Saradnja u naučno-tehničkoj oblasti proizilazi prvenstveno iz primjene protokola i memoranduma potpisanih između resornih ministarstava, instituta, fakulteta i drugih institucija u ovoj oblasti, a posebno Protokola o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, odnosno Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Sporazuma o bilateralnoj naučnoj saradnji koje su potpisale Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpska akademija nauka i umetnosti.


Aktivnosti Predstavništva na polju naučno-tehničke saradnje

Praćenje primjene potpisanih dokumenata iz naučno-tehničke oblasti i podrška naučnim radnicima

Predstavništvo prati primjenu potpisanih dokumenata u ovoj oblasti. Isto tako, Predstavništvo će i dalje nastaviti rad na iniciranju potpisivanja novih dokumenata kao i pružanju podrške za učešće naučnih radnika i intelektualaca iz Republike Srpske na naučnim konferencijama, skupovima, tribinama i sličnim manifestacijma koje budu organizovane u Republici Srbiji.

Organizovanje tribina i tematskih skupova

U saradnji sa portalima „Sve o Srpskoj“ i „Fakti“, kao i drugim relevantnim naučnim institucijama, Predstavništvo već više godina organizuje tribine i tematske skupove na kojima učestvuju univerzitetski profesori, naučni istraživači, analitičari, kulturni i javni radnici iz Republike Srpske i Srbije. I u narednom periodu planiramo da se održe tematski skupovi na aktuelne teme koje se tiču političkog, društvenog, ekonomskog, kulturnog i vjerskog života Republike Srpske/BiH koje će biti usaglašene sa kabinetima predsjednika i premijera Republike Srpske, kao i ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske.

Objavljivanje zbornika radova

Predstavništvo periodično objavljuje zbornike radova sa svih tematskih skupova održanih u našoj organizaciji, odnosno uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

„Tesla global forum“

Predstavništvo podržava učešće đaka i studenata iz Republike Srpske na manifestaciji „Tesla global forum“ u čast velikog srpskog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Prethodnih godina grupe studenata iz Srbije, Republike Srpske i inostranstva kroz kreativne radionice i okrugle stolove, zajedno sa eminentnim naučnicima, umjetnicima i javnim ličnostima, razmjenjivali su ideje i promišljali o izazovima modernog svijeta nadahnuti svestranim stvaralaštvom genijalnog Nikole Tesle.

Ljudski resursi Republike Srpske u Srbiji

Predstavništvo od ranije radi na ideji da kreira bazu podataka o ljudskim resursima Republike Srpske u Srbiji. U okviru vebsajta Predstavništva u rubrici Zavičajni klub kroz dobrovoljno popunjavanje upitnika, svi zainteresovani građani će moći da postanu članovi Zavičajnog kluba. Na taj način bi se prikupljali podaci o ljudima koji su rođenjem ili porodičnim porijeklom vezani za prostor Republike srpske ili ostalih dijelova BiH, a žive ii rade u Srbiji. Smatramo da je identifikovanje i prikupljanje podataka o ljudskim potencijalima Republike Srpske u Srbiji veoma značajno i da oni predstavljaju dragocjen kadrovski potencijal o kojem ne postoji evidencija ni u Srbiji ni u Republici Srpskoj.

Изборник