Page 3 - Bilten_100_lat
P. 3

Bilten broj 100, jun 2020.                     3
                                               U fokusu

    U Beogradu sa Lavrovim, pa u    Moskvi sa Putinom       Nakon izvjesne pauze ko- no poručuju: Dejtonski spora- nim tj . obojenim revolucijama
    ja je obradovala  Bošnjake  u zum za BiH i rezolucija 1244 obara legitimne vlasti po svije-

    kantonima i Šiptare u južnoj za Srbiju . Šta to poruka znači? tu, da vojno interveniše mimo
    pokrajini kontakti između srp-      Generalno Rusija insisti- odluka Savjeta bezbjednosti

    skih zemalja i Rusije ponovo ra na tome da se međunarodni UN, da bombarduje Srbiju . A
    dobijaju na zamahu . Ali u Sa- odnosi resetuju na stanje prije počelo je od lažnog obećanja
    rajevu i Prištini kao da ne čuju nego što je jedina supersila uz Gorbačovu da NATO neće pre-
    ili vole da ne čuju da i u među- asistenciju EU počela da ruši laziti granice istočne Evrope i
    vremenu iz Moskve nepresta- sve ugovore, da tzv . nenasil- nakon pada Berlinskog zida i

    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   1   2   3   4   5   6   7   8