У сваком друштву једну од најзаначајнијих функција представља образовање.

Поред квалитетног стицања трајног знања, образовање би требало да омогући и развијање способности за активно и креативно коришћење стеченог знања и на тај начин припреми појединца за учење током цијелог живота које је постало неопходно у условима сталних научнотехнолошких и друштвених промјена.

Стратегију развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2030. године погледајте овдје.

Више о образовању у Републици Српској поглеајте на Порталу за образовање Републике Српске:

Признавањe страних диплома

Информације о признавању страних високошколских диплома погледајте овдје

Информације о признавању докумената за средњу школу погледајте овдје

Информације о признавању докумената за основну школу погледајте овдје

Информације о образовању Републике Српске можете добити и на:

Изборник