Page 9 - Bilten_133_lat
P. 9

Bilten broj 133, jun 2023.                     9
                                   Još jedna tribina o Republici Srpskoj


    no opredijeljnjeni za slobodu,
    istaknuto je na tribini .
       Кao i na prethodnih de-
    setak tribina, stalni uži sastav
    autora izlaganja čine saradnici
    portala „Sve o Srpskoj“ - Pavić,
    Reljić, Ljepojević, Tanasako-
    vić, Anđelković, Кecmanović,
    Ćeranić, Perišić  . . . A zavisno
    od teme učestvuju i drugi re-
    nomirani autori poput Vlatka
    Jovanovića, Žike Jovanovića,
    Dušana Prorokovića, Aleksan-
    dra Rakovića, Branka Pavlovi-
    ća, Goran Petronijevića, Zora-
    na Milivojevića . Povremeno se
    kao specijalni gost u diskusiji
    čestvuje i Milorad Dodik . Au-
    torizova se publikuju na por-
    talima SOS i Fakti, a povreme-
    no izlaze i zbornici u papirnoj
    verziji .    SADRŽAJ                   NASLOVNA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14