Page 3 - izvjestaj_godisnji_2015
P. 3

2 Извјештај о раду за 2015. годину                                  3
        УВОД
           Извјештај о раду Представништва - Установе Републике Српске у Србији
        за 2015. годину подносимо на основу члана 19. став 2. Уредбe о условима за
        оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству („Службени
        гласник РС“, бр. 125/11 и 123/12) и члана 16. Правилника о условима и начину
 САДРЖАJ    коришћења буџетских средстава за финансирање рада представништава
        Републике Српске у иностранству („Службени гласник РС“, бр. 131/11 и 5/13).


           У уводном дијелу извјештаја наводимо укратко најважније активности
        којима смо се бавили у 2015. години.
 Увод                                                                 3
           У области привредне и економске сарадње издвајамо: наставак активности

 1. Привредна и економска сарадња                                5 на реализацији пројеката „Подриње“; организовање наступа Републике
        Српске на 37. међународном сајму туризма и наступа винара и виноградара
 2. Научно-техничка сарадња                                      15 из Републике Српске на 6. међународном сајму вина “Beowine” у Београду;
        представљање туристичке привреде РС у оквиру Дана Српске у Србији; подршку
 3. Просвјетна сарадња и сарадња са младима                     16 нашим представницима који су учествовали на сајмовима у Београду и Новом
        Саду, као и на међународном сајму привреде „СуСајам 2015“ који је одржан у
 4. Културна сарадња и сарадња са завичајним удружењима        22 Суботици; организовање састанака сa циљем развијања и унапређења економске
        и привредне сарадње; пружање подршке предузећима и другим субјектима који
 5. Спортска сарадња                                              39 су нам се обраћали у овом периоду. 6. Информативна сарадња                                        41   У области научно-техничке сарадње, иако у Програму и плану рада за 2015.
        годину нисмо стриктно планирали, успјели смо реализовати двије веома битне
 7. Сарадња и послови у области социјалне и здравствене заштите   41 научне конференције: “Дејтонски споразум - две деценије мира и поуке за свет”
        и “Суд и тужилаштво БиХ у контексту (де)стабилизације Републике Српске”.
 8. Институционална сарадња и остале активности                  42
           У области просвјетне сарадње и сарадње са младима Представништво је
 Нереализоване активности и оцјена степена извршења плана         50 реализовало активности које се односе на: спровођење Светосавског књижевног
        и ликовног конкурса, међународну манифестацију „Београдски Шопен фест“,
        посјету делегације студената Бањалучког универзитета Новом Саду, одржавање
        манифестације „Дани Републике Српске на Факултету политичких наука у

        Београду“, пријем на Белом двору за најбоље матуранте средњих школа у Србији
        и најбоље матуранте гимназија у Републици Српској, наставак реализације
        пројекта Стручна пракса и усавршавање студената, студијска посјета Београду
        младих у сарадњи са Феријалним савезом РС и подршка студентима из Републике
        Српске приликом учешћа на Тесла глобал форуму у Новом Саду- Фрушка гора.

                                 Представништво Републике Српске
                                               у Србији
   1   2   3   4   5   6   7   8