Page 6 - Bilten_120_cir
P. 6

6               Представништво Републике Српске у Србији  Инвестиција у истраживачки рад


    Значајан потез Владе РС


       Минулих три деценије посткомунистичку транзицију, федералним републикама Сло-
    БиХ и Република Српска су трансформацију од федералне венији и Хрватској, а финиш
    биле, а и данас су прави елдора- јединице СФРЈ у какву-такву тог турбулентног процеса дого-
    до за друштвена и, специјално, државу, те крвави грађански дио се грађанским ратом у БиХ .
    политичка истраживања . Мало рат на националној и вјерској Ратом између босанских Срба
    гдје се у новијој прошлости у основи . Економска транзиција и Хрвата, те Муслимана, по-
    свијету истраживачима нудио је била у повоју већ у вријеме тоњих Бошњака, ратом сваког
    тако непоновљиво оригиналан посљедње социјалистичке вла- против свих . У краћем интер-
    и неизмјерно богат материјал, де . Политичка транзиција је валу био је то чак унутарнацио-
    који је несразмјерно мало ис- почела са првим демократским нални рат између двије поли-
    коришћен односно научно об- изборима, али су управо ти сло- тичке фракције Муслимана на
    рађен .               бодни вишестраначки избори челу са Алијом Изетбеговићем,
       Ради се о земљи која је, били прологомена за распад у односно Фикретом Абдићем,
    дијелом истовремено, дије- федералне државе . Њен распад двојицом чланова колективног
    лом сукцесивно, преживјела се убрзо претворио у ратове у шефа државе .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11