Један од наших основних задатака је подстицање и развој сарадње у области привреде и коришћења природних ресурса, тј. унапређења економске сарадње у свим сегментима. У том циљу Представништво ради на: сталном подстицању непосредне сарадње између привредних субјеката из Републике Српске и Србије, промоцији привредних потенцијала Републике Српске, подстицању директних улагања у Републику Српску и подстицању извоза из Републике Српске.


Активности Представништва на пољу привредне и економске сарадње

Пројекат „Скенирање општина и градова у Републици Српској“

Представништво од 2020. године реализује пројекат „Скенирање општина и градова у Републици Српској“ у сарадњи са порталом „еКапија“. Овим пројектом се скенира стање у општинама и градовима у Републици Српској са свих аспеката: привредних, културних, туристичких и свих других који ће на најбољи начин представити потенцијале и могућности за сарадњу. Регионална присутност и читаност „еКапије“ пружа могућности у презентацији потенцијала наших општина и градова као средина интересантних за улагања или за сарадњу. Истовремено, информације о градовима и општинама до којих „еКапија“ дође су од помоћи Представништву Републике Српске у сталном послу промовисања Републике Српске у Србији и привредног, културног и туристичког повезивања Србије и Српске. Резултати скенирања општина и градова у Републици Српској представљају се у посебним електронским билтенима у оквиру „еКапије“ које објављујемо и на нашем сајту.

Више о Пројекту погледајте овдје.

Промоција природних и привредних потенцијала и подршка предузећима

У оквиру овог задатка обављамо слиједеће активности:

а) На инцијативу и приједлог општине и/или привредног субјекта промовишемо развојне пројекте и организујемо појединачне промоције предузећа у циљу привлачења страних инвеститора и упознавања са понудом роба и услуга из Републике Српске.

б) Посебну пажњу посвећујемо промоцији природних и привредних потенцијала Републике Српске на веб-сајту Представништва у оквиру којег објављујемо јавне позиве и друге материјале које нам доставе општине или други субјекти из Републике Српске.

в) У зависности од испољених интереса и потреба, пружамо подршку нашим предузећима приликом успостављања сарадње са привредним субјектима у Србији, такође дајемо информативну и техничко-организациону помоћ у вези са њиховим учешћем на пословним форумима, промотивним скуповима, конфернцијама и сличним догађајима. У овим активностима нарочито подстичемо непосредну сарадњу малих и средњих предузећа, прије свега оних који би кандидовали заједничке пројекате за финансијску подршку из фондова Европске уније или неких других фондова.

Подстицање произвођача из Србије за улагања у Републику Српску

Представништво кроз разговоре и директне контакте са произвођачима у Србији, сугерише и подстиче да у производним погонима у Републици Српској организују производњу својих робних марки. На овакав начин допринијело би се запошљавању радника и развоју привреде Републике Српске, а произвођачи из Србије би обезбиједили бољи пласман својих производа и на тржишту Федерације БиХ, прије него отварањем представништава својих фирми у Федерацији БиХ што је до сада била честа пракса.

Праћење и рјешавање проблема са којима се сусрећу привредници из Србије приликом пословања у Републици Српској

Представништво ће и даље настојати да иницира рјешавање проблема које имају привредници из Србије приликом пословања у Републици Српској и о томе обавјештавати ресорна министарства и привредне коморе Републике Српске и Србије и пружати подршку субјектима који нам се директно обрате за помоћ у рјешавању конкретних проблема.

Сусрети привредника Србије и Српске у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“

Представништво организује промоције привредних потенцијала Републике Српске у оквиру  манифестације „Дани Српске у Србији“. У оквиру програма манифестације организујемо привредне сусрете у градовима у Србији како би привредници Србије и Српске успоствљали и проширивали сарадњу. Такође, у оквиру манифестације настојимо да организујемо промоцију инвестиционих потенцијала Републике Српске у функцији подстицања и анимирања инвеститора из Србије за улагања у Републику Српску.

Организовање наступа представника из Републике Српске на Београдском сајму

Представништво је организатор заједничких наступа представника из Републике Српске на Међународном сајму туризма (ITTFA). У сарадњи са Министарством трговине и туризма Републике Српске и Туристичком организацијом Републике Српске, Представништво организује заједнички наступ на овом сајму на којем се представља обједињена туристичка понуда Републике Српске (туристичке агенције, савези и организације, хотели, туристички центри, тур-оператори и др.) Такође, Представништво је до сада сваке године успјешно организовало наступ винара и виноградара Републике Српске на сајму у Београду.

Подршка излагачима из Републике Српске на сајмовима у Београду и Новом Саду

Излагачима из Републике Српске који буду учествовали и на другим значајним сајамским манифестацијама Представништво ће и даље пружати информативну и техничку помоћ. По потреби, организоваћемо посјете представника Владе и министарстава Републике Српске сајамским манифестацијама, као и радне састанке и разговоре који би се тим поводима водили са представницима институција и Владе Србије и другим субјектима. Представништво ће подржати излагаче из Републике Српске уколико буду наступали на сајмовима:

  • Међународни сајам технике и техничких достигнућа (UFI) у Београду;
  • Међународни сајам грађевинарства (SEEBBE) у Београду;
  • Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду.
Фестивал дестинација и манифестација „Београдски манифест“

Представништво, у сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске, пружа подршку представљању туристичке понуде Републике Српске на Фестивалу дестинација и манифестација „Београдски манифест“. Овај Фестивал је највећи регионални породични фестивал манифестација и дестинација, који се у мају одржава на Београдској тврђави и у парку Калемегдан. Kонцепт фестивала омогућава посјетиоцима да се кроз забаван и квалитетно проведен породични дан, упознају са могућностима које нуди регионална туристичка понуда.

Промоција туристичке понуде Олимпијског центра „Јахорина“

Представништво већ неколико година активно подржава Олимпијски центар „Јахорина“ у промотивним активностима представљања туристичке понуде Јахорине и најављивању нових пројеката, како у зимској, тако и у љетној сезони у циљу што бољег представљања и промовисања туристичке понуде ове планине у Србији, првенствено у Београду и Новом Саду.

Изборник