекомуникација у Влади Србије Расим Љајић, министри у Влади
        за Програм развоја Подриња, у складу са буџетским могућностима, са које ће                       Републике Српске Златан Клокић и Предраг Глухаковић, амбасадор БиХ у Србији
        се финансирати или суфинансирати приоритетни пројекти за које тренутно не                        Ранко Шкрбић и помоћник министра за трговину у Влади РС Душка Тегелтија.

        постоје средства, са циљем да се дугорочно успостави фонд за финансирање                        Предсједник Александар Вучић, посјетио је и штандове туристичких организација
        пројекта “Подриње”.                                                   Требиња и Сарајева. Сајам туризма и Сајам вина који су заједно организовaни за
         4. Сугерише се министарствима и локалним самоуправама које су укључене у                      четири дана имали су 65.000 посјетилаца. Ове године туристичка понуда и услуге
        пројекат “Подриње” да на својим вебсајтовима промовишу пројекат “Подриње”                        из Републике Српске представљени су на репрезентативном штанду од 80м²
        и пруже више информација о пројекту.                                          који смо уредили у сарадњи са Туристичком организацијом РС, а за изградњу и
         5. Радна група предлаже министарствима која расписују конкурсе за                      опремање штанда ангажовали смо фирму „Beoexpo System“. Представништво је
        финансирање пројеката из појединих области да, уколико то није у супротности                      сносило трошкове подношења пријаве и закупа излагачког простора, изградње
        са прописима и уколико је релевантно, у критеријуме оцјењивања укључе и                    штанда, као и трошкове струје и воде, а имали смо и трошкове смјештаја за
        допринос пројекта развоју прекограничне сарадње у области Подриња.                           представнике ТОРС-а који су били ангажовани на штанду за вријеме трајања
        Након обједињавања приједлога и сугестија усвојених на сједници Радне групе и                      Сајма. По општој оцјени, ово је био најуспјешнији наступ Републике Српске на
        прикупљања мишљења која су чланови Радне групе доставили након одржавања                        сајму туризма у Београду.

        сједнице, измијењена и допуњена верзија Акционог плана достављена је поново
        члановима Радне групе на разматрање.                                              Истовремено са Сајмом туризма одржан је и 6. међународни сајам вина
                                                                    “Beowine”. Представништво је организовало наступ винара и виноградара из
           У сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске и                         Републике Српске који су први пут наступили на заједничком штанду. Добре
        Министарством трговине и туризма Владе РС, Представништво је организовало                        оцјене и велико интересовање изазвало је свих девет наших учесника: Подруми
        37. међународни сајам туризма, који је одржан од 19. до 22. фебруара на                   манастира Тврдош, Подруми “Вукоје 1982”, Винарија “Јунгић”, Вински подрум
        Београдском сајму, а на којем је представљено више од 1.100 излагача из 50                       “Анђелић”, Подрум “Петијевић”, Подрум “Берак”, Подрум вина “Секуловић”,
        земаља. Сајам је отворио премијер Србије Александар Вучић, а отварању су                   Вински подрум “Поповац” и Сеоско домаћинство породице Бањац из Козарске
        присуствовали и министри у Влади Републике Српске, трговине и туризма                     Дубице. О томе свједоче и бројна признања нашим винарима, односно 12 награда,

        Предраг Глухаковић и економских односа и регионалне сарадње Златан Клокић,                       (11 сребрених и једна бронзана медаља), међу којима се посебно издваја златна
        као и директор Представништва Млађен Цицовић, амбасадор БиХ у Србији Ранко                       медаља додјељена винарији “Вукоје” за њихов Вранац. Такође, изградњу и
        Шкрбић и Нада Јовановић директор Туристичке организације Републике Српске.                       опремање штанда за наступ винара из Републике Српске урадила је фирма „Beo-
        Представљена је комплетна туристичка понуда Републике Српске, а акценат је                       expo System“, а Представништво је финансирало трошкове подношења пријаве,
        стављен на понуду авантуристичког туризма Српске: рафтинг, планинарење,                     закупа простора, изградње штанда и трошкове струје и воде.
        параглајдинг, еко-етно понуду, бањске центре, националне паркове, туристичка
        дешавања и манифестације које ће се одржати у Српској. Укратко, представљена је                        За вријеме одржавања поменутих сајмова Представништво је организовало
        актуелна понуда зимских туристичких садржаја планинских центара у Републици                       неколико значајних састанака у склопу својих програмских активности на
                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13