Наука и технологија су области које су уграђене у темељ сваког савременог друштва и развој и просперитет сваке људске заједнице почива управо на њима. Научно-техничка достигнућа прожимају све аспекте људског живота, посебно данас у ери глобализације и све бржег технолошког напретка. Потпуно је јасно да наука, технолошки развој и иновације имају улогу најважнијег генератора економског развоја.

Научнотехнолошки развој у Републици Српској је данас фокусиран ка што бржем укључивању у Европску истраживачку област и регионалне истраживачке мреже и асоцијације. Највећи дио домаћих научноистраживачких активности се одвија на научноистраживачким институтима и високошколским институцијама. Кључну улогу у овој области има ресорно тијело у Влади Републике Српске – Mинистарство за научнотехнолошки развој и високо образовање.

Стратегију развоја науке и технологије, високог образовања и информационог друштва у Републици Српској за период 2023 – 2029. погледајте  овдје.


Информациони систем о истраживачкој дјелатности у Републици Српској E-CRIS.RS укључује базе података о истраживачким организацијама, истраживачима и истраживачким пројектима у РС.


Академска и истраживачка мрежа Републике Српске – САРНЕТ је задужена за изградњу, развој, одржавање и коришћење информационо-комуникационе инфраструктуре за потребе високошколских и научно истраживачких установа Републике Српске. Уз то, ради на повезивању са сродним институцијама у окружењу и свијету. САРНЕТ је основала Влада Републике Српске.

Изборник