U okviru jačanja i unapređivanja institucionalne saradnje između Republike Srpske i Srbije, a u skladu sa Sporazumom o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, Predstavništvo podstiče i razvija saradnju između organa, organizacija i institucija Republike Srpske i Republike Srbije i nastoji da uspostavlja saradnju na regionalnom i lokalnom nivou. Takođe, sarađujemo sa diplomatskim i konzularnim predstavništvima i drugim organizacijama, sa vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama u Republici Srbiji.


Aktivnosti Predstavništva na polju institucionalne saradnje za 2020. godinu

Prijem povodom Dana Republike Srpske u Beogradu

Predstavništvo će šesti put organizovati svečani prijem povodom obilježavanja Dana Republike Srpske i dana proglašenja prvog Ustava Republike Srpske, koji će se održati u Skupštini grada Beograda 28. februara, na dan proglašenja prvog Ustava Republike Srpske. Na prijem ćemo, kao i raniji godina, pozvati najviše predstavnike Republike Srbije i Republike Srpske, Srpske pravoslavne crkve, pripadnike diplomatskog kora, ministre i narodne poslanike skupština Srbije i Srpske, istaknute ličnosti iz svijeta nauke, kulture i umjetnosti Republike Srpske i Srbije, predstavnike vjerskih zajednica, privrednike i druge javne ličnosti Beograda i Srbije. Pored medijske promocije Republike Srpske, obilježavanje Dana Republike predstavlja dobru priliku za neposrednije razgovore o unapređenju saradnje i njegovanje dobrih odnosa sa predstavnicima organa i institucija Republike Srbije, najuspješnijim privrednicima i predstavnicima iz ustanova kulture i drugih oblasti. Ovim povodom će biti pripremljen prigodan umjetnički program i koktel.

Razvijanje i unapređenje institucionalne saradnje

U skladu sa Sporazumom o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije Predstavništvo podstiče i razvija saradnju između organa, organizacija i institucija Republike Srpske i Republike Srbije, te nastoji da uspostavlja saradnju na regionalnom i lokalnom nivou. U ostvarivanju ovih ciljeva aktivnosti Predstavništva će biti usmjerene na:

a) podršku u implementaciji sporazuma, protokola i memoranduma o saradnji koje su potpisali organi i institucije Republike Srpske i Srbije

Predstavništvo će nastaviti aktivnosti u cilju pružanja podrške realizaciji potpisanih sporazuma, memoranduma i protokola o saradnji u skladu sa zahtjevima potpisnika pojedinih dokumenata. Nastojaćemo da iniciramo i koordiniramo potpisivanje novih dokumenata u cilju učvršćivanja institucionalnih veza Republike Srpske i Srbije.

b) poslove za potrebe Koordinacionog tijela

Predstavništvo je zaduženo da obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tijela za usmjeravanje aktivnosti u sprovođenju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, u skladu sa Odlukom o obrazovanju ovog tijela od sedam članova (među kojima je i direktor Predstavništva), a koja je usvojena 7.11.2008. godine na sjednici Vijeća za saradnju. U ove poslove uključivaćemo se u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tijela.

v) Organizovanje radionica za zaposlene iz resornih ministarstava Republike Srpske i Srbije

Kao što smo i ranije isticali, smatramo da bi organizovanje radionica za zaposlene u resornim ministarstvima Republike Srpske i Srbije bio dobar i koristan vid saradnje u okviru kojih bi se razmjenjivala znanja i stečena iskustva na istim i sličnim poslovima. Ukoliko se ne uspije postići dogovor o organizovanju posjeta zaposlenih, iniciraćemo organizovanje vebinara – onlajn sastanaka koji se održavaju preko interneta kao dobru alternativu koja ujedno smanjuje troškove organizovanja radionica. Naravno, sprovođenje ovih aktivnosti zavisi od spremnosti resornih ministarstava Republike Srpske i Srbije da se u njih uključe.

g) Saradnja sa diplomatskim i konzularnim predstavništvima i drugim organizacijama

Kao i do sada, sarađivaćemo sa diplomatskim i konzularnim predstavništvima koja imaju sjedište u Beogradu, odnosno Srbiji, kada se ukaže potreba za tim. Nastavićemo dobru saradnju sa Ambasadom Bosne i Hercegovine u Beogradu. Po potrebi ostvarivaćemo saradnju sa humanitarnim, nevladinim i drugim organizacijama.
Poslovi za potrebe Kabineta predsjednika Republike Srpske i Senata RS

Predstavništvo će i u 2020. godini obavljati određene administrativno-tehničke poslove za potrebe predsjednika Republike Srpske, odnosno njegovog Kabineta, u skladu sa postavljenim zahtjevima, a u okviru ostvarivanja saradnje sa institucijama Republike Srbije. Za potrebe Senata Republike Srpske i dalje ćemo vršiti organizaciono-tehničke poslove (odlazak na sjednice Senata i drugo) za članove ovog tijela koji žive u Srbiji.

Organizacija posjeta i učešća naših predstavnika na skupovima u Srbiji, kao i posjeta iz Srbije Republici Srpskoj

Kao i prethodnih godina, Predstavništvo će organizovati posjete predstavnika Vlade, ministarstava i drugih subjekata iz Republike Srpske organima i institucijama, poslovnim zajednicama i privrednim subjektima u Republici Srbiji, te koordinirati pripreme za učešće naših predstvanika na značajnim sastancima i susretima, naučnim simpozijumima, regionalnim konferencijama i skupovima koji se održavaju u Beogradu, odnosno Srbiji.
Takođe, nastojaćemo da iniciramo i organizujemo dolazak privrednika, predstavnika poslovnih asocijacija i drugih subjekata iz Srbije u Republiku Srpsku, kao i predstavnika stranih kompanija i predstavništava drugih zemalja koji pokažu interes za uspostavljanje saradnje sa subjektima u Republici Srpskoj.

Realizaciju i informacije o ovim aktivnostima možete pratiti u rubrici Aktuelnosti.

Изборник