Page 2 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 2

2          Извјештај о раду за 2015. годину                                                                            3
                                                                    УВОД
                                                                       Извјештај о раду Представништва - Установе Републике Српске у Србији
                                                                    за 2015. годину подносимо на основу члана 19. став 2. Уредбe о условима за
                                                                    оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству („Службени
                                                                    гласник РС“, бр. 125/11 и 123/12) и члана 16. Правилника о условима и начину
      САДРЖАJ                                                           коришћења буџетских средстава за финансирање рада представништава
                                                                    Републике Српске у иностранству („Службени гласник РС“, бр. 131/11 и 5/13).


                                                                       У уводном дијелу извјештаја наводимо укратко најважније активности
                                                                    којима смо се бавили у 2015. години.
      Увод                                                                 3
                                                                       У области привредне и економске сарадње издвајамо: наставак активности

        1. Привредна и економска сарадња                                5            на реализацији пројеката „Подриње“; организовање наступа Републике
                                                                    Српске на 37. међународном сајму туризма и наступа винара и виноградара
        2. Научно-техничка сарадња                                      15        из Републике Српске на 6. међународном сајму вина “Beowine” у Београду;
                                                                    представљање туристичке привреде РС у оквиру Дана Српске у Србији; подршку
        3. Просвјетна сарадња и сарадња са младима                     16                 нашим представницима који су учествовали на сајмовима у Београду и Новом
                                                                    Саду, као и на међународном сајму привреде „СуСајам 2015“ који је одржан у
        4. Културна сарадња и сарадња са завичајним удружењима        22                        Суботици; организовање састанака сa циљем развијања и унапређења економске
                                                                    и привредне сарадње; пружање подршке предузећима и другим субјектима који
        5. Спортска сарадња                                              39    су нам се обраћали у овом периоду.        6. Информативна сарадња                                        41           У области научно-техничке сарадње, иако у Програму и плану рада за 2015.
                                                                    годину нисмо стриктно планирали, успјели смо реализовати двије веома битне
        7. Сарадња и послови у области социјалне и здравствене заштите   41                          научне конференције: “Дејтонски споразум - две деценије мира и поуке за свет”
                                                                    и “Суд и тужилаштво БиХ у контексту (де)стабилизације Републике Српске”.
        8. Институционална сарадња и остале активности                  42
                                                                       У области просвјетне сарадње и сарадње са младима Представништво је
      Нереализоване активности и оцјена степена извршења плана         50                        реализовало активности које се односе на: спровођење Светосавског књижевног
                                                                    и ликовног конкурса, међународну манифестацију „Београдски Шопен фест“,
                                                                    посјету делегације студената Бањалучког универзитета Новом Саду, одржавање
                                                                    манифестације „Дани Републике Српске на Факултету политичких наука у

                                                                    Београду“, пријем на Белом двору за најбоље матуранте средњих школа у Србији
                                                                    и најбоље матуранте гимназија у Републици Српској, наставак реализације
                                                                    пројекта Стручна пракса и усавршавање студената, студијска посјета Београду
                                                                    младих у сарадњи са Феријалним савезом РС и подршка студентима из Републике
                                                                    Српске приликом учешћа на Тесла глобал форуму у Новом Саду- Фрушка гора.

                                                                                             Представништво Републике Српске
                                                                                                           у Србији
   1   2   3   4   5   6   7