Начин формирања, организација и рад представништва, центра, установе или другог облика организовања у иностранству, које оснива Влада Републике Српске, прописује се на основу Уредбе о условима за формирање и рад представништава Републике Српске у иностранству („Службени гласник РС“, бр. 125/11, 123/12, 24/16, 1/18, 31/19 и 41/22).

Представништво Републике Српске у Србији је регистровано као Установа за унапређење економске, научно-техничке, културне и спортске сарадње између Републике Српске и Републике Србије и има статус правног лица.

Основни подаци:

  • Скраћени назив: Установа Републике Српске
  • Регистарски број: 14387/02
  • Матични број: 17450956
  • Шифра дјелатности: 7220
  • ПИБ: 102357470
  • Текући рачун: НЛБ Комерцијалана банка а.д. Београд 205-36832-75

Представништвом руководи шеф Представништва – директор Установе, а послове у Представништву обављају самостални извршиоци. Шефа Представништва Указом поставља предсједник Републике Српске.

Запослени у Представништву Републике Српске у Србији

Млађен Цицовић, шеф Представништва – директор
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
cicovic.m@predstavnistvorsbg.rs

Татјана Дувњак, савјетник за промоције, планирање и унапређење рада Представништва
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
duvnjak.t@predstavnistvorsbg.rs

Јелена Кусмук, савјетник за развој и унапређење привредне сарадње и сарадње у области здравства и социјалне заштите
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
kusmuk.j@predstavnistvorsbg.rs

Борислав Максимовић, савјетник за развој и унапређење сарадње у просвјети, култури, умјетности и спорту
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
maksimovic.b@predstavnistvorsbg.rs

Тијана Кецмановић, савјетник за развој и унапређење научно – техничке сарадње и сарадње у области високог образовања
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
kecmanovic.t@predstavnistvorsbg.rs

Ања Вукелић, савјетник за развој и унапређење информативне сарадње и сарадње са међународним и невладиним организацијама
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
vukelic.a@predstavnistvorsbg.rs

Ана Љутић, сарадник за питања бораца и жртава рата
Тел/факс: +381 11 324 5051, 323 0676
ljutic.a@predstavnistvorsbg.rs

Бранко Ковачевић, сарадник за правне и кадровске послове
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
kovacevic.b@predstavnistvorsbg.rs

Биљана Станић, сарадник за послове финансија и рачуноводства
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
stanic.b@predstavnistvorsbg.rs

Јадранка Попић, технички секретар – координатор
Тел/факс: +381 11 324 6633, 323 8633
popic.j@predstavnistvorsbg.rs

Изборник