У оквиру јачања и унапређивања институционалне сарадње између Републике Српске и Србије, а у складу са Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије, Представништво подстиче и развија сарадњу између органа, организација и институција Републике Српске и Републике Србије и настоји да успоставља сарадњу на регионалном и локалном нивоу. Такође, сарађујемо са дипломатским и конзуларним представништвима и другим организацијама, са вјерским заједницама и хуманитарним организацијама у Републици Србији.


Активности Представништва на пољу институционалне сарадње

Пријем поводом Дана Републике Српске у Београду

Представништво сваке године организује свечани пријем поводом обиљежавања Дана Републике Српске и дана проглашења првог Устава Републике Српске, који се одржава 28. фебруара, на дан проглашења првог Устава Републике Српске. На пријем ћемо, као и ранији година, позвати највише представнике Републике Србије и Републике Српске, Српске православне цркве, припаднике дипломатског кора, министре и народне посланике скупштина Србије и Српске, истакнуте личности из свијета науке, културе и умјетности Републике Српске и Србије, представнике вјерских заједница, привреднике и друге јавне личности Београда и Србије. Поред медијске промоције Републике Српске, обиљежавање Дана Републике представља добру прилику за непосредније разговоре о унапређењу сарадње и његовање добрих односа са представницима органа и институција Републике Србије, најуспјешнијим привредницима и представницима из установа културе и других области. Овим поводом ће бити припремљен пригодан умјетнички програм и коктел.

Развијање и унапређење институционалне сарадње

У складу са Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије Представништво подстиче и развија сарадњу између органа, организација и институција Републике Српске и Републике Србије, те настоји да успоставља  сарадњу на регионалном и локалном нивоу. У остваривању ових циљева активности Представништва ће бити усмјерене на:

а) подршку у имплементацији споразума, протокола и меморандума о сарадњи  које су потписали органи и институције Републике Српске и Србије

Представништво ће наставити активности у циљу пружања подршке реализацији потписаних споразума, меморандума и протокола о сарадњи у складу са захтјевима потписника појединих докумената. Настојаћемо да иницирамо и координирамо потписивање нових докумената у циљу учвршћивања институционалних веза Републике Српске и Србије.

б) послове  за потребе Координационог тијела

Представништво је задужено да обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Координационог тијела за усмјеравање активности у спровођењу Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије, у складу са Одлуком о образовању овог тијела од седам чланова (међу којима је и директор Представништва), а која је усвојена 7.11.2008. године на сједници Вијећа за сарадњу. У ове послове укључиваћемо се у складу са захтјевима  Координационог тијелa.

в) Организовање радионица за запослене из ресорних министарстава Републике Српске и Србије

Као што смо и раније истицали, сматрамо да би организовање радионица за запослене у ресорним министарствима Републике Српске и Србије био добар и користан вид сарадње у оквиру којих би се размјењивала знања и стечена искуства на истим и сличним пословима. Уколико се не успије постићи договор о организовању посјета запослених, иницираћемо организовање вебинара – онлајн састанака који се одржавају преко интернета као добру алтернативу која уједно смањује трошкове организовања радионица. Наравно, спровођење ових  активности зависи од спремности ресорних министарстава Републике Српске и Србије да се у њих укључе.

г) Сарадња са дипломатским и конзуларним представништвима и другим организацијама

Као и до сада, сарађиваћемо са дипломатским и конзуларним представништвима која имају сједиште у Београду, односно Србији, када се укаже потреба за тим. Наставићемо добру сарадњу са Амбасадом Босне и Херцеговине у Београду. По потреби оствариваћемо сарадњу са хуманитарним, невладиним и  другим организацијама.
Послови за потребе Кабинета предсједника Републике Српске и Сената РС

Представништво обавља одређене административно-техничке послове за потребе предсједника Републике Српске, односно његовог Кабинета, у складу са постављеним захтјевима,  а у оквиру остваривања сарадње са институцијама Републике Србије. За потребе Сената Републике Српске и даље ћемо вршити организационо-техничке послове (одлазак на сједнице Сената и друго) за чланове овог тијела који живе у Србији.

Организација посјета и учешћа наших представника на скуповима у Србији, као и  посјета из Србије Републици Српској

Као и претходних година, Представништво ће организовати посјете представника Владе, министарстава и других субјеката из Републике Српске органима и институцијама, пословним заједницама и привредним субјектима у Републици Србији, те координирати припреме за учешће наших предстваника на значајним састанцима и сусретима, научним симпозијумима, регионалним конференцијама и скуповима који се одржавају у Београду, односно Србији.
Такође, настојаћемо да иницирамо и организујемо долазак привредника, представника пословних асоцијација и других субјеката из Србије у Републику Српску, као и представника страних компанија и представништава других земаља који покажу интерес за успостављање сарадње са субјектима у Републици Српској.

Изборник