Сарадња у области социјалне и здравствене заштите

  1. Почетна
  2. Активности
  3. Сарадња у области социјалне и здравствене заштите

Представништво обавља послове и задатке који се односе на унапређење и развој сарадње у области борачко-инвалидске заштите и здравства и социјалне заштите између Републике Српске и Србије. У том смислу, Представништво обавља послове који се односе на:

  • остваривање права лица која се здравствено и социјално збрињавају у Србији и
  • у области борачко-инвалидске заштите дио послова који се односи на кориснике личних и породичних права који живе у Србији, уз координацију рада и сарадњу са надлежним министарствима, општинским органима управе и другим институцијама Републике Српске и Србије.

Активности Представништва у области борачко-инвалидске заштите и здравства и социјалне заштите

Сарадња у области борачко-инвалидске заштите

Представништво мјесечно доставља податаке за обрачун Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске. Наведени подаци се односе на кориснике који своја права у области борачко-инвалидске заштите остварују преко Представништва, а у Представништво из општина у Републици Српској редовно пристижу и нови списи на обраду.

Представништво сваког мјесеца преузима обрачун из информационог система Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, припрема и ажурира спискове корисника личне и породичне инвалиднине, врши прерачунавање износа обрачунатих у КМ у одговарајуће износе у еврима у којима се врши исплата и податке доставља у банку. Представништво води евиденцију и о новим корисницима и припрема сву неопходну документацију која је потребна да би корисници оставрили своја права, и у редовном је контакту са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите и општинским органима борачко-инвалидске заштите Републике Српске, и према потреби са одговарајућим институцијама Републике Србије.

Сарадња у области здравства и социјалне заштите

Представништво ће наставити са залагањем да се у области здравства и социјалне заштите ријеше проблеми оставривања права на здравствену заштиту са којим се суочавају држављани Републике Српске који већи дио године живе у Србији, првенствено студенти који студирају у Србији. Такође, настојаћемо и даље да покушамо ријешити проблем пензионера који су имали избјеглички статус, а сада имају двојно држављанство и личну карту Србије и не желе да одјаве пребивалиште из БиХ, јер имају имовинска потраживања у Федерацији. Право на здравствену заштиту за ове категорије корисника регулисано је чланом 13 Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању. Приједлог за рјешавање ових проблема могао би бити разматран на сатанку на којем би присуствовали представници Министарства здравља Републике Србије, Завода за здравствено осигурање Републике Србије, Завода за социјално осигурање Србије, Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Фонда за здравствено осигурање Републике Српске. За реализацију ове активности, неопходна је подршка наведених институција.

Изборник