Институционална сарадња

Представништво подстиче и развија сарадњу између органа, организација и институција Републике Српске и Републике Србије, успоставља сарадњу на регионалном и локалном нивоу.

Привредна и економска сарадња

Један од наших основних задатака је подстицање и развој сарадње у области привреде и коришћења природних ресурса, тј. унапређења економске сарадње у свим сегментима.

Научно-техничка сарадња

Сарадња у научно-техничкој области произилази првенствено из примјене протокола и меморандума потписаних између ресорних министарстава, института, факултета…

Културна сарадња

Блиске везе и дугогодишња сарадња стваралаца из Републике Српске и Србије добра је основа, не само за даљи рад, него и као могућност проширења сарадње и њеног обогаћивања.

Просвјетна сарадња

У циљу унапређења просвјетне сарадње, Представништво ради на подстицању сарадње између школа и факултета и других образовних институција из Републике Српске и Србије.

Спортска сарадња

Представништво ради на успостављању и развијању сарадње између спортских организација и спортских савеза Републике Српске и Србије.

Информативна сарадња

Представништво ради на подстицању сарадње између медија из Републике Српске и Србије у циљу стварања услова и амбијента за објективно информисање.

Социјална и здравствена заштита

Представништво обавља послове и задатке који се односе на унапређење и развој сарадње у области социјалне и здравствене заштите између Републике Српске и Србије.

Изборник