Page 2 - Bilten_100_lat
P. 2

2                Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji
    Sadržaj
    U fokusu
    U Beogradu sa Lavrovim, pa u Moskvi sa Putinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3    Međunarodno prisustvo
    Ustavni sud BiH – mehanizam dominacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


    Ustavna pitanja
    Za ukidanje Vijeća naroda Republike Srpske  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


    Odnosi u regionu
    Hrvatska radioaktivna politika prema BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
   1   2   3   4   5   6   7