Način formiranja, organizacija i rad predstavništva, centra, ustanove ili drugog oblika organizovanja u inostranstvu, koje osniva Vlada Republike Srpske, propisuje se na osnovu Uredbe o uslovima za formiranje i rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu („Službeni glasnik RS“, br. 125/11, 123/12, 24/16, 1/18, 31/19 i 41/22).

Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji je registrovano kao Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije i ima status pravnog lica.

Osnovni podaci:

  • Skraćeni naziv: Ustanova Republike Srpske
  • Registarski broj: 14387/02
  • Matični broj: 17450956
  • Šifra djelatnosti: 7220
  • PIB: 102357470
  • Tekući račun: NLB Komercijalana banka a.d. Beograd 205-36832-75

Predstavništvom rukovodi šef Predstavništva – direktor Ustanove, a poslove u Predstavništvu obavljaju samostalni izvršioci. Šefa Predstavništva Ukazom postavlja predsjednik Republike Srpske.

Zaposleni u Predstavništvu Republike Srpske u Srbiji

Mlađen Cicović, šef Predstavništva – direktor
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
cicovic.m@predstavnistvorsbg.rs

Tatjana Duvnjak, savjetnik za promocije, planiranje i unapređenje rada Predstavništva
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
duvnjak.t@predstavnistvorsbg.rs

Jelena Kusmuk, savjetnik za razvoj i unapređenje privredne saradnje i saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
kusmuk.j@predstavnistvorsbg.rs

Borislav Maksimović, savjetnik za razvoj i unapređenje saradnje u prosvjeti, kulturi, umjetnosti i sportu
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
maksimovic.b@predstavnistvorsbg.rs

Tijana Kecmanović, savjetnik za razvoj i unapređenje naučno – tehničke saradnje i saradnje u oblasti visokog obrazovanja
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
kecmanovic.t@predstavnistvorsbg.rs

Anja Vukelić, savjetnik za razvoj i unapređenje informativne saradnje i saradnje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
vukelic.a@predstavnistvorsbg.rs

Ana LJutić, saradnik za pitanja boraca i žrtava rata
Tel/faks: +381 11 324 5051, 323 0676
ljutic.a@predstavnistvorsbg.rs

Branko Kovačević, saradnik za pravne i kadrovske poslove
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
kovacevic.b@predstavnistvorsbg.rs

Biljana Stanić, saradnik za poslove finansija i računovodstva
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
stanic.b@predstavnistvorsbg.rs

Jadranka Popić, tehnički sekretar – koordinator
Tel/faks: +381 11 324 6633, 323 8633
popic.j@predstavnistvorsbg.rs

Изборник